Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/879

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ AQUENSIS. INSTRUMENTA AD ECCLESIAM A CLU ENSEM SPECTANTIA. I. Excerptu quadam ex chartario nigro ecclefia Aquensis » ud illufirandam plurimorum epijco- porum hifioriam. … Occupablt autem Aquensem episcopatum tunc abbas S. Severi Wasconiz Grcgorius, qui crar episco copus Lascurensis. Tenebit etiam multos alios honores : qui quanto ampliores tenebat honores, tanto minor erat ad sing ilos. Ante Grcgorium fuit Macharius, qui vixit in epilcopio tantum per duOs annos & dimidium. Ante Machariumfuit Remundus Vasatensis, nepos alterius Remundi senis : quorum uterque fuit cpikopus. Ille senex Remundus Vafiteiifis omnes cpiscopatus totius Wafconiæ tenuit, excepta metropoli : alter Rc- mundus nepos ejus, non omnes, sed ValarenscmjAqucn- lcm & Laburdcnsein. Postea Vatatenlcm & Laburden- scm. Sed redeamus ad ordinem. Post Gregorium abba** tiain nntctm & cantos honores occupantem succcffit proprius Aquensis ecclesiz episcopus nomir.e Bcrnar- dus, vir inirx abstinentiæ, sed mollis Sc rimidus in juris sui defcnsione, &c Vixir iste Bernardus xx. Sc circa iv.vel v. annos. Post Bernardum Remundus succeiiit. Obiir autem xviu. episcopatus fui anno. Post Remundum præscns Willclmua. II. Raimundus de Sentes Aquensis episcopus > dividit episcopatum in 4. archtdtuconutut. \ D communem utilitatem & auictam dispOfirio- * /1 nem tam prælentium quam postproruni, Raimun- dus Aquensis episcopus » Sc eccleslæ sanctx Mariæ Aqueniis conventus i totum siiuin episcopatum in 4. parces diviserunt, quibus singulOs archidiacoiiOs præ— 1 fecerunt, qui oculi & dispchtores eccicsix prædictæ existerent, cotiusquc domus & Enniliæ Cvdesiailicæ curam gererer, t ; ita videlicet ut auisquc alchidiaconus tribui mensibus in anno rem publicam discorerent, uC uno deserente alterutrum succedcndo subministrarer. Unius archidiaconstus fines scilicet a camino Burdiga- lensi versus mare usque ad littus Laburdense, alterius vero fines ab eodem camino versus Orientem sicut fluvius, qui dicitur Lostium disterminatur. A Loflio Vero prædicto fluvio alius archidiaconatus fines distcnditur versus meridiem usque ad fines Gerri &PoliOnis, abinde vero alterius archidiaconatus fines, quOtl a praedictis determinatis archidiaconatibus cx Ordine relinquitur. Hac insticutione facta iterum inVestiVcrunt, quatinus ] quotcunque decimæ sivc redditus terrarum vel tribuu rusticorum Vel ccrera quæ jure archidiaconatus ad ar- chidiacOnatus non pertinent, ad communem conFrarrum utilitatem convcnicnri inrcrsecOnscnsuarchidiacOI.i dispertirent ; distinctiones vero Sc placita quae de istis con- cingunt sivc hOipitia, siVC dominia in illius archidia- coni jure confistcnt in cujus parOchia permanerent : de legum autem pontificalium persolutionibus singuli ar- cbidiaconi cum pontifice per siias parochias sic sc haberent uc episcopus dius, archidiaconus vero tertiam partem portionem acciperet exceptis cai.sis deS.Pctulo &de S. Vincendo, quæ prorsiIS episcopi funr, urbisvero Aquensis placita cum pontifice supradicta partitione archidiaconi communiter divident, cimireria quoque & decimas & venalitatem fori, & Oblationem argenteam, atque sanctuaria exceptis ftacutis capituli inter se dividerent. III. Charta fundationis Xenodochii dt*Vrdnos Aquensis dia ce fis faci a cctnfilio Ar. W— de Sort epijcopi Aquensis. IN nomine S. Trinitatis Sc individuae unitatis. Perveniat in notitia tam futurorurpqu.ini præsenrium, quod quidam latro Arterius nomine, & socii ejus inter- recerunt tres peregrinos Normaniæ, viros magnæ no* bilitatis > sicut armigeri, qui cum eis erant > Sc multi alii nebis narraverunt. Hzc interfectio fuit facta in itinere beari Jacobi, a prædictis latronibus, in illo loco qui dici>ur Urd : os ; qui postea nutu divino a judice ejusdem terræ sufpcnsi siint. Di Vina vero pictas nullum expertem siii relinquens, revelavit hoc fariniis per angelum suum Gabrielem cuidam Gcerdoti nomine Re- mundus Porchet de Scendos, praecipiens ei ut extraheret peregrinos prædictos de lacu, in quo mortui ejecti fuerant, Sc traderet eos in eodem loco sepulruræ Cui præ- ccpto non renuens, libens implerit quod fibl jLstiini fuerat. Rursum prædictus facerdos Remundus Porchet angelica annuntiatione tertio est admonitus, Ut ædlfi- caret domum in eo loco, ubi jam dicti peregrini sejxilti fuerant, ad honorem Dei 5 qui cum non auderet ei rc- sistere, cui cuncta obediunt, stacim exhibuit se Aquensi episcopo scilicet Ar. W. de Sort > narrans ci qiiæ Sc quanta per angelum sibi fuerant justa. Unde praedictus ilidem episcopus dedir ei consilium> Ut quantocirius divino obcdiret præcepto. Quare jam siepe dictus saccr- dos fccir petirionem P. vicccomiti Gavudan ac Bear- nenlium, ut daret sibi praedictum locum, in quo domum ad opus pauperum ad beatum Jacobum iter euntium*, ur sic locus qui prius fuerat spciunca latronum, cstct refugium pauperum, Sc habitatio peregrinorum. Cujus pecitioni P. vicecomes acquiescens, dedit bono animo j Sc bona voluntate totam terram deUrduos^d faciendum xdificium, & totam padoVentiam 4, unde- cumque ipsc dominium habebat 9 dedit i & nemora 9 pascua 9 aquas 9 culu inculta, Deo pro anima sua 9 Sc parentum suorum tam priteritorum quam futurorum, hoc donum fecit praedictus P. vicecomcs in ec- clcfia B. Mariæ de Scendos, in præsencia fux curiz f Remundo iaccrdoti, & omnibus futuris suis succelso- ribus, ut habeant & pOstideanc jim dictum donum, atque ab omni impedimento absOlutum fine fine in per- Scruum^amen. Anno incarnati verbi MCLi.factum est onum mense Maio.feria vi. luna undecima epacta xiv< concurrente nona, indictione vii.* Ludo vico regnante rege Francorum, W. comite Pictaviz ac duce Vasconia^ W. relidente archiepiscOpo in Aust : itania sede, Ar. W. relidente episcopo in cathcdrali sede Aquensium, Ar. episcopo rcsidente in cathcdrali Olorenrium.Testes hujus rei sunt A. Bornio abbas Sorduensis, Martinus Saw- cii, P. Aureilla^Bibia de GraniOnc, P. de Luxo, A. Ara- gon de Garris, A. Arramon deu Lacu, & frater ejus, R. Ar.Forcaner Dcscot, & tota præscntiacuriæ ipsius vic « * comitis. 4 Id Constxlc Cangii gloffarium.