Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/905

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E CCLESIÆ I III. 1 Picaris generales RaimunoU Lascurreosts epifiopi > uniunt ecclesiam S.Johannis Damen monafie- rio S. Sigijmundi de Orthejia. ABbas monastcrii Reulx > & prior S. Mariæ de Serris vicarii generales in spiriruaLbus & temporalibus rcVcrendi parris in Christo domini Raimundi Dei oraria episcopi Lafcurrensis in remotis agentis » re~ ligiolis ac ianctimonialibus dominae abbati 11 æ monas- teni S. Sigifmundi de Orrheiu ordinis S. Benedicti » Aquensis diocesis, & ejus conventui salutem & religio fum Domino devorum impendere famulatum. Quia. Spiritus Domini ubi vult sinrat > nec aspirationis hu— ] jufmodi fit ratio inquirenda > cum lint investigabiles vix ejus, nec fit qui dicat, cur ita facis t est tamen in ejus gloriosis operibus delectandum > & pro modulo fragilitatis humanx naturx divinis laudibus insiflendum gaudere debemus, lgitui valde & gaudemus utique intra viscera mentis nostræ, cum videamus nostris temporibus > & in nostris confinibus novum fontem exuberantemdivinx gratiæ scaturire : videlicet eccle- liain S. Jo annis miraculorum culmine rurihre, cu- {us quidem fontem quali a larc*fluminum par ad i si steri- icatcm istius patrix irrigari, & fervidam : * ibi namque gloriosiis Dominus justis meritis & interceflione beati Johannis, ut pie creditur, di ver fis languentibus devote ad dictam ecclesiam accedentibus restituit sani- ratem, claudis grestum, cadis visum, muris verbum ( prout unicuique est necestarium, ur a fide dignis in* tellcximus, experimento didicimus in quibusdanu Cum igitur ibi miseris seu male habentibus tot beneficia conferantur, & creaturx non habent quid pro collaris sibi beneficiis rependerent, & creatore dignum valde censemus & consonum rationi, ut falcem in d’cti laudes Domino & beato Johanni a devotis fidelibus impendantur. Ad vos igitur nostræ cogitatio nis oculos erigentes » pie ex voto vestræ profcflionis immaculatum vitam ducentes in via Domini ambulatis, Vos ipfas offerentes gratum domino holocaustum, & otia fugi entes, contemplationi afliduc infistentes non fblum leptics in die laudes Domino decantantes sine intermistionc necdum laudibus delectantes juxta dictum propheticum : Benedicam Dominum in omni tempore £ semper laus ejus in ore meo matutina, cum vestra con- verlktio fit in cœlis : hir.c est quod his & multi* aliis inducti, & pixscrum ad preces & instantiam, de ob honorem de reverentiam nobilis de potentis dominae Alienordis comitistz Fuxi vicccomitifiæ Bcarni de mar- fiani, quæ clemens de propitia perfonis miscrabili- bus honeste viventibus vos de vestrum monasterium videtur velle favore prostxjui gratioso, ecclesiam S* Johannis Darrien dictx Lalcurrensis diocesis, cum juribus perrinentiis univcrsis, vobis > de vestro monasterio auctoritate præscntium duximus conferendum, protestato tamen de jure dicti domini episcopi, CCC 1 esor Lascuriz, de jure rectoris, qui de præsenti gratiam poffidet, quibus pecuniæ nostram collationem non incendimus derogare •, de protestato quod in pos- tcrum per facerdotem idoneum, vel aliquibus de vcs— * tris faciatis dicta : ecclesiæ deservirij cui sacerdoti tifficicntcr provideatur de proventibus de reditibus tcclesix antcdictz> etiamsi oporreac ad arbitrium præ- fari domini nostri episcopi Lafcurrensis > de in testi- monium omnium præmiltorum impendente præsenti- bus 3 sigilla nostra duximus apponettda. Datum Las- cur ii dic Lunz post festum Natalis, anno Domini Mcccxlh* ASCURRENSIS w IV » Tabula fundationis monaferii Regula, (la Reule en BearnJ NOtum fit omnibus fidelibus, &c. £st fitumih pago ; Vafconix, qui Syivcstrensis dicitur pertinens ad ’ diœccfim Lascurrensis ecclesiæ episcopi. Cœpit autem institui temporibus comius Villelmi Sancii cum favore vicccomitis Ccnrulli Gastonis, & Lupiniacensis Lupi Garcix, de principibus Vafconir> de vicinis abbaribus » dc militibus de laicis, & clericis rcrræ illius. In quibus temporibus Arius cognomento Raca pontifex cUe vi* debatur, & cuA illius consilio factum est oumino. V* Praceptum de aggregatione Silva-lata ordini Csjterciensi. T N nomini Domini noftri Jesu-ChristL Notuin fit oih- JL nibus tam pratentibus quam futuris, quod in præsen* tia mei Petri publici notarii in Rip^aria & teftium suk> scriptorum conventus monachorum Silvx-laœ, dioce- sis Lascurrensis^icilicet religiosus de discretus dominus frater Vitalis abbas Dei gratia dicti monasterii Silvx- htæ, de sirarer Navarrus prior * de tr. RaimunduS de Novorrivo subprior, de fr. Bernardus de Samadeg clericus monachus 9 de fr. Augerius de Meriteng in- firmarius, & fr. Arnaldus de Bom prior de Capas 9 dc fr. Ampus de Porcello » de fr. Raimundus Garcias de Perdinis celerarius > & fr. Sancius Dappicd sec. prior hospitalis Silvæ^latæ Orthesii, & fr.Sancius de Castayn prior de Appagieg, de fr. Bonus de Icrfag. de fr. Bernardus de Fagoir cantor > & fr. Geraldus Je Lascair subsocrista > de fr. Raimundus Guillelmi de Bunhcng Erior hospitalis deu Huy, de fr. Raimundus Guillelmi kudaus prior de Mont-graia 9 dcfc. Bernardus Dau- daus, & fr. Arnaldus Guillelmus cTAguces pitancia- rius, de frater Guillelmus Raimuhdi d’AboU > clerici monachi dicti monasterii Sylvz^Ltxjcereri sitniliter fratres laici ejusdem monasterii, scilicet fr. Durandus de Miretheng, de frater Marrinus de Monte, & fr. Petrus Daudaus, de fr. ArnalduscTAranse, de frater Arnaldus de Monheng, de frater Augerius d’Artids, dc frater Galhardus de MazLg 9 de frater Qarxepnaldus d’AflbO, de frater Raimundus de Lobihen j de fnaat Arnaldus de Pucy, & fiater Arnaldus de Mazlag* dC fracer Arnaldus deLobiheng, de frater Petrus Arnau-* di de Clarag miles, de frater Guillelmus Sancii de Ses- serag coriveisi fratres laici dicti monasterii SilVaf-latae convocari per tintinnabulum, ur est moris, Convenientcs in capitulo dicti monasterii Silvx-latæ, quolibet sc- denteloco siio in dicto capitulo nondeceprijnon circun- Vehti > sed deliberato & habko prudentum, & bonorum virorum consilio., de omnium prædictorum libeta. voluntate de communi consensii > quilibet eoruni per se dc pro se viva yoce nomine suo 9 de omnes insimul no mine de vice dicti torius conventus pro fc de omnibus sucCesToribus suis tam præsentibus quam futuris dicti monasterii Silvaj-lætæ, votum solemne emirrentes^publi- ccpromiserunt, quod ipsi tranfirent de transferrent se- ipk>s, de dictum monasterium Sylvæ-lata » diocesis Las- currensis cutn omnibus suis filiabus, prioratibusjhofpita- libus de grangiis seu domibus, de cum omnibus suis juribus & perrinentiis 4 tam in temporalibus aUam iriipi- titiialibus ad ordinem Cisterciensem, & addunt quod non faciunt seu Amittunt istud votum caufa lcVitads seu Contemptus alicujus ordinis sed ObscrVantiæ rcgularis> sed propter frugem melioris vitæ & etiam fanctiorj 3 dc propter vitae regularis & Correctionis Obseryantiam firmiorem cum ordinem Cisterciensem in hospiralitatis ebfequiOjin eleemofynarum benesicio^in obsorvantia re< « gularij ih Dei serritio, de in cunctis oneribus pietatis reputent cnuacntcm* Sahris taiiaen pHyiiegiis dicto mc-