Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/888

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


i8z INSTRl dcgalensium, Agennensium, Fezacensium, sivc Lacto— j racensmm ; ftarui libertatem atque constru&ionem tali modo. Ego Willelmus Sancius comes, qui hunc locum ædifico in honore sancti Salvatoris, sanctiquc principis apostolorum Petri, atque in honore præclari martyris ScVcri, hanc cartulam manu propria roborare decerno, conscnsu Urracæ conjugis meæ ex regia stirpc procedentis, faventibus filiis Bernardo atque Sancio. Interdicens ex auctoritate Dei omnipotentis, Ginctique principis apostolorum Petri, cui viceChristi conccsta est potestas ligandi atque solvendi > atque auctoritate omnium lanctorum, necnon ex auctoritate fanctx Ro- nianx sedis, ipfiufquc antistitis, cum confirmatione archicpisœpi Auscenfis, necnon archiepiscopi Burde- galcnsis » episcopi Agcnnensis, Vasconensis, Vazaten- lis, Bcgorrensis, SCU Lactoratcnsis, cum conlensu om— ] nium comitum, proccrumcjue totius Vasconix, ut nullus archicpiscOpus, nec episcopus, nec ego ipse, nec filius meus Vel nepos, neque pronepos 9 aut stirps, aut succellor, aut propinquus, aut extraneus, nec aliqua Sotcns persona, neque aliquis ex parentibus nostris, uc ixi, vel ex nostris consanguineis futuris, per multorum curricula temporum, nullus clericorum, aut lai- corum, nobilium vel ignobilium præsumar de redditibus, rebus, vel cartis monasterii, vel de cellis, vel de villis, vclecclesiis, quæ ad cum pertineanr, quocumque modo, & occasionc movere, vel dolos, vel immis- lioncs aliquas facere » nec in bostem, nec in caballica- tionem este ductores, milites vel pedites : non in foro, aut in mercato, de pertinentibus ipsi facrariffimo loco, quifquam judicium capiat, vel in appendendis ejus aliquam calumniam facere præsiimat, in aquis, in fil- vis 9 in pratis, in landis, in piscationibus, in pcnetis seu in vineis > nec receptum inde per vim, nec cen- sum aliquem quærere> nec clericos in ecclesia villarum praefati sancti jure poflidentes, ullus audeat moles- tare, vel de his omnibus quae ipsi : sacrauffimus locus aequi litis datis, vel acquirendis acquisierit. Nullus epif- coporum aut laicorum inibi servicntibus de recestious eorum, receptaculis, ulla populandi præbcatur occa- fio. Nec in præf.ro loco quisijuam episcopus carbcdram audeat collocare, quamlibcr licentiam habeat imperandi, nec aliquam ordinationem quamvis leviflimam faciendi, niii cum permiflu > & voluntate abbatis ipsi/a » cro loco præfidcnris, sed fint omnibus modis liberi, & absque ulla alia caiumnia, & inquietudine securi. ] Omnes vero epiicopi qui aiodo adfunc, vel qui in perpetuum futuri sunt, ibi hospitari non audeant, ncc censinn aut uib.cum aliquod requirant9 absque vo~ luntate præsati summi aboahs. Insiipcr omnem deci- macionem meæ substantiæ panis & Vini, & quidquid decimari oportet contrado. Abbatemque, dominumque loci istius his præficio nomine Salvacorem^sanctif- iimum & ab omnibus laudabilem, & fratres sub eo de* gentes, a quibuscunque partibus advenerint 9 quantopere sociari voluerint monastcrio, stabilio & confirmo. Abbatem autem habere fratres non per munus aliauod, nec per vitium, nec per favorem > neque per adulationem, sed secundum ordinationem sancti Benedicti impero ; sanctoque Petro singulis annis quinque solidos Romæ, abbati folvere moneo. Omnes euaisc ecdefias in omnibus meis comitatibus quos modo integre & /in- cer e, absque ullo censu immunes trado. Sed & omnes quæ a me cuicumque hominum contriburæ sunt, post mortem illorum qui nunc tenent, ad sacratistimum locum revertantur : fed & ecclesiam siinctx Dci genitricis Marix, q æ dicitur de Solaco, vel de finibus ter- rx, quam Bono filio in beneficio dedi qiumdiu viveret : post mortem autem ejusdem przfacam ecclesiam trado simcto Petro & dicto monasterio, conscntienti- busGastelino, & Aflelino filiis ejus primitus calum- nianribus, sed & postmodum a me dato pretio liben~ tistinie annuentibus. Irem dono ecclesiam sancti Genii con fellor is, ubi sua siicrara ofla cumulata jacent, ubi abbatiam Heri justi, sub regimine abbatis praefati loci. Ad ultimum trado castrum Palæstrion9 cum omnibus MENTA appendendis siiis, & omni pertinentia, in filvis > in pratis, & in villis, in landis 9 in aquis > in pinetis^ & in vincis cum omnibus militibus 9 seu armicolis. Omnia etiam concudo quæ sunt inter duos fluvios, ab AI- pbeano, qui modo Vocatur vulgo Aturris, usque ad Gavascnscm, stabilio, decerno, confirmo, delego, trado ego Guillclmus Sancius cum hac tabula auro, argcn- toque pulchre orn.ua, principi apostolorum S. clavigero Petro, necnon gloriolulimo marryri Severo > imprccahs omnes maledictiones, quæ scriptæ sunt in vereri tcsta- mento supcr cos venire, qui huic facraristimo loco ob- stiterinr. Si quis autem episcopus præpotens, sivc ex nostris parentibus, consonguineis, majores aut mino, resquæhbetpersOnx, five sic vir, sivcmulier, cx his tcntaverit minuere, ex Dei omnipotentis auctor i cate > necnon omnium sanctorum, auctoritate apostolica S. Petri j necnon pontificis sanctz scdi prændcntis > fit cxcommunicatus ab omni congregatione Chriftiarorum scpararus, parfque eorum sic cum Ifcharioch, cum Da- than & Abiron, quos terra vivos abscrbuic ; pereant* 3ue cum Juliano apostaca, perditcque Daciano *, fine a mn at i cum Nerone, & mago Simone, ardcant<|ue sine fine maledicti, cum diabolo & angelis ejus in igne & lulphurc, in fecula seculorum. Amcn, fiat fiat. Post actum malum, si quis ad tatissocicndum venire voluerit, perpetra » mala, siVC damnum quod intulerit » in quadruplum restituat, sepretnqu.e libras auri monas- terio tribuat. Et quia eumdem locum tradidimus sanctx apostolioc sedi, pedibus nudis illuc adeat, & litteras a præsulc Romano susceptas fuo episcopo propria manu

represcntet. U t autem hic, & in przsenti, & in futuro ævo, chartæ huic credatur firmiflimc, mea manu, uxoris, filiorum, necnon episcoporum, vel fidelium manibus roborare dignum auctoritate decrevi & stabilivi. Signum’Willelmi Sancii comitis, qui hanc cartam fieri juffit. S. Urracæ comitiflæ. S. Bcrnardi Guillelmi filii ejus. S. Sancii filii ejus. S. Godcfridi Burdegalensis episcopi. S. Orioli Sancii de Fageto. S. Donari Garsix cie DonafcllO. S. Aquilini Atilii de Calonar. S. Gar- ciz Alancii de Bergui. S. Adonis Auscitani archiepis- copi. S.Centulii Gastonis. S.Gastonis Ccntulii de Bcar. no. S. Azimcli Elziidc Samctdcllo. S. Asinari Elzi. S. Bcrgonii Sancii. S. Garfia Lupi de Silvcstro. II. Charta ejusdem, qua idem monasterium S. Severi apojtolica subjicit sedi. £Go GuilLELMus S ancxUs comes, & uxor mea Urraca, pro Dci amore, & remedio animarum nostrarum donamus (ancto Severo & illis monachis qui ibi habitant, vel venturi sunt 9 villam smcti Joannis de Villanova, & aliam ecclesiam simctz Marix de Va- lesteno, aliam ecclesiam simcti Martini de Illain- fula, & sanctæ Eugeniæ deMorganno » & illam curtem de BroCarez donamus siuicto Severo cum exitibus » & redditibus, ficut nos tenemus & postidemus, & villam de Alboos > ut teneant omni tempore
& monaste- rium quod est fundatum super fluvium Alpheanum, juxta castrum Polestrion, & ipsi monachi non habeant — supcrioreni, nisi S. patrem Romæ, & S. Severum. III. Bernardus-Guillebnus comesiillebni filius, qua parentibus eidem S. Severi monasterio colluta fuerant > confirmat. QUanto sunt judicia Dei inscrutabilia, tanto debent fore senslbus humanis metuenda > ut quia ratio mortalis ea investigare non valet, his judiciis neceste est ut inflectat humiliter rigorem fixe i cordis, &c. Ti- mescens hæc mOnita, ego Bernardus Guillclmus comes, proanimæ meæ remedio, si : u patris, matris, & aliorum pa ren tum, ex his quæ Christus donavit jyrc hx- rcdiurio, hxredcm ipsum facere cupio, fanctOmniquc