Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/877

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ tia tpsis monachis ncccstc fiieric, in mallo cis habere i advocatum sibi requirant in siiis caulis & rcfpOnfiO ni- bus marchionem & : ducem Goasconicum > cujus boni operis restes & auxiliatores existunt & roboratorcs, in primis insi : noster atravus dux totius Wasconiac Sane* cius Guillelmi filius, & post illum cuncti nostri germani fratres, quoruin vocabula ista sunt domnus Guil- lclmus & Bernardus, Remundus, Guarsias, & Gui- raldus. XXV. Charta Sanliionis comitis, qua subjicit Cellam Modulfi abbati fancta Maria Scrictnensis monafierii. IN nomine Dci& Salvatoris nostri Jefti-Christi hæc j est scriptio vel recordatio qualiter Sanctio comes, & uxor ejus… & filii ejus Vilclmus atque A. dederunt arquc commiserunt ipsum locum, qui dicitur Cellam Modulfi, abbati sanctx Mariz Soricinensis monastcrii nomine Raimundo, aui solitus erat conqueri de ipso loco quod scilicet de illorum jure decedistet, & injuste ab eo detineretur : e contra vero contendente comite quod quidam suus antecestor locum ipsinn magno dato pretio ab eorum dominatu retraxerat. Abbate autem & monachis id minime negantibus, sed cjusinodi conventione factu maderent ibus, ut post mortem ejus sanctae Mariz Soricinensis monastcrii idem locus remanerer > absauc ullius contradictionis impedimento. Pro hujusmodi ergo quæ st ion ibus pacificandis commisit atque laudavit idem comes, ut diximus, & uxor ejus > & filii eorum eundem locum supradicto abbati Raimundo, & cunctis succestoribus ejus Soricinensis loci abbatibtis > & monachis ad regendum & custodiendum » ac secun- dum regulam S. Benedicti perpetuo disponendum : ea scilicet ratione, ut quandiu ipse abbas locum illum fine abbate tenere vcller lux estet porestatis. Si vero abbatem ibi velit ordinare eam ipse quam sucCestOres ejus de suis vel de ipfius loci monachis prout libuerit faCiant secundum Patris Benedicti ordinationem. Quod si aliquis monachorum non regulariter ibi vivere visiis fuerit, licenter quz voluerint mutare debebunt. Ipse etiam dictus abbas Willelmus nomine guerpivit istam abbatiam > & ecclesiam S. Saturnini in luburbio Tolo£r civitatis : promittens obedientiam secundum patris S. Benedicti regulam. Testes hujus vero concordi* ex parte comitis fuerunt hi, Garcias & Guillelmus monachi. Laici vero Arnaldus de Betava, & Guillelmus Arnaldus de Balas, & Petrus de Bona, & Bernardus de Grua, & Arnaldus Oddo de Laurs, hi fiint videntes ex oarte comitis ; ex parte vero abbatis fuerunt hi, Thcotbcrtus monachus, Guillelmus monachus, Remundus monachus, irem Villelmus monachus, Donatus monachus, & alius Guillelmusmonachus. Laici vero Arnaldus Donatus, & Gaufridus frater ejus > & Remundus de Mazeiras, & Bernardus du Trazail, & Arnaldus Pontii. Et alii plures boni vixi. XXVI. Concilium Aufcienfe de libertate ecclefiarum S. Orientii. ANnoMLXVm. incarnationis Domini nostri J. C. Factum est concilium apud Au sciam civitatem metropolim, tenuicque concilium domnus Hugo, qui vocabatur Albus S. R. E. cardin. cum bona : memcrix Austindo archiepiscopo, & cum omnibus confraganeis suis episcopis, & abbatibus & magnatibus universæ Gasconix. Inter cetera stabilimenta, quæ ibi sanxerunt, decreVcrunt ut omnes ecclesiæqux intr » terminos Gasconix continentur, semper quartam partem decimae unaquæque ecclesia siiis tedibus redderetur. Nam antea minime faciebant. Hoc audiens domnus abbas Remundus S. Orientii dixit sc minime consentire in hoc, ut « Æclcsix S. COi/cHbris quæ per tot tempora ingcnux Tomus L AUSCIENS1S. 171 ► permansoranc, tali jugo fubmicccrentur. Audiens hoC cardinalis przfatus> quod in monasterio ejus tumula- tus estet tam antiquistimus confestor, & tam magnæ auctoritatis super omnes archiepiscopos, qui in ledc Aufcia fuerant, decrevit cum domno Austindo, & omni cctu episcoporum & abbatum, ut pro amore S. con- festbris prædicti, ecclesix ejus ab hac conditione liberrimae permanerent, ficuti antea facere folebant. Sanxitque ac firmavit domnus cardinalis cum Austindo archiepisCOpo, abbati RemundoS. Orientii > ut omne* consuetudines quas antea in honore & in ccelesiis tenere solitus erae, absque ulla infcstuione invidorum episcoporum > vel archidiaconorum inconvulfc pci manerent. Laudaverunt etiam ut gubernator, qui locum S. Orientii rexerit, vices archidiaconi in honore suo siiper ecclefias & clericos tcneat|& ipfiijsi lapit fuerint, justitiam faciat, tamen fi poenitere voluerint ipse ante præ- sentiam domni archiepisconi repradenrer 9 & ipse illis Crnitendam injungat ut placuerit, excepto quod nui* m legem ab illis non requirar. XXVII. Littera Aimerici Ausciorum comitis & Bernardi ejus fratris filiorum Willclmi, quibus dant S. Hugoni abbati Cluniacensi monafterium sanffi Orientii ordinandum. NOvcrint omnes quod ego Aimcricus Auscensit comes^Sc frater meus Bernardus pro peccatis nos- tris & Willelmi patris nostri donamus Deo & son&o Petro Cluniacenu in manu Domni Hugonis abbatisA & suis succestoribus ordinandum & disponendum monaf » terium S. Oricntii, & quidquid modo poflidet, ac in foturum poftidebit, &c. Hoc donum fixit fimul Raimon- dusavunculus meus, &c. Actum in claustro S. Orientii in præsentia domni Hugonis abbatisCluniacensis, & aliorum. S. domni Hugonis abbatis. S. domni Durandi Tolo&ni episcopi. S. domni Willdnu episcopi Conye* narum. S. domni Raimandi episcopi Lacturensis. S. domni •. • abbatis S. Genii. S. domni Willelmi abbaril S. Martinijfr. Malleavus. Actum Alexandro papa » Phi~ lippo Francorum tcgsu9asmo9ueputo9 MLX vxn. injjmdo Au/cenfi boc anno habita de qua in cbartasuperiorin > XXVIII. Charta Bernardi Ainardi de Sauzeda pro Galindo abbate Portagloniia IN nomine Domini nostri Jesii Christi amen. Notum sit omnibus hominibus przsentibus atque futuri* > quod ego Bernardus Ainardi de Sauzeda, consilio voluntate uxoris meæ Fortonix, filiorum meorum Arnaldi, Bernardi, & R. Bernardi fratris raei, pro amore Dci, & pro rcmistione peccatorum meorum, & præ- dictzuxoris meæ, & prædeccflbrum parentum meorum tam vivorum quam etiam defunctorum, dono & concedo libere & integre, fine aliqua retentione > Deo& B. Maria : & monasterio Portaglonii Cisterciensis ordi- :nis, & abbati Galindo, & conventui dicti monastcrii Erxsenribus » & eorum succestbribus, per me & meos eredes & succestbres in perpetuum, ad omnem voluntatem suam faciendam, quicquid habeo vel habere debeo a rivo S. Laurentii de Sauzeda •> juxta ecclefiam, ex alia parte usi]ue ad rivum de Mercadet.* & ficuc rivus dcicendit uique ad flumen Gercii, & descendit usque ad prædictum riyum S. Laurentii > & sicut riVUS ascendit usque ad fontem, qui vacatur Dento in Por- uglooio } qui <L vidit terram de Sauzeda & de Laver- gareda, & descendit per quandam Guram, fivc Vallem, usque ad terram de Gandos, & ficuc dicta terra termi- n œur ustjue ad rivum de Tcsta Blanca, & usquc ad locum qui vocatur Lasterreiras, & ex hinc inde vadic ad rivum Tort, qui descendit de S. Gcrvasio, & cadit in rivum de Mercadcc. Quicquid ergo infra præ&tos V ij