Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/901

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLES IÆ T Figueras &iBemedet > facto inde dono per tonam suam / argenteam, ab altari in armario sancti Petri reposiram ; & piscaturam qux dicitur Calcis ludi, fine ulla contradictione investitam, & ’in salinis quandam pagcnseiHa cum casidi, quæ dicitur Paula, cum patella fJinaria. X Excerpta ex chartulario Generensi, seu manufcripto codice di&o Conluat. G Ardas Arnaldi comes Bigorrensis > dedit beato Petro suam tertiam partem mercati Lurdensis, & unum pagcnsem in Ader, & unum cafalcin nominatum Sufacti, qui solvic censum triginta panes, & duas pernas porcinas \ & dedit duas cstivas, scilicet Garenderam p dc Marchtam. Et postca fecit For tonem Aincrii viceco- mitetn Lcvirancnletn jurare siiper altare sancti Petri, quod numquam pro vicecomiratu aliquid inde redamaret. Pide hifi. Beamensi lib. 9. cap. j. CEntullusGastonis vicecomes Bcamensi$, dcdic beato Petro villam dictam Lugos > de ecclesiam Rodus dictam. Post abiens in Hispaniam, ubi defunctus fuit, ordinavit beato Petro medietatem villa :, quæ dicitur Bat-Cerda. ORiolus Centulli miles Bearnensis, veniens ad con- versioncm > dedit beato Petro duas villas, Vidclicet Baorazum & Algar. GEraldus* Fcdaci*vicecomes Cornicula… ordina— ( vic beato Petro, partem villæ in Arnuniaco, quz dicitur Agus. ARtardus miles Bearnensis dedit in villa quæ dicitur Ygon, vineam, de duos pageres > cum appendiciis suis* Bclianes soror ejus, veniens ad conver- Sonem, in Generensi cœnobio > dedit beato Petro villam Clararum j cum omnibus appenditiis suis. Auge- rius vero de Miramonte nepos ejus, post longum tem- ES inquietavit donationem istam cum matre fi » Tecla, i postea fixerunt pacem cum Gregorio abbate. RAimundus Centulli frater Gastonis, vicecomitis Bearnensis, dedit beato Petro in morte sua corpus suum in sepultura, de unum pagensem in Pordi—. nis, donec aliquis suæ generationis daret bearo Petro ccc. {blid.pro pagensi. ARiolus Garcix de Ariscio offerens filium suum Richardum beato Perromonachum, dedit ecde- fiam sancti Martialis Tarbiensis, cum omnibus appen- ditiis suis> de tres cafales in eadem villa. ARnaldus Sancii de Castello Usiilico *4 cum uxore sua Lupa, offerens filium suum Marhæum beato Petro monachum, dedit ei medietatem ecclesiæ sancti Polycarpi de Castello. ANerius de Ariscio, veniens ad conversionem, dc efferens filium suum Sancium beato Petro monachum, dedit in Cugniaco casolem sancti Srephani, dc in manibus domni Odonis abbatis Generensis, præsonte 1 Richardo episcopo. XI. Charta fundationis abbatia sanffi Orientii, de Regula dia ce fis Tarbiensis, notitia eorum qua ad ejus primordia pertinent. UNivcrsis præsentibus de posteris, quod nosGasto comes Fuxi > ticecomesque Bearnii t dominusque Maxsiani, salutem. In rei memoriam sempiremam > sciatis quod nos donationes, concestiOnes, libertates dc a Geraldus comes Armaniacensis, fucccstit in comitatu Fiden- tiacenfi Beatrici caminÆr qux obierat fine liberis.VideOihcnar- tum in notitia Vasconue p. 49’Ut comes Armaniacensis Geraldus dat partem vili® in hoc comitatu. U B I E N S I S. I9j privilegia ptr prædeceflores nostros vicecomiret Mon- tisanerii concertas, & concesta monasterio de Regula ordinis sancti Benedicti, ditrcesis Tarbiensis, prout in eorum serie nlenius concinetu^gracas vitas, grata & afc- cepta pro nobis de succcstbribtis nostris habentes approbamus, racificamiis, laudamus, de prarfcntis scripci tel- cimonto de robore cum appcnsioncngiUi nostri ex certa scientia confirmamus 5 tenor vero donationum, con- ceffioilum 9 libertatum, de priyilogiorum, per viceco- mitcm MQncifanerii dicti monastcrii fundatorem > cum quibusdam aliis ab olim infertis 9 in hxc verba scquuft* cur. In nomine Patris » & Filii » & Spiritus soncti, amen. dcc. Hzc charta dat notitiam quomodo Otco Dato Vice* comes Moncancreus* ab omni opprcllione servitutis> monasterium Regulx, quod ipsi : construxerat in prædio sijo liber a Vir, ne aliquis de genere siio, vel aliquis poffi- dens illud castrum » videlicet Montanercum, aliquam molcstiam præsiitnat inferte monasterio illi, neque illi$ rebus 9 quæ ad illud pe. tinenc > fed tantum protectores finr illius loci » de augeant prædia & honores cum liber- care in quantum potuerint (ro amore Dei. Hoc factura cst in diebus y & in præse tia Lodoici comitis Bigorrx> & in manu Bernardi, qui tunc gubernabat praesulatum fœlici forte. Impetratur ab cis ut protectores sint illius loci> de omnium quæ ad illum pertinent locum » Eum*- dem vero soncti Orientii ab omni censiI liberum statuir » & coenobium perpetuum obtinendum este decrevit vb- gorem, addens > quod si quis ecclefus vel alios honoret tribueret monasterio illi » eadem libertate fungere cur, remota omni occasione fervitutis^soluminodo scrviensmo- nasterio & abbati > Documque voluit haberi hoc Octo Dato vicecomes cunctis irortalibus & omnibus filiis filis tam przsontibus quam futuris t de omni stirpi suæ> quod tali tenore locum illum ab omni censu in præson- eia domini Mansionis*abbacis, & prædicti episcopi Bernardi liberum absolvit 5 & filii fui ut defcnioics hujus ’ loci cxistonc, de receptum ibi ix>n quæran : > de nifi aix- bar sua fponre eis obcule. ir > panem ibi non conxdanc. Si quis igitur concra abbatem querelas habuerit > Hlii siu de abbate in eodem loco juftitiam Faciant, de nullum <Lmnum ab eo exigant, anno Domini mix. Itero » Vidimus privilegium cujus tenor ralrs erat. In nomine Patris > de Filii, de Spineus fincti, amen Hæc cstnouuainstrumenti constructionis cœn< biiRcgulæ S. 1 Orientii, vel a quibus illi loco delegata : sunrhæi tdita~ res, vel qui his temporibus præfuetunt abbates. CondU tor universicatis condolens miseriis humanjc fragilitatis dedit inter cetera homini speciale peculium, utpof-* fit pro finiciS infinitum, & pro vilibus magnum, pro temporalibus certum > xternum & indeficiens regnum*. Facite, inquit, amicos de iniquitatis mammona9ut cum defeceritis recipiant vos in atema tabetnaculaz de juxta VO* cem ecdesiastici » Eleemofina Uberata morteaterna ultionis. Cupiens ipfc dictus Otto Dato vicecomes ad vitam aeternam pertingere > decrevit in siio prædio, quod sibi jure parentum lucCcflerar, cœnobium statuere, de quod Salomon dixerat > ad aliquem sanctum convertere, diebus Lodoici comitis Bigorræ, & Bernardi qui tunc gubernabat przsulatum fœlici sorte, locum Gncti Orientii ab omni censu liberum statuic, & oœnobiuin perpetuum vigorem obtinendum este decrevit > Arnaldum quoque Sancionem vicecomitemsibi coulbciavit, ramcausii ad- juvandi > quam perficiendi. Patrem de abbatem com- num Manhonem consticuit, qui qualis quantusque Fuerit, ejus vitæ finis probavit. Igitur præfatus Otto Daco vicecomes supradictO loco ecclesias quasdam delegavit, dc jure perpetuo filiis (uis augendas & non minuendas mandavit j ecclesiam S. Joannis de Monte-longo a cum villa, de cum omnibus quæ adfc pertinent dcdic ; eccle*> fiam quoaue sonctz Mariæ de Lucho, cum villa, dc cum omnibus quæ ad SC pertinent, fcilicer aquas, syl- vas, cultum, & incultum, pascua, usque ad tertiam Villam, duos homines in Styraco t duofque in Ponraco. Notum quoque voluit habere hxc cunctis mortalib s um præfcncibus quam £uturis>& omnibus stlns suis, unj Bbij