Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/891

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est
185
ECCLESIÆ CONSERANENSIS.

tam, & habitam dignum duximus poni & redigi. Sciant igitur præsentcs & oosteri, quod monasterium S. Johannis de la Castera olim fundatum exstitir, & COnstructum per bonx memoriz dominum Petrum Bi- gorritanum comitem & vicecomitem Marciani, & dotatum ex propriis bonis suis. Et quia modernis rem* poribus super quibusdam terris & tcnementis de feudis & rctrofcudis inter nos orra est controverfia &… sic convenimus & staruimus, &c. Et nos Margarita Fu- xensis comicista & vicecomitiflaCastri-boni, prædicta omnia grata>sirma & accepta habentes^sigillum nostrum una cum sigillis przdictis huic ordinationi, & scripto duximus apponendum. Datum & actum apud montem Marciani, iv. die Februarii, an. Domini mcclxxxviii. regnante Philippo rege Franciæ, Ed<ardo rege Anglix, ac duce Aquitanis, Amanevo existentc archiepiicOpO Auxitano, Petro episcopo Adurenti. NSERANENSIS. Uj V 11 L Charta fundationis Parthenonis de Beyries. NOs en Gaston per k Gracy de Diu visconte de Bearn & de Marsitn ; & nofna. Mate (a mouilher per aquere medistc gracy viscontefle dequets medies locs > navem dat & octrejat per nos & per tots nostes herettez a lavandite meyion, & a las fors & alsfrays, & ais habitudors deudit loc aquestes prcsentes letres ouverres sagerades pendens dcu noste propy saget & fagcradcs ab lou (aget de Londrat payre en Christ Monsoignour en.P. per la gracy de Diu, avcsquc d’Ay- re & de sante Quitteyro. A flo foucfayt dr dounat, dr aflermat dr autrejat en lou loc de lavandite meyson de Beyries, lou Dimcnche devant lasefte de SanteMarie Jtfagdelaine, * 11. dies Aleyfit deu mez de Juillet anno Domini Mcc. septuagejimo.


I NSTRUMENTA AD ECCLESIAM CONSERANEN SEM SPECTANTIA. L Charta Odonis de Monte-acuto pro ecclefia C Conferanenji. SCiendum est quod ego Odo de Monte-acuto, veniens ante prælentiam domni NaVarri Conscrancn- fis episcopi apostolicx sedis legati, & conyenrus cc- clesiæ sancti Licerii recognoscens me male egi fle erga domum beati Licerii, auam multotiens male tractavi, & abstuli cafilcm ei den oebtza de Zol, caCdetn de Noge… casoJem de Gaiha & casiilem deis Aranos de la Efcura Vela, quos anteceflbres mei pro se suisquc cum omnibus pertinendis suis eidem ecclesia : sancti Licerii, cjufquc conventui pro suorum & parentum suorum venia pec- catorum pia contulerant devotione. Recognosco etiam me mulras… injustas invasiones in honore ejusdem ecclesiæ fcciste^urerendo oves, boves, porcos, triticum I & annonam > & in aliis malefactis mukotics grava fle eam : unde me culpabilem valde profiteor, & reddo per me & per succestorcs meos beato Licerio ej usque conventui prædictos casoles cum omnibus pertinendis filis, tactis sacrO-sonctis evangeliis, ut nunquam de cetero ego, nec alicuis meæ ordinationis eos aufcram, ncc violentiam in ipfis faciam, inuno de omni… actore ad utilitatem jam dictæ ecclesiæ destendamego & meUpro emendatione Vero injuriarum quibus ei renebar, tribuo per me & per omnes succeflbres meos, vineam quam patrio jure habebam inter montem cTAxolas, & vineam S. Laurentii juxta murum civitatis, & vineam simili- ter de… & omnem decimam quam aliquo modo habeo in toto episcopatu Conseranensi > hzc omnia trado per me & per meos prædictæ ecclefix S. Licerii, ] ejusque conventui… de meo dominio sine omni retinenti… transfero in manu domni Navarri Con- seranensis episcopi, & P. G. abbatis Combæ-longæ… … rius de Villa-nova, A. R.. • • magister Arnaldus de Cambraiano, A. de S. Quintino. Guillelmus scripsic mense… anno verbi incarnati ( iiccxv. a)… regnante in Francia B. Convenarum comite, Navarro Conscranensi episcopo •.. a Incerta est hæc temporis nota ; io originali enim legi non potest, & noviflimc fuit addita a tergo instrumenti. IL Sententia lata adversus comitem Convenarum pro eP*fe°P° Conseranenji T T Niverfis Christi fidelibus pratentem paginam in- vJ specturis A. * Tarvicnfis, & G. « Convenarum episcopi > Glutem & sinceram in domino duritatem. { Antiquorum discretio consuevic rite gesta fcripturæ testimonio communire, ne oblivio memoriæ inimica scmcl dccisa iterum valeat in distentione laqueum revocare. Quapropter universitaci vestrx volumus fieri HUnifestum, quod cum dominus Simon dux Narbona^ comes ToloCr & Ley. * Vicecomes Biterræ de Carcaff. dominus Montis-fortis, effet in civitate Conscrancnfi, dc nos cum domno G. archiepisCOpO Auxitano, ad ci- i viratem eandem pariter vcnidcmus, dictus comes, & Centulus d*Asturio, & G. uxor quondam Odonis Montis-acuci, * & filius ejus > super controversiis quæ inter ipsos ex una parte, & venerabilem patrem C. { cpiscOpum Consoranensem ex altera Vertebantur, dc duabus partibus civitatis ejusdem, & molindinis juxta Kntem, ubi turris est quæ quondam tenuit V. de onre-acuto, in nos compromiserunt, tam ipsi quam episcopus memoratus, data fide in manu nostra, nobis firmiter promittenres, auod auidquid nos super przdictis judicio vel concordia diffiniremus, ipsi inviolabiliter in perpetuum observarent, & ad hoc idem succeffores eorumdem perpetuo… Sane causiisistasnon tantum sicuc arbitri, led potius sicut delegati de mandato & Voluntate archiepiscopi memorati, sufcepimus r terminandas : propositum fi quidem fuit coram nobis ex parte comicis & suorum > quod in civitate nominata duas partes & molendina jam dicta fibi competerent jure siio pro comite ConVenartim, cujus terram oc- cupayerar j quod episcopus penitus denegabat, & ilk omnia ad se pertinere nrmiter afferebar. Cum autem testes utrinque productos diligenter exa- minaflemus, invenimus B. quondam comitem Convenarum, avum B. qui nunc vivit, civitatem jam dictam fraudulenter incraste, & captis ejusdem habita- toribus, & rebus omnibus, apud S. Gerontium tunc vicum siium a£portatis> eam incendio tradidifle. Quare cum civitas per septennium inhabitata permanfistct, quia ipsi : eam reparari minime permittebat, nili in ca portionem aliquam obtineret, episcopum ejusdem civitatis nomine P. comparrem siium cepit, & apud S. Geronrium ducens captum sub custodia tenuit, quouf- A a