Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/900

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


j94 INSTRU ut nulli omnino hominum liceat præfatum monasterium / perturbare rcmcrc, &c. Ego Alexander ecclesiæ Catholica : episcopus signavi.Egu Bernardus Portucnsis S. Ru- finx eoi scopus. Ego Balterius Albancnsis episcopus. Ego Urakius prcibytci cardinalis tituli S. Crucis in Jcrula- lcm. Ego Bozo prdbytcr cardinalis S. Pudentiar.æ tituli Palloris. Ego Petrus prclbyrcr cardinalis tituli S. Laurentii in DamazO. EgoTeOdhitus prclbyrcr cardinalis tituli Vcstinx. Ego Hyacintus diaconus cardinalis S. Mari.r in Cofmide. Ego Odo diaconus cardinalis S. Nicolai in carcerc Juliano. Ego Mansfrcdus diaconus cardinalis ad velum aureum. Ego Hugo diaconus cardinalis S. Eustachii juxta templum Agrippæ. Ego Petrus de BOnozo S. Mariæ in Aquiro diaconus cardinalis S. Mariæ-noVX.Datum Laterani per manum Gcrardi S. R. E. notarii xvi. kal. Aprilis > indictione xv. incarnationis Dominicæ anno McLxvii. pOntifi- catus vero domini Alexandri papx III.anno vni.Cwn figi Ilo didi summi pontificis. I X. Injlrumentum de fundatione monajlerii S. Petri Generenjis* • T7 G° SaNCIUS præordinatione Dci, totius Gascœ- Hniar princeps & dux. Saepius audiens illud evange- • licum, quia no » eft arbor bona, qua non facit frutlum , bonum » de aliud a Domino praeceptum : Thefaurisate vobis thefauros in cœlo, ubifares non effodiunt, nec furantur, sed cum promistionc vitx xtcrnæ bona cenru- plicantur, conftituo vobiscum Vironcs hoc in loco Gcne- rensi cœnobium in honore B. Petri apostolorum prin— < cipis pro redemptione animæ meæ, de parentum meorum, atque hunc locum, & Villam, de postefliones ad eam in circuitu pertinentes absolvo, de absolutas este pronando ab omni censii alicujus dominationis, ab amica inquifitione ullius potcstatis, in præscntia prin- cipum totius Gasconiæ hic artantium, multorumque aliorum hujus absolutionis fautorum, de in præfencia Raimundi Guilhcrmi de Benaco, de Arnaldi Raimun- di de Balo > a quibus ambobus alodium bujus villæ liberum habeo, quemadmodum nunc in brevibus demonstrabo. Dum ad hujusinodi xdificationem inspirantc Deo mihi animus accenderetur, de oportunicas hujus quasi deferri, ad id operis nostrx præfenriæ laudaretur, contigit Arnaldum Raimundum de Bstso adcste in curia mea pro solito> similiter vero post aliquantulum ] temporis Raimundum Guilctermi de Benaco. Hos igitur circumveniens, & voluntatem meam sub tali deliberatione proferens, primitus habui, de modo habeo sub testimonio vestro datores hujus alodii cum appcn- dttiis fuis, fautores cœnobii, adjutores ædificii, maxime propter amorem Dei, de propter munus auod eis dedi pro velle SUO. Dedi enim ob hoc, Raimunao Guil- hermi de Benaco, quatuor suæ electionis equos, dc meam lOricam, cum ingenuitate totius Benacensis honoris qui mihi erat scryitialis, videlicet serrarium cum appendiciis siiis. Arnaldo Raimundi de Balb dedi ob hoc meam in Vigorra Villam opulentiffimam Semeia- cum nominaram, cum ingenuitate Basi, de totius Basen- sls honoris ad eum pertinentis. Insuper autem neuter amborum horum ducatur ex debito ab ullo succestore 1 meo in expeditionem, quando quidem adimplcVerunt meam voluntatem. His itaque peractis manus meas ad cœlum elevo, & in præsentia vcstra Deo omnipotenti, ac B. Petro apostolorum princip^supradictum alodium cum appenditiis offero, arque line ulla contradictione, ficut pridem, absolvo. Deinde donum super ejus akare pono, ut nunquam in aliqua hujus dOnationis particula, spem habear ^Ominandi ulla subsequcns porcstas, nisi qui regulariter præfueric abbas. Ad hæc quidem ad victum claustrensium monacharum, inter alia dona do bearo Petro villam Lastunis dictam nomine, cum omnibus appendiciis suis, quam propter propinquitatem hujus loci a Ccntullo proconsule Bearncnh cambiendo B recepi, datis sibi pro ca duabus Villis, scilicet Merolis ’r &Caflini*. Quid plura in dilectiunc Dci de beati Pe* MENTA tri, de mei vcstri proximi, vos omnes deprecor, & quibus postiim mandans obsecro, tam confutes quam proconsules, cetcrosque viros militares, ut quod ego hic consticuo, vel me fideliter constituerc vobiscum existlmo, piriter vos scryaturos Deo & beato Petro, dc mihi promittatis, ataue promiflionem super hoc altare beati Petri.ipostoloruin principis sacramentis corroboreris, Vcstroiquc succcstbrcs eadem servaturos praeordinetis, quatenus tanti operis fructum a Redemptore nostro colligere mereamur gaudentes in secula scculo- rum. Durnque omnes amen respondiflent, & fiat, fiat, exultantibus animis proclainallcnt, paululum adjecit : Icitis, inquit, strenuistimi Viri, non este conveniens apostolorum principem in fuis honoribus, quasi super habere sibi secularcs principes, ideoquc hunc honorem j ejus ab impedimentis contingentibus penitus absolycn- dum este lensiinus. Si igitur abbas hujus loci, proptep honorem, vel propter aliquam rem fandi Petri caulain, vcl querimoniam adversus aliquem habuerit, justiciam inde recipiat. Et fi eundem abbatem, vel quem pro si : miserit, victum de caula este centigerit, non ipfe, nec quem miserit, donationem alicui inde perfoRat, nec aliquis ab eis inquirat, sed cxpectet pro meriro retributionem a Domino. Qua propter in primis procedat mc- cum adjurandum Garcias Arnaldi comes Vigorreniis, quem volo patronum de defensorem hu ; us loci > honorum fandi Petri in partibus suis. Et fimiliter veniae Ccntullus Gastonis ViceCOmcs Bearncnsis, quem loco mei volo, de impero este parronum & defensorem hujus loci, de hnnorum simcti Peiri in partibus nOstris. £c ve- i niant alii cOmitcs de vicecomitcs, ac totius Gasconiæ optimates, quos omnes este deprecor hujus cœnobii adjutores de defensOrcs, de sicut pridem est, juremus, & jurando salvitatem hujus loci confirmemus j quam fi Suis unquam temerarius, quod absic, infregerit, vcl iauem causi orationis venientem ad S » ; dum Petrum male impedierit, facta inde justitia coram abbate, dc completa pro malefacto digna emendatione, quingcn* tas auri libras pro infractura abbati persolvat, velquao. rum pro his recipere voluerit abbas. Si Vero aliquis ar-* rogans iustitiam inde facere noluerit, mei succestorcs, velpræaicti defensores tantum eum prosequantur, donec quod dictum est coram abbate facere cogatur. Ego igicur Sancius totius Gasconiæ princeps de dux, primus juro* & fignum inde facio in conspectu pnrlcntium i episcoporum nostrorum in hoc adjutorum, & in præ- scntia, domini Arsii abbatis sancti Sexeri Rufficanensis, ad hoc regulariter aedificandum pro sanctitate adducti. Garcias Arnaldi comes Bigorrensis juravit, Bernardut comes Armaniacensii > Aymcricus comes Fcdenciacen- sis, Bernardus comes Pardiniacensis, Cencullus Gastonis vicecomes Bearnensis, Forto vicecomes Levitancnsis, & filii ejus Garcias, & Guilhermus, Guillermus Dati vicecomes Sylyancnsis, de Guillermus Odonis vicecomes de Montanerii, Raimundus Guilhermi de Benaco, dc Arnnldus Raimundi de Baso, Guilhermus Guxias Curca spara, Arnaldus cognomine Urfus, Guilhermuj Lupi vicecomes Marcianensis, de Arnaldus vicecomes Aquensis. Arnaldus de Aura. Bernardus Raimundi dc Zamata. Galinusde Oriaco, Sancius Aynerii dcGaso^ Arnaldus de Linacc, de Garcias Donari de Orbeiaco, & Datus Arioli de Montaniaco. Forco Aynerii de At ■sc>o, & Guilhermus Lupi de Prexaco, de Forco Guilhermi de AVifaco, de Garcias Fortonis de Rstso, dc alii muki. POst ordinationem aurem prædicti cœnobii, ipse idem Sancius tOtius Gasconiæ princeps &dux, cu- Ciens cum dcVOtione quod sic inceperat perficere, dedic earo Petro xxV. vasa argentea, xiv. alia vitrea > siVe ch’yftilina, & menfam propriam honcstc suoerargen- cacam, & iv candelabra, duo eburnea, de duo argentea, & quxdam vestimenta sacerdotalia, & cruci cillam auream, & duas cruces argenteas. Dedic ecictm propria arma militaria, auro nurifi e fabreEicti, de Jcu- rum, de lanceam. Ad victum Vero claustrensium mo. na chorum dedic propriam curtim, qux dicitur sancti Gastirii, cuin omnibus appendiciis suis, soiliccc Lart