Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/872

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


i66 I N S T R l Ih diocesi Baionensi hospitalede Bono-loco cum pcrti— i rientiis suis. In cpilcopatu Adurensi castriim S. Savini cum omnibus juribus & perrincntiis suis, castrum cfe Sanctonatur cum omnibus juribus & pertinendis suis. Quartam partem castri & omnium jurium S. Johannis de Pogia. Sane novalium vestrorum, &c. exigere pra : - sumat, liceat quoque vobis clericos & laicos, &c. conditione aliqua retinere. Prohibemus infuper, ut nulli fratrum vcstrorum, &c. nifi arctioris religionis obtentu, &c. audeat retinere. Cum aurem generale interdictum, &c. usquc dummodo causaiti non dederitis interdicto. Obeunte vero te fili magister, vel tuorum quolibet succestorum, nullus nifi miles ordini præponatur > qui vestræ religionis habitum fit profestus, & ab omnibus vel a majori & soniori parte fratrum ordinis eligatur. Electus autem Auxirano archiepiscopo præscn— ] terur, ut fi fuerit repertus idoneus præstito juramento quod ei & sufFrasaneis ejus erit fidelis, obcdiens & devotus fine difficultate qualibet instirutionis & confirmationis munus recipiat ab eodem. Paci quoque & tranquillitati vestræ, &c. usquc audeat exercere. Decernimus ergo j &c. usque salva sedis apostolicæ auctoritate » & diocesanorum episcoporum canonica. justitia. Si qua igitur in futurum, &c. districtz subjaccat ultioni : cunctis autem ejufdcmj&c. ustjue ztemx pacis inveniant : ttmen. Datum Laterani per manum Martini sanct x Romana ecclefiæ vicecancellarii xn. cal. Maii indict. u. incarnationis Dominicæ anno mccxxxi. pontificatu ! vero Domini Gregorii papx IX. anno quarto. XV. c Fto* infhmmcntln spe&nnti* nd monnjlcrmm pm&ijohdmnis de Stm&o-moncco $• Dodonis donum hricfds&tsm monnftcrio. EG o D o do < peccator, pro anima mea & parentum faCiO donum Deo & simcto Johannide Sancto monte, de ccdesia Verncde, in honore S. Crucis con- secrata J tali tenore ut ibi (epeliar, & fratres Sancti- montis ab hodierno |die ecclesiam poflideant cum suis appendendis, &c. Si quis autem dirimere przsumserit, coactus legibus persolvat sancto Joanni auri libras cen— E tum 9 & argenti pondera millia > &c. Facta est ddna* tio mense MarriO, feria v.luna vxi. indict. i. anno in- carn. Dom. mxlh. regnante Henrico Francorum rege> Guilielmo Pictaviensium nobiliffimo comite » Aquitaniam & totatn Vasconiam gubernante, & Aufcisiacam urbem Austindo archiepiscopo, patrocinante Armeniacam provinciam Bcrnardo comite effecto monacho > & filiis suis Geraudo comite » & Amaldo Bcrnardo feliciter præsidente. f— II. Xcmnrdus ditfns Tismnpddcrms comes Armcniuch qui G/ssconu comit totum tdiquot unnis gcflcrnt > condit Suntti-montis montoftcriumu ANtiquOtum patrum industriam imitando^qui omnem actuum siioruin diligentiam scripturæ commendabant, ut posteritas & veneratio eorum 9 ab omni contumelia calumniatorum justa litterarum ostcnsione quafi clypeo defenderetur. Nos egentes eadem defcnfio- ne 9 qualiter & a quibus personis hoc monasterium fit inchoatum > a primordiis denotare curamus. Sanctus- mons iste erat næreditas quorumdam militum cum matre eorum > patre defuncto. Primus Raymondus, fecundus A lvarus, certius Bernardus, mater Auriola, &c « Tali Occafione monasterium constructum 5 pestisgrafla- bac per hanc regionem, & RaymunduS frater major 4 Forte legendum Odo qui fuit vicecomes Lomanie, & commemoratur inter przcipuos Sancti-Monris benefactores. Vide instrumenta ad hoc monasterium spcctantia n&m. xv. $. IV. * r. MENTA loci dominus, expavescens mortalitatem, quadam die vidit per somnum caput vulnerare lanceis ex æthcre ; expergefactus cœpit cogitare quid facti opus, & reperto conblio aedificandi monasterium > &c. Sentiens sc noo postc per fc foium opus complere, junxit sc comiti terra : Bernardo cognomento Tumapalerio, qui auditis illius de constructione monasterii iermonibustvix condrf- CCndir, & siepius precibus insistentc ei tribuic alscn- sum3&c. Quadam die adfuerunt loco comes Bernardus Raymundus, alii principes terræ, uc conjuraretur mo- nasterium ad salvamentum ab omnibus. Hoc audito frater macer que rabido ore minantes morrem contradixerunt, dicentes quod ifsc honor quem ad construcn- dum monasterium placitabant, jure ncreditaxio illis debebat j unde longa inter eos disceptatio, pOstca in finem concentionis cum prædicto comite Bcrnardo convenerunt leniores terræ, &c. Tum Raymundus habens quietem > fecit donationem honoris sancti Joanni ad construendum monasterium, cum juramento habimm mo- nachalem astumendi. Comes quoque Bernardus fecic donationem fui honoris, &c. noc peracto monuic Bernardus Raymundum, ut juxta sponsioncm monachus fieret, at ille deceptus amore scculi inducias petiit, di* cens non poflc id fieri, &c. Comes aggregavit hinc inde duodecim monachos, & dedit illis patrem Veno* rabilem Trencardum, Raymundus vero manfit postca. cum fua conjuge, vagindo ninc inde inter suos parentes quinque annos, genuitque filium Bernardum & Mariam. Abiit vero ad comitem dicens sc velle fieri moQA- chum>&c. Ego Bernardus comes cagnomento Tunu* palerius notum fieri Volo, monasterium Sancti-mon- tis liberum este Volens a potestate principum & laico* rum, & non nifi Petro & Paulo apostolis este (ubjectum, adstantibus nobilibus Austindo archiepiscopo > & no- pote nostro Centullo> cum uxore nostra comicista Er* mengarda, & filiis Gerardo > & Arnaldo Periurdo feci, uc daretur siilVatio monasterii, cum omni honore ac* quisito vel acquirendo in circuitu > sive in cerris > villis &C. Ego Bernardus comes, Geraldus & Arnaldus filii » Garfias Drasque, Villelm. Garsias S. Christinx, & omnes Armeniaci meliores juraverunt, vicecomes Adema- rus Polestromii, cum filiis Willelmo & OdoneFcdaco, &c. Hoc sacramentum laudaverunt postea dux & comes Aquitanorum & Guasconum Willelmus, Cenrullo ne- Ss meus » *, Willelmus Astcnove, Raimundus vicecomcs arciani, Petrus Rogerius vicecomes Gavarret. Actum est privilegium menso Martio > luna 1. indict. m. cpac- raxx. feria xv. regnante Henrico Francorum rege. f. III. Alin notitin de his qntt spcffnnt nd Snn^i^montis fnndntioncm. REgnante Jesu-Christo. Anno incarnationis Domini mlxx. regnante Franœrum rege Philippo anno 11. Ego Bernardus cognomento Tumapalerius, totius quondam GuascOnix comes 9 peccator indignus > dcsiderium habens monasterium zdificarc fecundum Sfc Benedicti regulam apud Sanctum-montem, convocavi omnes milites meos permanentes in comitatu Arnunia- co, ut darent mihi œnlilium construendi tantæ religionis locum. Isti simc qui Venerunt : Geraldus filius meus > & frater ejus Arnaldus Bernardus, Adc nurus vicecomes Polxstrensis, & filius ejus Willelmus Feda- cus, & fratres ejus Odo & Fedacus > Garsias Brahe, &c. omnesijue milites venerunt > & tale mihi & Raimondo abbati Sancti-montis > qui initii hujus institutionis cx- titic author > consilium dederunt, ut quoniam non erat mihi poffibilitas magni hOnoris supradicto monasterio mihi dandi, saltem huic loco daretur firmiffimum Cd- vamcntum, & ut mitterent ibi, &c. Hoc donum ego & alii laudaVcrunt Bernardus, deinde Geraldus filius meus, vicecomes Willelmus Fedacus, & alii insiiDer Bernardus Raimundi abbatis filius > cujus honor ad locum S* Johannje redire debet. Post hanc deÆnitioncm>