Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/874

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


I6S I N S T R U M tando mirificas templa, in quibus illorum corpora stinc A tumulata : quam post dilatare non refla, ecclesia tuo proprio cruorc redempta, undique conglobata tdoquc Spiritu fœcundara, ubique radicata munere, tribuendo mundana & spondendo incomparabilia dona, maxime tam nostris temporibus hæc Simoritana quæ est in honorem beatæ Mariæ genitricis tuæ dicata > per quem fecisti & fecula. Igirur in Christi nomine cgoGuillel- mus filius quondam comitis Arnaldi Astariacensis, & ejus conjux nomine Talcsa, tam pro nomine & reverenda akaris Dei genitricis ejusdem ecclesiæ, quam ob magnificentiam seu ciescendo facultatem ex ipla hereditate talia ei confero munera auæ mei aravi habuere in proprium, & dum comites tiieriinc tenendo postide- æunc : cumque dignus non fuit mundus rales habere augustos, ipsum (ufcepit sanctitas > & mihi remansit ] hereditas, monasterium quOcl vulgo dicitur Pætiano in honorem constructum summi aroiangeli Michaelis situmque in territorio Astaracenfi accepto ab O erone diacono germano meo, & a Fortone ejusdem monasterii abbate, a ccterisque monachis ejusdem loci cultoribus, octo vaso argentea ponderum librarum nongentarum, ana cum nostrOrum fidelium consilio trado præ- dicto… * cum universis appenditiis fibi pertinentibus, quæ hodie habet Vel haoitunim est in perpetuo. Hæc nostra testi Scantium carta Benedictus urbis Roma : papa manu propria subarraVir, Garciaarchipræsul, Ay- mericus comes Fezenciacus, Petrus TOlos® episcopus, Rogerius comes Convenianensis, Bemardus pontifex Agenr.cnfis, Otto servus fervorum omnium monachorum, Garsi-Arnaldus ccmes Bigorritanus, Bernardus C comes, Remundus comes, Garhas comes, Geraldus comes, Bernard-Arfi vicarius Garsia dat causa Dei » XVIII. Hispanus archiepiscopas Aufciensis erogantibus pecuniam pro rejtauratione P cyani, remistis dies 50. de poenis injunStisn His panus mileratione divina archiepiscopus Aut cenfis uniVersis Christi fidelibus per Aucitanam di&cesim consticucis salucem, & in bonis semper operibus abundare. Quoniam 9 ut ait apostolus, omnes jlabi* mus ante tribunal Chrifli recepturi prout in corpore gejfi- mus five bonum fuerit Jtve malum, oporrct nos diem mcs— E fionis extromæ t mifericordiæ operibus prævenire > ac aeternorum intuitu feminare in terris <juod reddente domino cum multiplicaro fructu recolligere Valeamus in ccelis i firmam spem, fiduciamque tenentes, quoniam qui parce feminat, parce & metet, & qui feminat in be* nedi&ionibus 9 de benediHlonibus & metet vitam atemama Cum igitur monasterium & totum castrum de Pcstano fit igne combustum, & abbas & conventus illius loci locum in quo poflinc divina officia celebrare, & ad reparationem dicti monasterii propriæ non suppetant facultates, caritatem vestram rogamus 9 monemus & exhortamur in domino 9 in remiflionem vestrorum pec- caminum injungentes, quatenus de bonis vobis collatis a Deo, reparationi dicti monasterii pias eleemosynas. & grnta caritatis stipendia per latorem præfentium transmittatis, ut per subventioncm vestram dictum opus valeat consummari > & vos per hæc & alia bona > qux Domino aspirante feceritis » ad ætcrnæ pOsticis felicitatis gaudia pervenire. Injungentes omnibus capi- tulis, ad quos lator pratentium pervenerit, quod moneat parochianos suOs, quod n aliqui fuerint, qui pro amore parentum vel amicorum luorum defunctorum pauperibus promiserint, si ad reparationem dicti monasterii, pro quolibet paupere unum denarium vel saltem obolum persolverint, nos a dicta promistione eos duximus absolvendos ; eos autem de omnipotentis Dei misericordia 9 & sancti Michaelis nrecibus confidentes > omnibus qui opus dicti monasterii suas eleemosy- nas rranfmiscrint, quinquaginta dies de injunctis sibi poenis misericorditer relaxamus. Dacum apudAutscoS E N T A ii. idus Februarii, anno salutis millesimo ducentefimo quinquagesimo primo. Valeant per biennium. XIX. charta Guillelmi Ajlaracensis comitis proOttonc abbate Cimoritano. NO tum fieri cupio ram laics quam cunctis ac universis catholicx fidei cultoribus, quatenus diyi- na misericordia ego Guilelmus Astaracensis comes prac- venrus & inflammatus pro meorum ac parentum re- mistione peccatorum, const uo monasterium illam ec- dcsiam 9 ubi requiescit Christi virgo Doda quæ Videlicet ecclesia sica est in prædio Oriovallo antiquitus nominato > & hoc facio cum abbate Ottone una cum Con- fensti ac justione genitoris mei Arnaldi comitis & geni- tricis mex Taranæ, & germanorum meorum Bcrnardi & Raimundi, ut sit perpetualiter monasterium regimine cenobitarum in commune viventium, & dono illud ad regendum & providendum oinnium abbatum Cimorritanorum. Et hoc decretum pono ut nullus suc- ceflbr meus nullusijuc consanguineus, invadere nec de- (blari locum audeat, nec mutare propositum : quicum-

? [uc erro infideliter haec attemptare præsumpserit, fit icutethnicus & publi anus ; & sciat fc damnandum^in divino judicio percutiendum, & cum Juda iscariote & cum Dathan & Abiron cruciandum. Hoc donum fac- tiim est, regnante Henrico Francorum rege primo in diebus Benedicti papæ, & Garsiano Aukicnsi archi- pr^sulc. XX. Chartafundationis prioratus Salangolini. IN nomine Domini Dei & Salvatoris nostri Jesu- Christi. Lex vetus & nova confuetudo, & regalir potestas perhibet, ut homo de suis rebus quas polledir » licentiam habeat faciendi quidquid velit. Igitur ego Arnaldus comes de Aura modasterium de Salangolino, in honore S. Petri apostolorum principis consecratum* cum villis, cum terris cultis & incultis, videlicet cum alodio de Ilheto, cum CaGibilo & Gimero, & quoddam casale in Aura, & cum ecclesia S. Petri qux eft in Larbusto, cumGalino, & cum dimidia parte decimarum de Ello 9 &cumallodio de Gaiano, tribus cala- libus cultis & aliis incultis, cum ipfis cumis quatuor » Scaiio loco Oiffano, cum uno calale & ipsa cultura. Ecan alio loco qui dicitur Mazeres, cum calale, & cum ipsa cultura j & in sancto Plancato cum uno cafile, & cum ipfis vineis, & in Astenso ecclesia quæ dicitur de S. M edar do, cum ipfa villa & ipfis vineis. Denique cum ipsis rebus fibi perlinentibus hoc totum & integrum dono Deo & X Mariz Simoritanæ in manu Asta « rii abbaris > & omnium fratrum sibi subditorum, tali ratione, ut semper S. Marix Simoritanæ > & omnium fratrum subditorum przsentium, qui in monasterio vel in futuro permansui i sunt, sit continuum albulium hereditario jure perpetuo confervandum, nulla sus^icio- neposteris meis filiis vel nepotibus retenta, pro remedio animx meæ vel parentum meorum. Verum si quit ex progenie mea 9 vel aliqua opposiu persona insurrexerit contra hanc donationem 9 ex ^rte Dei anathema* riso atque excommunico, ut iram Dei incurrat 9 cujus misericordiam omniumque sanctorum interceflionem, nullatenus acquirere valear, factus particeps Judæ If* cariotis, qui Dominum tradidit, &Dathan& Abiron, quos terra absorbuit, anima ejus fubmersii in cloacam infernalem a libro vitæ ex toto deletus, nisi pœnitue- rit & redemptionem contradictionis… ut in decretis librorum judicum conrinetur, persolverit. Facta eft charta ista m. nonas Julii luna x » Signum Arnaldi Gar- cix, qui istam donationem scribere curavit, & Gari ! Arnaldi filii fui & Aurioli Mancii yicccomicis, Sc Ar- cimanstii & Mardianerii > & sancti Garciæ > & Attonis Lupi, de Gastonis Jantii, & Garciæ AlciUi, de Axo- sis