Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/883

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E CCLESIÆ C A IV. Charta Rogerii episcopi Convenarum pro Moniali- busfan&i Laurentii. QUoniam quod fit vel dicitur ab oblivionis interitu scientium participatione deffenditur, ideo scire volumus omnes tam przsentcs auam futuros, quod domnus Rogcrius vir Dei gratia plenus, & Christp annuente Convenarum episcopus, ad monitionem Deific beatx Mariæ Virginis » ac consilio siiorum canonicorum y ut ordo exigit > omnia siia jura, qux in eccldu S. Laurentii ipse & prædecestorcs fui solebant habere, Deo & bcatæ Mariæ, & fanctiffimO ordini Fontis- cbraldi dedit » Sc absolvit in perpetuum > in manu prio— B ristæ Boni-loci nomine Longæ-brunx j & in manu do- minx Millc-scutOrum, quæ commatcr fua erat. Hoc donum fuit factum coram domno Willelmo Auscitano archiepiscOpo, regnante Ludovico rege Francorum, Raimundo comite Tolosiuio, Bernardo comite Convenarum, anno ab incarnatione Domini mclx. Hujus rei funr testes Arnaldus rTAllbn archidiaconus > Wil- lelmus Arnaldus abbas S. Fragulphi, Dulfor de Pegat h, GaUard de Scadous > Sc alii multi. v. Confirmatio fundationis fan&i Laurentii per Ar~ naldum Rogerii epijcopum Convenarum. c E Volutis quibusdam annis post excestum Rogerii » Arnaldus Rogcrius in episcopatu succeffit > qui cum Willelmo Anlciuno archiepiscopo conventum in novum monasterium Cincti Laurentii miistet cuncta per ordinem peracta, cum monialibus capitulum dilposuic, Sc ur decet episcopum eas admonuit ; ipse Vero vir eruditus sicire veritatem volens doni Rogerii, ab eis inqui- fivit* » sanctimoniales autem verbo & litteris donum, ut Rogerius dederat, ostcndcrunti ipse vero visis litteris, erigens SC rogavit, ut sedulo pro prardecestbrc siio, pro fe9 pro succestoribus suis, pro ecclelia matre sux civi tatis, & pro habitatoribus in ea funderent preces ad Dominum, ipsx suas manus osculantes spoponderunt suam deprecationem observare, quippe donum prædictum firma— £ vir coram Willelmo Ausci cano archiepiscopo, qui hujus rei est testis, Sc Dodo comes Convenarum, Sc Boaindus Galan, Bernardus de Benco, Sc alii multi. VI. Tefiamentum Arnaldi Rogerii episcopi Convenarum. NOtum sit cunctis, quia quando domnus A. R. quondam Conven. episcopus, ivit apud Montem Pestulani, postquam iter arripuit ab epilcopatu fuc, usque ibi reversus ad eumdem fuit per duos annos. Expensos quas fecit fuere computatx pro unaquaque dic xxv. solid. Turonensium. Comparayir etiam quatuor j mulos pro mille solidor. Turonorum. Item duos pala- fredos pro quingentis fblidis Turonorum Item R. de Clarmont sacrista Magalonx habuit ab ipsb unam mulam > quæ valebar cc. solidOs Morlan. Item dedit magi strO Petro Guazanair sexcentos solidos.Item dedit cuidam medico LX. sclidos. Item dedit A. Garcias cc. S0I. Item dedit procuratori arChiepiscOpi, qui manebit in curia Romana^jo. solidO^. Item dedit generali capitulo Cistcrciensi, ur facerent de ipsi) plenarium servitiumper ordinem universum, duo millia solid. Item dedit abba- tiæ Fontis-frigidi 100. solid. Item dedit abbatiae Villæ- longæ 50. solictos, Sc 100. auos debebat Fulliaci Morlan. Item dedit abbariæ Bolbonæ 100. folid. Morlan. Item dedit Calerscio 50. folid. Morlan. Irem dedit EU nis 50. sd. Morlan. Item dedit Praedicatoribus seriatim 400. solid. Morlan. Item dedit fratribus Minoribu$ Tomus I. ONVENENSIS 17, folid. Morlan. Irem dedit Peiriniacho ro. folid. Beli®- perticæ 50. folid. Grandi-silr « , 10©. folid. Porcaiglou, jo. folid. flaxano 50. folid. Casæ-Dei, p. folid. Ber- donis 100. (oL Bono-lOco, 50. sol. Amoineras 50. /olidi Scalæ Dei, ioo. folid. Sarancolin 604 (olidos, Benedictioni Dei » roo— folid. S. Laurentio 100. solid. Favas, ioo. folid » Agoion, 50. solid. Orason, 50. solid. Alon- Sagges ct>. solid. S. Cruci 50. solid. Coma Longa 50. S0* bd. Fyllencii 1000. folid. Canonici S. Bcrtrandi habae- runtvalorcm rria millia solid.Morlan.Canonfci S. Gaudendi habuerunt 1000. & 500. solid. Lavacio <0. folid. Fontis-clari 50. solid.Monci-SJnario’ooo lbsid.DediC etiam capcllanis dioccsis siii 2000. solid. Morlan in restirutione eorum auz habuit injuste. Suæ familiae dedit 1000. solid. qui a i Viderentur cuique sicut fcrvierat > E ori deuMas ioo— solid. quos debebat ei abbas Ful- ai. Insuper dedit domo Boni-fontis 2000. solidorum » Qt pro anima sua duo preibyteri celebnrenc sicuc ordo concederet : & domo Fulliencii mille uc unus sacerdot celebraret pro ipso, Sc domo Montis-falnarii mille pro alio, uc semper isti celebrarent pro ipso sicut ei concederet ordo. Hæc omnia, supradida fuerunt adimpleta praeter aco. solid. Morlan > Sc decem sextaria frumenti, qujenicrunr computati in blado Sc in vino de Alano domo Boni-fontis, quos etiam dominus comet Convenarum, & officialis Sc Arnaldus de Bai/og archidiaconus de Riparia promiserunt & dixerunt quia, ipsi facerent persolvi domo Boni-fontis. Infiipcr COm- Sutavic suis conquxrentibus iooo.solid.Morlan.in reditibus S. Fragulfi, & 500. solid. in blado de Riparia SC de Nestes > Sc ut hæc omnia eflent adimpleta > dimisic testamcntarium domnum comitem nepotem suum cum aliis testamentariis, Sc usque omnia sic completa teneac domnus comes redditus S. FraguMi, de quibus omnia compleantur. Hxc omnia fupradicta dedir, computavit dominus A.R. prædictus episcOpus bonæ mcmorix non coactus, scd sponranea vOluntatein vita siia^more Dci, in remiffionem peccatorum suorum 5 & sciendum, quia ista fupcrius exprefla, & alia quæ expendit domnus episoopus habuit de episcopatu, Sc de comitatu, Sc dc domo Boni-fontis. VII. Privilegium Raimundi Arnaldi episcofi Convena* rum concefium Dominico abbatt Boni-fontis. IN nomine Domini nostri Jesii-Christi.Ego Raimun- dus Dei gratia Convenarum episcopus, intuitu jus- tiriæ Sc pietatis > dono & concedo Domino Deo, Sc bcarx Mariæ Boni-fontis, Dominico abbati Sc conventui Boni-foncis, pratenti & futuro, omnes decimas Sc primitias omnium nutrimcnrorum, & omnium laborum suorum, quos propriis sumptibus fecerint, vel Euxre potuerint, in omni decimario de Gonad. Hoc facio pro amore Dei, Sc pro eo quod domnus papa, Sc S. Romana ecclesiacori ordini Cisterciensi hanc ? Facere indulgentiam jubcr, ut laborum suorum quos propriis sumptibus fecerint, scu nutrimentorum > dare decimas a nemine cogantur. Super has aurem jam dictas decimas dominus meus papa Innocentius eidem Boni-fontis tnonastcrio speciale privilegium dedit perpetuo Valiturum. Si quis autem canonicus S. Stephani, honori meo succedens, huic meæ donationi vel concestioni contradicere Voluerit, noverit quod domnus Bertrandus To- losiinus episcopus cum consensii Sc voluntate capituli sancti Stephani, rerento sibi, &ecclesiæ annuali censii duorum /olidorum Tolosi in synodo Pentecosten perpetuo poflidendas monasterio Boni-fontis firmaxit. Hujus donarionis testes sunt Raimundus Garciæ canonicus S. Gaudentii & sacerdos, Bernardus de Cortinas, SC alius Bernardusnepos ejus, ambo sacerdotes j Villcl* mus de Lozas saccrdOs, Sc frater Arnaldus de Tcrfag, qui hanc canam scripsit anno ab incarnatione mcciij. Z