Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/882

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


i7* INSTRUMENTA INSTRUMENTA AD CONVENENSEM ECCLESIAM pertinentia. I. Privilegium quod Bernardus episcopus dedis Domino, & clericis feu canonicis ecclefia Janfti Gaudendi. OMnis qui ad patriam cclcstium civium dcsiderium eundi hubcr, in qua requies datur univcrsis habitatoribus, neccise est ur in activa vita in qua mestis ilii— / garur doloribus, efficiatur instrumentum alicujus rcli- giOsir bonitatis, quo dirigatur sibi iter ascendendi ad contemplativam istius uranicz regionis, in qua electorum Vultus Titanis foecicm retinet, & Deus sine ullo interVallo facie ad faciem centemplatur, in fulgenti sede suæ majestatis. Ob amorem hujus tam magnx suavitatis atque dulcedinis j ego Bernardus peccator, Sc tamen quondam infelix pontifex, ob pondus tam mag- in honoris sciens me fore Obligatum, charitariVC dimisi & inchoavi taleædificium, quod ♦ cxistiravi me aditurum consortia fupernorum civium, sed Deus qui de nihilo cuncta perpetraVit> videns facinora quæ peregi, & intuens quæ impetranda estent, dedit mihi gratia sua confilium quo abluerem iniquitates perpetratas. Nam idem ipsc Omnipotens, qui neminem vult pcriie, j dedit hunc talem senfum ut ædificium rempli sancti Petri atque sitncti Gaudentii, quod inceperam in loco 9 dimitterem clericis digne Deo lcrvicntibus, pro redcm- tione animx meæ, gcnitonsque mei, atque mex genitricis, omnisque meæ parentelae. Ego Bernardus illud dedi, necnon allodium quod est subter vincas libere Sc absolute, sicuti ego ipfe teneo, & vinum istius VilLr, dc- cimas Didanos 9 Sc casalcm de Linos, Sc lcdd « im falis, Sc cemeterium, & offerentia. Et præcerea post obicum meum totum meum honorem sine calumnia rribuo clericis Deo servientibus ; & ut firmius atque obnixe reneatur, loco mei pono abbatem Fortium, qui omnia data atque danda custodiat>canonicos quosdam submis- fbs sibi non tepide qui horas canonicas peragant9 scilicet Guilklmum de G arcam, Guillelmum>< G. de Becet, Sc Martinum d’Aulo. Hanc donationem Juemadmodum feci, adfuerunt visores idonei 9 Sc au- itores Raimundus Guilielmus de Lignac, Scc. quemadmodum pono Fortium abbatem istius loci, post obitum meum, eo defuncto ponatur electione canonicorum ferrientium Deo, sanctjquc Petro 9 atque (anctoGaudendo. Prxcipiouc fit abbas, sinedominatione pcrso- nzakerius, nifi ab ipsiscationicis, & quemadmodum in istis constituo ut fiat ita, Sc a. sequentibus perpetualiter teneatur. Cum supradictis canonicis pono W. Dat. £iraudum Guillelmum deCambclio. I I. Charta fundationis Cafa-nova olim collegiate, ] nunc dejlruclx. IN Dei nomine Dominus Deus per suam misericordiam dedit mihi Sanctio Aco allodem Hermum qui est in comitatu Cominico, in terra quæ dicitur Bugiaco, Sc in illo loco qui dicitur Caza-noVa. Et idem Dominus, qui prædictum locum dedit mihi, compunxit me in corde, Sc in anima mea, ut ædificarem domum Domini in honorem Domini nostri Jesii Christi, Sc fanctx Mariæ ejus genitricis, Sc sancti Michaelis archangeli, & ita factum est j Sc mifit Dominus in cordibus nostris, scilicet in COrde meo & in corde uxoris meæ Bleskertæ, ut electionem faciamus in ipso k>co ad legem canonicam obscrVandam, propter amorem Patris, & Filii, & Spiritus siincti. Et infra : Ego Sancius Aco, Sc uxor mea Blcskerra damus ipsum alodcm Domino Deo Sc ecclesiæ quæ vocatur fancta Maria, cum signis & libris > & vestimentis, cum calicibus Sc patenis, & cum omnibus or<% namcntis ecclesiasticis i Sc ego dono rerras & vincas, cultas & inculcas, sylvas tecampOs, utipfealodtsadjacentes habet in SC. Montes adjacent juxta rivulum » ubi gutta cadit, qux venit per quandam cumbam, Sc per quamdam viam, usijue in I0C0, Sc de illo loco venit in fouram, qux est subtus vinea, Sc de ipsa vinea usque ad illum faig, qui est in via, Sc de ipso fiig juxta iilram usque in guttam currentem, Sc quomodo lilva. renet alias adjacentias, scilicet duO rivuli, qui ambo junguntur in ipso rivo qui dicitur Lubunensi. Ego Saucius Aro facio hoc rali pacto, uc si intra illos canonicos ira auc discordia, aut ulla perturbatio venerit, non inter semetipsos concordent, vel fi facere noluerint, veniat justitia a fratre meo Guillelmo & Odone filio meo, Sc illi districtum faciant ut concordent per amorem Dei Sc vadium non accipiant, nec panem, nec vinum, nec aliquam rem, Sc ii isti defuerint, veniat ad RaImun- dum filium meum ; Sc fi omnes isti defuerint, veniat ad illum qui propinquior est mihi in consanguinitate si meliorem habeat sapientiam & bonitatem, Sc illi canonici nullum seniorem habeant, nifi istos qui fupra leguntur, Sc illi teneant hoc donum in perpetuum. Ee infra : Facta charta in mense Augusti, in vigilia sancti Hippoliti, luna xvi. regnante comite Rogerio, Petro cpilcopo, Scc. III. Charta Rogerii de Nuro episcopi Convenenjis, qua cum fratre suo Bemardo de Monte-alto 9 dat S. Stephano Tolofano eccl e fiam S. Martini de Nuro. IN nomire Domini nostri Jesii Christi, ego Roge- rius de Nur Convenarum episcopus, Sc fraccr meus Bernardus de Mont dd, Sc uxor ejus Dias > Sc filiorum

Arnaldus Pontius, Govantius, Sc Isarnus 9 pro remi£- sione omnium peccatorum nostrorum 9 donamus Domino Sc simcto Stephano, & Raimundo episcopO, & Ber- nardo præposito 9 Sc omnibus canonicis ibi modo manentibus Sc futuris, ecclesiam sancti Martini de Nur » cum omnibus suis pertinendis, cum decimis Sc primi* tiis, cum altaris oblationibus, Sc cum omnibus ecclesia- sticis, ira totum Sc ad integrum donamus, sicut melius nos & parentes nostri tenuimus Sc habuimus ; tali conditione, ut canonicus simcti Stcphani qui ibi fuerit, non inde projiciatur, nisi rebellis ruerit & inobediens. Dono infuper ego Bernardus de MOntald Domino Deo Sc protomartyri Stephano > cum supradicto honore, filium meum Odonem ad canoniam. Promittimus

goVarendam facere de toris sive in ganno. Si quis ) autem temerario ausu hanc nostram donationem infringere vOluerir, cum Datan Sc Abiron inferno sepeliatur. Facta charta mense Augusto, feria quinta, regnante LudoVico rege Francorum, Sc Ildepnonso Tolosiino comice3anno Dominico mcxxxxiii.Hxc supra donatio fuic facta in capitulo simcti Stephani, præscnte domino R. TolOsono episcopo, ROgerio Convenarum episcopo, Sc P. Coserannico episcOpo, Sc B. præposito, Sc universo conventu hujus ecclesia :. S. ** abbas Cumbcrensis. S. Maurinus archidiaconus. S. Auge- rius archidiacOnus. S. B. Arnaldi de capite Pontis. S. P. de Montald, Sc A. Pontius filius ejus. S. Petrus de Dor aco, Sc Guilielmus dcx

I V.