Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/886

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


i8o INSTRU rum. Milites alii qui infra prædictos terminos ha— 7 bebant > Pontius videlicet de Montpezat > & filii eju$ Raimundi > Garsias & Willelmus, & frater ejus Ademar, ncenon & ruriculæ sancti Cani, Calvet > & frater ejus Forto » & Raimonez, & Raimongalin, & Rai- monbonet, & COgnatus ejus Sancius & Altiard, & Willclmus Franciis, & frater ejus Arnaldus Sc Marci- nus Sc Willclmus Delfostar, Sc frater ejus Raimundus Sc Atto. Isti omnes non solum a monachis & ab epi£ copo rcquifici > verum etiam Sc a dominis suis ammo- niti totum dederunt infra terminos prædictos, tain in silvis quam in agris, nihil penitus recinentes. Ex altera vero parce quæ pertinebat ad Medos in longitudine, scilicec a termino Cucumachc usque ad terminum rivalis, in latitudine vero undique a via forensi usque ad rivulum donaverunt Bernardus de Montpezat > & uxor ejus Splandia, Sc VillelmusdcMoncpesat, Sc filia ejus Stephania > Sc Raimundus Bola de Castellu, Sc filii ejus, Sc frarer, Sc consanguinei ejus Raimonac & Willclmat 9 Sc Petrus Faix, Raimon Faiæ, Sc Marrinus de Medos, & Willelmus, & consanguinea ejus Gafen, Sc Willclinus magister, Sc Ezo Pcdebon. Isti omnes totum dederunt devote > confirmaveriurquc monachis jure perpetuo in pofleflionem infra praedictos terminos nihil omnino retinentes. Tres vero dc iliis quos prædiximus, scilicet Ezo qui diceb/cur Pe- dcbon, Sc Marrinus de Medos, & Calyct dcS.Cano, rogatu & justu dominorum monstraverunt monachis terminos prædictos, & consignaverunc in finibus sancti Cani Sc in finibus de Medos. Decimas vero vel redditus fratres Cistcrciensis ordinis quia non accipiunt, nc ( quis ab eis peteret vel acciperet, papa Innocentius interdixit* Quod privilegium prædictus episcopus Rogcrius laudans, domuique Boni-fonris confirmans, in epis- COpatu suo ubique obferVari præccpit. In finibus vero sancti Cani has decimas dederunt in manu episcopi Rogerii Sc monachorum domina Flandrina, Sc sibi ejus Willclinus de Mon pelat, laudante fratre suo Ademar & Calvet de S. Cano j in finibus autem de Medosdcdic Raimundus Willclmus de Laredorta. Er ne de his omnibus uc definita lunt, nobilis sivc innobilis quippiam minuere aut eventilare vel inclinare pracfiimac, Sc nc pastOrumcaulæ infra prædictos terminos fierent, neque domus propinquius ædificarecur, neque sine monachorum consilio nemus scinderetur, neque herba secaretur, Sc ut domus Sc res domi Boni-fontis in quantum 1 pollent custjdirentur pro se Sc pro aliis fideliter in manu episcopi Sc abbatis mandaVerunc prædicti milites, Bernardus videlicet, & fratres ejus, Sc Raimundi Gar- fias, Sc Ademar, Sc filii ejus, & nepos ejus Enardus. Horum omnium quæsuperius dicta sunt testes sunt ipse cpiscopus Rogerius, cujus consilio Sc in manu facta fune, Sc Raimundus archidiac. XIII. Bulla Alexandri papa III. Petro abbati Boni-fontis dtre&a. A Lex andER episcopus servus servorum Dci dilectis filiis Petro abbiti monasterii Boni-fontis>eju£- quc fratribus tam prarsenribus quam futuris, regularem vitam profcstis in præsato mOnastcrio religiosis vocis annuere &ea operis cxhibitiOne complere, efficiutn nos invitat suscepti regiminis, Sc ordo Videtur exigere rationis. Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris jus- tis postulationibus clementer annuimus, Sc præfarum monastcrium in quo divir.o mancipati edis obsequio, sub beati Petri firma protectione fukipimus, fontis scripti privilegiO communimus, in primis hquidem statuentes uc ordo mOnasticus qui fecundum Deirimo- rein Sc beati Benedicti regulam atque Cistercierjsium fratrum institutionem in vcliro monasterio institutus efTc dignoscitur, perpetuis ibIdem temporibus inviolabiliter obferVerur.Præccrea qustscuniquc pOstcstiones^ quæcumque t)Onst idem mOnaiterium impræfenriaruni juste & canoiuce pollidet, aut in futurum conccflio- MENTA ne pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis, præstanre Domino poterit adipisci, firma vobis vestrifquc succeilbri- bus Sc illibata permaneant, in quibus hæc propriis duximus exponenda vocabulis. Locum ipsum in quo abbatia fita est a quercu Genitheo usque ad rivulum de Ma- nirera, abAgunta de Silveyra usque ad cacumen montis sancti Canii, ut recta linea vadit ad Exarlobin, to- tum locum de Exarlobin, abbatiam de Bolbona, cum grangiis Sc omnibus pertinendis suis j abbatiam dc Caritate 9 quæ Folcus dicltur, cum grangiis & omnibus pertinendis suis ; abbatiam cie Campania cum grangiis Sc omnibus pertinendis fuis ; terram de Bofarcigua j rotam terram de Cugurra, de Silva, de Silyeyra, dc Medas, de Grah, de Mortcrs, de Osan, de soncta j Maria, de Seih ; ecclesiam de Seih, cum omnibus pertinendis fuis ; locum de Labbatut, rotam terram dc Marcra j locum de Sol j A ld emar i de Castaus, cocain terram de Gorald Cuguravel > rotam terram de Ruera > domum Arnaldi Bon^g de Casanova, de Ardinag, de Rochan, de Villanova ; terram de Luha > terram Ro- geri de Scnadors, de Caflanha-bclla •> grangiam de Nodas, cum pcrtincnriis fuis 5 terram de Scdni ; grangiam de Canet, de Carbona > de Riulan, de Lai 11 a, dc Querelag » de Borgal^ de Rua, de sancto Laurentio, cum omnibus pertinendis suisjgrangiani de Bonemayfo, de Minag ; totam terram alterius Minag, cumomnibue pertinendis suis, coram terram de Quinr, cum omnibus pcrtincnriis suis, domum comitis Convenarum de Sak v. ? tac ^•Egidiiigrangiamde Las>cum omnibus perrir.en- tiis, totam terram de Spinaira, cafxle cie Sagara>cum omnibus pertincntiis fuls jBofcus cum omnibus peitinentns ftiisj hospitale de Boscus, cum omnibus pertinendis fuis ; Pentengens, cum omnibus pertincntiis fuis ; grangiam sonctæ Fidei, cum omnibus pertincntiis fuis j Estiyam de Semestra, cum omnibus appendenti is, de Rivo majori, cum omnibus appendenciis siiis > donum de pafuuis comitis Convenarum Enardi de punctis Galardæ uxoris ipsius, Bernardi de Turre, Bernardi de Montald, Ra- mundi Guillelmi de Beura, Sc fratrum ejus, sive laborum vestrorum, quos propriis manibus vel sumptibus vcstrisjive de nutrimentis vcstrorum animalium ultimas auc primitias a vcbis nullus præfunut exigere, adjici entes cciam auctoritate apostolica interdicimus, ut quis fratrum vcstrorum clericus live laicus.post factam in vestro ’monasterio profestionem absque vestra ltcenria sufciperc audeat vel retinere > paci quoaue Sc tranquillitati vet- rræ paterna solicitudinc providentes, auctOritare apos » tolica prohibemus ut infra clausuram locorum, sivc grangiarum vcstrarum nullus Violentiam vel rapinam, live tureum facere, vel honorem capere audeat. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum licoat præfcicum monasterium temere pertu. bare, aut ejus pOstcflioncs auferre Vel ablatas retinere, minuere aut aliquibus vexa- tionibus fatigarc>fed omnia integra conserVcntur eorum pro quorum gubernatione Sc sultcntarionc concestasiinc usibus omnimodis profutura>salVa in omnibus apostolicx ledis auctoiirate. Si qua igitur in fururum ecclesiastica LrcuhrifVe persona hanc nostræ consticutiOnis paginam fciens contra eam temere venire tenuverit, fccundo^ter- ciovc commonita, si non satisfactione COngnia emenda- vcric, potestatis honorisquclui digni cate care.it, reamque fe divino judicio existcre <le perpetrata iniquitate cognoscar, Sc a socratiflimo corpOrc ac £ inguine Dei Sc Domini Redemptoris nOstri J. C. aliena fiar, arque in cxcrenio examine districtæ ultioni lubpccac, cunctis autem eidem loco sua jura servantibus, sic pax Domini nostri Jeiu Christi > quatenus Sc hic fructum bonx ac* tionis percipiat, Sc apud districtuni jisdicem prænxia ætcrna pacis inveniat. Arnen. Ego Alexander catho- licx ecclefiæ cjjiscopus. j— Ego Hcbildus presbyccr cair ulis tituli sctnct » Crucis in Hierusalem, f Ego Johannes prcfbyrcr cardinalis tituli lanctæ Anastasiæ. t EgŒguillmus tituli lancti Petri ad Vincula p.esby- ter cardmalis. f Ego Arnaldus Hostiensis episcopus. t Ego Bernardus Partuensis Sc fanctæ Rufinx cpisco-