Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/895

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ VJ V L A GaiHardus episcopus Fafatensis fnbjicit Silva-ma- jori domum canonicorum RegulariumBelli-fontls. AIlardus Dei eratia Vasaten fis episcoput uni- versis fidelibus has litteras inspecturis salutcm. Quoniam ea quæ ad dirigendum statum ecdesiarum Sc amore religionis cultum propagandum, a quibuslibet, & maxime ab ecdesiasticis personis ecclefiarumquc przlatis in perpetuum stacuuntur, ut majori debeant in- posterum firmitaris robore convalescere, scriptis commendanda autenticis, posterorum memoriæ> pratentis scriptisignisicationc tranfmittere decrevimus, quod cum domus de Bello-fonte > quæ olim tempore tranquilli— B ratis, Sc hominum pietate in gente a canonicis Regularibus constructa. in temporalibus & spiritualibus latis profecerat, tandem perturbato tempore stacu, Sc ipsa in utrisque a siJO statu pariter vacillare videbatur, He- lyas prior ipsius domus, & exteri Omnes concanonici ejus Sc converfi, ne de toto statu suo crebrescentibus m : lis per incrementa temporum ad deteriora penitus declinarent, sibi consultius in pOsterum providentes ob cuk rum religionis arctiorem profitendum, femetipsos, Sc domum eandem de Bello-fonte cum omnibus pertinendis suis > domosque de Artholea, de Monre-lauri in Burdegalenli diocesisitas monasterio Silvz-nujoris fo- lcmnitcr & plenarie contulcrunc/ubdentcs fe regimini, Sc præceptis abbatis > Sc fratrum monasterii ejufdem, ipsiunque domum eis continuo tradiderunt per mona— Q CDOS ordinandam ; priore ejusdem domus de astensix omnium prioratui suo renuntiante, Sc monacho quodam SilVæ-majoris postmodum in loco illius > qui vicem prioris gererer fubstitutO, quibusdam aliis monachis ad commorandum ibidem Sc (erviendum Domino pariter constitutis. Quia ergo religiosorum virorum profectibus intendere ad dirigendum statum eorum communibus votis & intentis studiis eniti debemusdo- nationem prædictæ domus factam ratam habentes, Sc totum factum approbantes intuitu religionis Sc ordinis qui in supradidto monasterio inconcuste Domino propitiante cbserVatur, eidem monasterio domum prædic- tam cum omnibus pertincntiis suis > Sc ecclesiis eidem domui a prædecestoribus nostris Vasaten. episcopis olim concestis pontificali auctoritate in perpetuum concedi— I mus, & præfcntis scripti munimine donationem ipsiun Sc conceflionem roborantes, sigilli nostri impremonc confirmamus. VII. Charta G. episcopi Vasatensis, de non augendo nu~ mero x v 111 canonicorum ecclesia Vafatenjisb UNiVcrsis in Christo fidelibus, ad quos litteræ istz pervenerint G. Dei gratia Vasocensis episcopus, Sc universum capitulum Vasatense veram in vero ulu- tari faluteni. Quia ab antiqua ecclesiæ nostræ institu* tione, proVida fratrum ordinatione pro rata facultatum ipsius ecclesiæ ad numerum x. & Viu. canonicorum ip- fam ecclesiam meminit posteritas ordinatam, Sc nos. prudenti ufi consilio, auctoritate nostra, Sc omnium J canonicorum astensu duximus statuendum, Sc ut loquamur verius, innovandum>confideratis etiam facultatibus ipsius ecclesiæ > ut ordinatio seu insticutio canonicorum futuris in perpetuum temporibus præscrip- tum numerum, scilicet xvin. non excedat, & quod nobis licere non patimur, nec nostro licere volumus siid- cestori. Nam testante canone, a providis ecclesiæ insti- turis pontifex, nec si vulr, recedendi liberam permitti* tur hnbcre licentiam, potistimutn ne ipsa ecclesia no* xia numerofitacc vilelcat, neve etiam instituti præs- criptam ecclesiam cogantur defercre > urgente > quod abiit, inedia, cujus carcbunt subsidio competenti. Et ut præscripra institutio nostra auctoritate, Sc omnium canonicorum fidei religione firmata perpetua, stabili- VSATENSis. lt9 tarc firmetur, neve noycrca pacis oblivio hanc iplam obliterec institutionem, præscntis scripri duximus tes- timonio confirmandam, Sc sigillorum nostrorum munimine. Huic aurem insticutioni interfuit & astensic R. archidiaconus Vafitelifis, Sc V. de Lingone archidia- con. Vesoum. vicarius & curaror ipsius » Sc R. del Soler archidiaconus Blavicnlis > D. de Buions sacrista » P.de S. Michaele, R. W. de la Coinera, P. de Ber- rlOS, B. de Annisano socerdores Sc canonici. Irem W*. Ar. de Talaiton, R. de Langraneiia, D. Am nen, V. Carbonei > V. de la Rotura, S. de Rimbers j Alqui- nus P. de Basodez s P. de Raina, G. de Girald. R. W* dc Langor canonici. Item P. de Mota > D. Amancn de Boglon milites. Hoc autem factum est in capicul ? ma- tricis ecclefix, anno ab incarnatione Domini mcxcii. Celestino papa, vacante ab archiepiscopo ecclesia Au* xitana > & R. Anglorum rege Aquitanorum duce. VI I L Defan(H frtmerii monasterio dato abbath & mo^ nachts S. Florendi. Sc Q In nomine Patris & Filii & Spiritus sancti, amen. Raimundus Vasatensis episcopuc > Sc * Raimundus de Gentiaco dederunt Deo 9 Sc (ancto Florendo, Sc domino Wilicimo abbati, & monachis ejus, pro remistione omnium peccatorum suo rum > Sc pro siiluce animarum patrum siIorum s fali- cct pro emendatione vitiorum monachorum in eodem loco male viventium, S. Fremerii cœnobium, cum Omni facultate rerum fuarum, ad cellam, & quidquid voluerit agendum. Quod donum concestir Wido comes Pictavientium Burdigalis in turre sua, ex qua re autem exstiterunt justcres Sc auditores multi 9 ex quibus vero unus fuit R. imundus Vasarchfis episco (>us, & Raimundus de Gentiaco, Sc Perrus de Castel- ione vicecomes, & D. Gumbcrtus, Sc D. Oli Verius monachi profeffi jam supradicti sancti Florendi ; sed auia narratio tantorum virorum mulnim. •. GstidioG> ucut dixit Dominus nostcr Jesiis Christus : inore duorum, vel trium testium fatis sctfficiendum est stare omne verbum, alios in prætermiflione posuimus. Actum fuit autem procul dubio hoc donum anno ab incarnatioce Domini mlxxx. sicut computatum est a > multis latine in milium computo > regnante Philippo Francorum rege > tempore Gregorii pawe, qui Aut— 4 debrandus * dicitur in vocitatione f S. Raimundi epis-, copit s S « Raimundi vicecomitis. t S.Willelmi clericit IX, Epistola Innocendi II. Papa ad Aufciensem arthie* piscopum de abbatia fandi Fremerii. INkocbhtivs episcopus servus fervorum Dei venerabili fratri Auxiuno archiepiscOpO, salutem Sc apostolicam benedictionem. Apostolicæ sedis dementia imgulis locis & personis dignitatem Sc justitiam suam scrVare consuevit. Dilectus filius nostcr M. abbas S. — Florendi ad nostram praesontiam veniens, siginficavic 1 nobis t qucxl abbatia Cincti Fremerii, quæ in tuo ar- chlepiscOpatu sita est, ad jus B. Florencii ex antiquo pertineat > & abbates ibidem constituti in monasterio S. Florentiiprofeffionem fecerunt > Sc tam sibi quam przdccestbtiDus suis obedientes exstiterunt. Quia igitur idem monasterium cum omnibus pertinendis fuis B. Petri juris existit, per præsencia scripta tibi mandamus, & mandando pr<LCipimus, ut si P. præfaræ abbatiæ abbas profestionem suam obsorvare > Sc præfato filio nostro abbati debitam Sc contuetem obedicntiarti exhibere contempserit f absque dilatione debitam in ipib justi* tiam facias. Datum Later, ixb cal. Februarii. A a iij