Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/885

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ CO nullorum obituum ab antiquo per cerros testatores in 1 eadem ecclesia ordinatos dotavit, quos obitus certis, iustis & rationabilibus caufis suum animum moventibus 9 postremis duabus capellaniis9 auctoritate sua ordinaria univic & annexaVit, de voluntate pariter & confensu consulum & bajulorum confratriæ oS. corporis Christi, quarum duarum capellaniarum dicti con- suks, & baj. ii sunt patroni, & aliarum duarum dominus qui erit pro tempore loci de Montespan, erit pariter patronus > & omnes conferentur per episcopum Convenarum ad præsonutiooem dictorum patronorum. XI. Chart a fundationis Boni-fontis a ANno Dominicæ incarnationis MCXXxvi.Lodoi- co rege Francorum feliciter regnante > archie- piscopo Auxicnsis ecclesix cathedrx præsidcnte *, Ro- gerio quoque episcopo populum Convenarum Dci providentia regente, necnon &. Bernardo provinciae ejus- dcm carice > domina Flandrina de Monrcpesato > & tres filii ejus dominus Bernardus, & dominus For- tanellus, aeque dominus Willelmus locum Boni-fontis 9 pauimonium sctlicet suum Domino DcO, & bcatæ Mariae atque ordini Cisterciensi, domino scilicet Wal- cbcrio abbati Morimundi 9 miffifque ab eo fratribus ineffabilem Det retributionem solum considerantcs do- naverunt— Donaverunt autem illum cum summa devotione per minum ipsius domini Roger ii episcopi jure perpetuo postidendum cum notiffimis terminis. Ter- minos autem illos Calveffi de sancto Cano atque’ Martinus ftatribu* praxLctis diligenter designarunt, qui sic confirmati atque consticuti sunt hoc modo. A quercu GencfCher usque ad rivulum in longitudine. In latitudine autem a rivo de Brumanier usque ad guttam de la Semera, & a. rivo descendente de siincto Cano 9 fecundum quod porricitur in longitudine sol- tus de Sarhelerin 9 usque ad rivum de Brumanier su- pradictum. Sunt aurem termini isti de S. Cani finibus, infra quos & dominus Wiliclmus de Moncepesiito » fratre ejus domino Ademaro laudante > quicquid suum inveniebatur, episcopo præscntc curri devotione dona- vir. Homines vero niricolz univcrsi 9 qui infra hos cosilem terminos postcfliunculas, atque arrigalia poffi- debanc 9 fuerunt Calveth & frarcr ejus Forto > Mar- tinus Raimunath > Raimundus Galinus 9 A udi ardis 9 Raimundus Dclfostat & fratres ejus Guillclmus, arquc Atho > qui omnes non solum a fratribus 9 verum ab episcopo reauisiti donaverunt per manum ipsius quidquid hium ruit infra universos terminos istos supra-dic- tos, tam in silvis quam in agris 9 nihil penitus recinentes, præter Martinum Calveth & Raimundum Dcl- fbflac. Iste namque Raimundus medietatem sibi retinuit, Calvetus vero torum prætei tria jugera. Willcl- musquoaue Delfbflkr usum fructuarium annis quatuor tantum sibi retinuit 9 & nihil omnino aliud. Ex altera ▼ero parte quæ pertinet ad Mezons, dominus Bernardus de Montcpciato > & uxor ejus Splandia, & dominus Willclmus nihilominus de MOntcpcsato, fratre ejus Ademaro laudante, quos etiam lupra nominavimus, donaverunt terram cujus termini dilatantur hoc modo. J A termino Cucumace usque ad terminum rivalis in longitudine. In latitudine vero a Mala usque rivulum. Dederunt autem eam devote, confirmaverunrque domui in pofleflionem perpetuo habendam, per inanutn ipsius domni Rogeiii episcopi. Terminos autem istos xnonstraverunrprædictisfr.ItnbusAtho du Mczon^qui cognominabatur Pcdebo & Calvetus de S. Cano, qui & supradictos monstravit. Infra istos vero terminos Raimundus Volende Castcllo, & filii ejus, & fratres, corrigiam unam postidebat, Martinus de Mezons diro artigalia > Willclmiis quoque de Mezons unum artigale. Qui omnes epifizopo intcrvenienrc mhilonunus donaVerunr rorum per manum ejus, nihil omnino retinentes. Infra vero universos istos terminos supradic- Tom. L ’JVENENSIS., 7, cos, dederunt etiam decimas nihilominus per manum episcopi domina Flandrina de Monre-pesato, & tres filii ejus. Ipso scilicet quæ locum donavit, cocum quod fui juris erat in decima, & dominus Wi 11 cimus de Monte ; peGco similiter totum quod habebar vel habere dcoebat in decima, fratre ejus domino Ademaro laudante, & Calvet etiam confirmante, qui pro domino Guillclmo eam colligcb.xr > & de eo in pignore habebar. Hxc in finibus S. Cani. Dominus vero Wil- lclmus Delarofbit in finibus de Mezons. Hxc omnia omnes simul prædicti donatores devote, domino Rogcrio episcopo suggerente aeque interveniente » Deo & simctx Mariæ » & prædictis fratribus a domino abbate Morimundi mistis pro rcdemrionc ani- maitirn suarum donaverunt > & uc participes sinc omnium orationum ibidem in perpetuum, hoc est in domum Bonifbntis Deo scrvientium. Er ne de his omnibus 9 ut definit • sunt 9 nobilis siVe innobilis quidpiam eventilare vel inclinare præsumat, cenvenienndimis testibus roboravimus > quorum primus est episcopus ipse Rogerius 9 qui locum ipsiIm semper rebus atque consilio manu tenuit. Secundus vero Raimundus archi- diaconus, tertius Raimundus, quartus & insuper præ- dict i donatores 9 & mukialii probi homines. Zrm dcfecundo corusudcm uiiorxmque militum supple dono. Igitur cum loci angustia atque gravi inedia ( nam radicibus herbarum & folii* arborum ibidem diu vixerunt) domum virgultis, & quibusdam fermentis omnia officina, ut mos est, abbatiæ constructa 9 tandem , inviti licet invicti deseruistent 9 Dci gratia pro Vidente & domno Roeerio jam dicto episcopo sotagentc re- grcfli sunt £ ad priora tuguria, quæ vcluti mapalia de talibus quibuflibet rebus, ucdiximus y texuerant j nihil enim interest utrum Iapide vario, an vili tegerentur culmo. Ad illa, inquam, um ampla & spa- ciola habitacula > quæ vix ad staturam unius hominis in altitudine porrigebantur 9 cum patre suO atque Sastore Basino, scilicet abbatc^licistimis actibus invius exstitit inimicus. Hunc quippe domnus Morimun- di eis dederat in patrem apud Instaxed > quem lœum abbas Scalx-Dei Bernardus in territorio de Astarath 9 eis contulerctc pro abbatia. Sed venerabilis jam dictus cjpiscjpus omnino veri luminis 9 condolens populum futim frustrari tanto lumine religionis > sæpenumero nunciis miflis atque remiffis, & etiam ipsis religiosis viris 9 quali quibusdam illaris injuriis, tandem reduci Dei gratia vix compuli^acque obtinuit ad superiora regredi loca, ubi prioribus atque aliisinsuper domin is congregatis priorem * donum confirmaverunt per manum cjuldcm episcopi, confirmantes cum summa devotione amplificaverunt 9 nihil fibi penitus sub terminis notiflimis 9 atque infra suj.itls retinentes, ncuc iub chirographo cunc in prælencu domni episcopi 9 omnium exarato suppositumcst. XII. Notitia de fundatione B. M. Boni-fontis ordinis Cijlerciensis. NOtum sic omnibus filiis Cmctæ ecdesiæ 9 quod anno Dominicx incarnationis mcxxxyii. Lodoi- co rege Francorum 9 & Rogerio episcopo Dci providentia populum Convenarum regencc 9 & Bernardo eiusdem providentia comite 9 Flandrina uxor Gausixdi de Monpesod, & filii ejus Bernardus, Vvillelmus 9 & Foruncllus partem cie honore S.Cani abbati Morimun- di 9 fratribusquc ab eo mistis jure perpetuo postiden » dani cum certis terminis donaverunt. In longitudine æ quercu Gcnescher, & a termino M Orner i i usque ad guttam de Lamorercr. In latitudine vero undique a gurra dc Lasala, & a rivulo de Brumanier uH^ue ad guttam dtf Lafcmbcrc, & totum Estarr Lobi 9 & cotum Bosartiga in bost : o, in campo > undique usque ad prædict.un guttamdc hMorerer, fic usque ad excenflonem rivulo Zij