Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/875

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E O C L E S IÆ i nis Aureoli, & Raimundi Aureoli Sc Arfinii abbatis, A & Baronii prcfbyteri, & Scanciclis & Guillelmi Gar- cix de Torena, & Guillelmi Garciæ de Viso, & Guil* leImi Lupi deVarolla, & Riciarfini, & Garciæ Scancii de Vcnngnan, & Risii Astueri » & Lupi Scancii, & Aureololis, & Guillelmi Bernardi, & Arnaldi Garciæ, Arnaldi & Scancii Piserta, & Sancii Dati, & San* cii prcfbyteri, & Guillelmi Arfini, & Rainiundi Ar- sini, & Lupi Scancii &Arraconi Baccar i i, & isti & multi alii juraverunt & firmaverunt donationem istam super altare S. Petri > & Donati prcfbyteri de Itheto, qui juravit super altare cum filiis suis, ut scmpcr effer firmum atque ratum sicut superius insertum est. Fiat. Fiat Fiat. Amcn. XXI. J De fundatione prioratus Salangolinib Dicitur merear audire : Penite Benedicti Patris mei, &c. & icerum : Penite ad me omnes epui laboratis dr onerati eflis, & ego reficiam vos. Proprerea diuturnum fuit in animo meo, ut pro me & pro animabus parentum meorum debeo ad Dominum Patrem omnipotentem, & ad sanctam Mariam matrem Domini, auæ dicuntur graflani allodes omnes, dono ibi ad unctuarium (anctorum, & ad sanctam Mariam, & S. Petrum apostolum, & S. Saturninum. Dono pro pretio animx mex, & animz Garfi Arnaldi comitis, & anima : Fachihnæ matris meæ, & anima » Garsix Aurioli, & animx Arnaldi, & pro peccatis eorum dono Grazani villam cum omni intratu & exitu inquisitum, & ad in— £ quirendum totum & integrum cum ecclesia, & cum libris & vcstimentis, terris, & filvis & vineis, pratis, aauis aquarum ruptum, & ad rumpendum totum, & ad integrum per iuos fines & suas carrcras, quantum ibi habeo & habere debeo, totum dono ad S. Mariam, & in alio loco villam quæ dicitur Gaviano, quantum habeo vel habere debeo, necnon & locum Salangolini inhonorem S. Petri apostoli consecratum totum dono quod fupradictum est ad S. Mariæ vocabulo Simorra, ad monasteriurn, & ad ipfos fratres, qui ibidem Deo deserviunt, & ad illos qui ibi adveniendi siint, propter animam meam, & propter eas auæ supra scriptae sunr > ut de ab hodierno die h*OC habeant, teneant & poflideant. Quod fi aliquis de parentibus aut ulla oppo- lita pcrsOna, qui contra hanc caruilam inquietare VO— 1 luerit, in primis ira Dei percutiat, & cum Juda Sca- riOti particeps fiat, & ae omnibus excommunica tus permaneat, & vitam a qua lege vivit talem componat cum stipulationc rogatus. Fuic Ariolus prelbyter, qui cartulam istam fecit, & in altare sanctæ Marix misit a Guilelmo, qui caruilam istam scribere rogavit, & manibus firmavit, & Ariolo prefbycero magistro SUO, & Arnaldo comite, & Donato Dat, & Erricho.Dato, & Guillelmo Garcia, & Ludovico & Lupo Mansi & For- tone abbate 9 & Guillelmo Defiderato, & Arnaldo, & fi visores alii multi. XXII. De incendio urbis Simorra & de ejus tfanrsatione. 1 OCculto Dei judicio Simorrz villam ignis incendio propter scelera cremaflc nulli dubium est. Unde Petro abbati, consilio acceptO a Bcrnardo comite, & proceribus terræ placuit, auod. villa mutari debuistet’StatutO igitur die ante piaclentiarn abbatis, & monachorum R.dc Molcr, R. de Pulcro loco, Guillelmi Barre, Ainancvi UgOnis C. de Galian, P. filii ejus, R.delFreston, B. Faisan, G. dcGauzeis G. Roecc, P. S. Pauli > A— Rcmundi, B. deSorigano, F. Arrigas, R. Bernardi, S. Juliani, Srephani capellani S.de Albano, venerabilis Bernardus videlicet COmes Cum filiis suis S. & B. atque omnes burgenses, tam pauperes quam felices, invicem consulentes, & post multa, fana atque insana verba unanimes statuerunt, ut Glvo jure Dei genitricis Niarix, abbatis, atque monachorum Tomus /. i U S C 1 E N S 1 S. prædium invaderent, de quo quisque tantum sibi acciperet quantum poflec susticcre ad neceflaria Construcnch xdificia, quæ omnia xdificia terraneo muro, atque talio clauderentur. Decreverunt itaque quod a meri* diano ad mensuram locorum aedificia a vallo usque ad torrentem hortos haberent*, in Aquilonario similiter^sed longitudine fimi liter, de quibus dcCinus 6. Marix sem* per redderent, tam de faris quam de plantatis etCcpto porro & olere* Statuerunt namque tetminos salviratis a rivo Garravi usaue ad torrentem Calhavct. Sanxerunt etiam leges quod omnis advena volens ibi manere se- curus infra terminos erit, propter auod idem alicui injuriam non inferret, nifi conlilio anhatis & burgen* sium.Statutum icaquc ibi fuit, quod si quis incolarum aliqua necestitate infra villam aliquid tcrrx loci velædi* ficii vendiderit, vel extra orti scilicet quot solidos acciperet tot bearx Mariæ nummos redderet. Si quis vero febrium aegritudine correptus ad extrema devenerit, abbatem, ii fieri potest, advocet, & quatuor vel tres fani consilii vicinos, consilio quorum lecundum divi* nam & humanam legem siia omnia disponat, præcipuc memorans quid erga dominum eeeric, vel quo tendat : si vero abbas defuerit, loco siii ad fit sacrista & Capella- nus, ad pauperum vero disposicionem capcllanus tantum & prcpinqui vocentur. Statutum est namque, ut omnia inter fc utilia negotia cum testibus agerentur, & ut abbas vel fuus procurator siias leges atque consuecudi- nes in querelis & vectigalibus, & in omnibus a siiis an- cestoribus constitutis lequerentur t & nemo a sua lege se liberum excuset : decreverunt itaque quod fi quis in vineis vel hortis fraudulenter destirpens repertus £ue* rit, vel aliquod infra terminos furtum fecerit, manu privaretur, vel eam redimeret. Statuerunt quoque

? [uod si qui in adulterio cieprchensi fuerint, abbati, vd uo procuratori justificaturi traderentur *> decreverunt namque quod si quis elatione commotus aliquem vel leviter pcrcufferit, pro lege quinque solidis abbati damnaretur j & etiam si quis lethali vulnere aliquem per- custerir > vel in litigium aliqua ferrea arma eduxerit > vcl attulerit, abbati cum omni sua posteflione omnino traderetur j retinuerunt etiam sibi burgenses conventionem ut per quinauennium in destructa villa nullum alicui zdincium abbas fieri permitteret, peracto vero quinquennio estet ad libitum fui. Has leges Bernardus comes, & S. filius ejus atque B.ante imaginem Cruci- ’fixi in ecclesia B. Mariz sua fide in abbatis manu jura* verunr, aflistentibus omnibus suprascriptis monachis » quod nec violarent nec violari permitterent, sed sal* vo jure B. Mariæ « omni violarori pro poste resisterent : primitus namque comes ance ecclesiam S. Sepulchri su- per hac re oblides in manu abbatis dederat Guillelmum Pages de la Barterre, & Centullumdc LoGorsan, videntibus 6* concedentibus D.de ScmedieSjV.CcllæRixclis, D. A i de, Arnaldo Bernardi & fratre ejus, & Ugone de Batcavaj Guillelmo Garciad Orbestano, & aliis quam pluribus tam militibus quam rusticis : burgenses vero in luprascripta ecclesia ante Christi imaginem manu SU1 fere quinquaginta siiper fancta evangelia pro sc & ce* teris omnibus juraverunt, ut firmiter leges teneant, & juri B. Mariæ, neque ipsi, neque eorum luccelsores unquam refistant, fod fponte jura reddant, de quibus primi fuerunt B. MonbardOn, B. Sarzas, R. Arpaderc, D. filius ejusjLuadan, A. filius ejus, S. MOdberned, & frater ejus BarbicOt, P. gener ejus, B. Nacz. B. Cat. G. frater ejus. Guillermus Cadavrc, P. Romeu, A. fracer ejus, Guillelmus Rivet, A. ejus filius, Uget Gavian & narer ejus, B. de Mont, & de ceteris usque ad lupra scriptum numerum.Facta autem sunt hæc anno a Christi incarnatione mcxli. indictione quarta epacta xi. occurrente seCunda, mense Februariu, Guillelmoaxchicpiscopo de Montald regente Auxicnscm sedcm. Y