Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/896

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


190 I N S T R l X. Epiftola Eugenii papa III. ad R— Fasatenfcm cpif- copam de abbatia S. Fremerii. EUgenivs episcOpus servus servorum Dei R. Basa- tensi episcopo, salucem & apostolicam benedictionem. Djlectus filius noster Mathæus abbas sancti Florendi, nobis conquestus est quod abbas & monachi S. Fremerii debitam & confiieram obcdicntiam ei subtrahant, & profestioncm suam minime secundum regulam obscrvent *, & quoniam lingulis ecclesiis & cc- clesiasticis perfbnis suam volumus exhiberi Justitiam, per apostolica tibi scripta præfcntia mandamus, quatenus eosdem monachos ex nostra parte districtc com— p moneas, ut debitam & COnsuctam obcdientiam eidem abbati S. FlOrentii abfique contradictione humilircr exhibeant, & exceflus suos juxta ejusdem abbatis commonitionem sstlubrirer corrigant, alioquin inobedien- tiam de distolurionem eorum impunitas non przteribi- mus. Dacum Sicrii x. cal. Maii. XI. Charta fundationis monajkrii Fontis-GuiUclmi. IN nomine Domini nostri… ego Petrus viceco- mes de Castello… animæ mcx & parentum meorum P dc per omnes succetibres meos dono libere… » conceao Domino Deo & beatæ Marix, dc^ be… omnibusquc fratribus de Gondonio, i°. locum 3ui appellatur, & est in nemore de Tilh ad constrocn- am abbatiam secundum institutum & ordinem Cii- terciensium atque Cadunicnsium : in eodem quoque nemore dono terras dcfignatas ad faciendos ortos, viridariis, vineas> & agriculturas. Dono etiam habira- toribus Fontis-Guillelmi, eorumquc postcris per mc dc per posteros meos omnes terras… de per allodium, quas milites mei illi aliquatenus dederint, de quas ab ipfis emere potuerint. Similiter concedo, & libere dono, & per omnes succeffores meos, omnes terras quas ab hominibus meis allodialibus de libertis » qui habitant in parochia de Til, & de MaffiLa de de Caubiniaco, aliquo justo modo acquisierint, de quas ipsi homines sponte liia illis largiti fuerint. Insuper dono de libere D concedo per me de per omnes succeflbres meos, habitatoribus Fontis-Guillelmi, tam przfcntibus quam futuris totum… propria edificia ad diverfi generis > atque ad ficia necestaria sunt 9 dc pa… tum suarum, atque ad sostralia colligenda,…. ….. quos per salrus omnes de terras nostras incul in partibus illis fratres Fontis-Guillelmi sine impedimento 9 de contradictione > libere habeant & exerce Hoc donum facio uxore mea Bona-filia ▼olente & concedente, de Giralda. filia mea, de filio meo Garsia W. qui huic loco, de dono, terris, cum designarencur, cum aliis multis interfuit, VO- luit de conccstic. Hoc donum vero Guillclaius Petri dc I M E N T A Cobiiac Forestcrius supradicti nemoris voluit, laudavit de benigne conaffit, & quidquid ad ipsum pertinebat, & sui juris erat in præfcntia mea, de omnium qui aderant, per se, & per omnes suos, de per omnes posteros suos 9 pro salute animx suæ & parentum suorum, fupradictis fratribus amore Christi dedit. Si autem vel ego vel succcstorcs mei pia deliberatione habitatoribus Fontis-Guillelmi aliquas terras in fupradicto nemore aci faciendas agriculturas deinceps dederimus, hoc ipfc Guillelmus Petri de Cobiiac gratanter accepit, de libenrcr conccflit, atque fub multorum virorum tcstimonio quidquid dare per sc & per posteros fuos potuit, dcdir, de donum in manu nostra firmavit… dictum nanus de Tbil de ni bat nc illum injuriis gravaretur, dc inferrem de ur colluta Christo clcmofina am mc ipfius estet salubris… chariratis… dicto meorum suorumque amicorum, tertiam partem ptanicnri quod in jure parentum dare debebat… ei per omne tempus ejulque succeflbribus, qucd sibi suifquc… it plurimum de pergratum fuit arque acceptum ; donumque quod mihi, mei ! que ad faciendam clemosinam juxta præpositurx sua : officium, W. Petri gratis con- ceflerar, de coram clero & populo in manu mea firmaverat i eodem die apud Fontem W. cum gaudio dc letitia in manu Bernardi Gondonen<~s abbatis dedit, dc cum osculo firmaVit. Deinde abbas de fratres siii me dc meos, de W. Petri, de suos tam præscntcs auam futuros receperunt in fratres de in monachos *, recerunt- auc participes de focios bonorum siiorum, tam secundum Deum quam secundum stxulum. Hujus doni, con- cestionis> concordiae de pacti, omniumque supradicto- rum testes fune, laudatores de consiliarii Cencbranus de Mastclks > Garsias W. nepotes vicecomiti^ Arnaldus Bernardi de Sctuviac juvenis. Garsias Arnaldi deCuios … ? e Maflilia, de W. de Lugal Garsias dc Larath ca… R ai mundus cape llanus de Til vita

as de W. Raimundi de Til, W. Arnaud… de Til, Donatus W. de Boroch, W. dc dei Broquclar fireposicus vivccomitis Arsi naval Garsias Sans- abcr de Maceterc W… de las Barreiras > de Rai- mundus frater cjus>Cenrullus de Mas… & multi alii. Ad ultimum hoc donum sepe dictum, de hec omnia, suprascripta uc majorem auchoriratem habeant, & ut firma de inconcusta. inposterum, de per omne tempus permaneant, in manu Berrrandi Vasarensis episcopi racta funt atque firmata a qui locum Fontis Guillelmi ab initio construxit & conlecravir. Anno ab incarnatione Domini mcxxiv. Honorio papa præsidente ec- desiæ Romana :, regnante Lodoico Francorum rege puinguistimo 9dc vivente Guillelmo comite Pictavicnfi dc Aquitanorum duce. Hujus doni, & omnium horum testes siint Stephaniis de Lebret archidiaconus Vaia- rensis, qui epiico^us fuerat, & Fonto de Pelagrua archidiaconus, de vauselmus archidiaconus, Raimundus de Gleiret archipresbiter, Arnaldus de Lugarat siicrilb^ Austoratus clayigcr, Bernardus Dengolisina, Raimun- dus de Castaicrs> de alii multi canonici.