Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/906

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est
200
INSTRUMENTA

nastcrio SilVæ-htæ indultis tam per sedem apostolicam 2 Siuam per alios prælaros ecclefiasticOS, lcu principes eciilares in quantum competunt dicti monasterii liber- fu is pertinentiis & obscrVantix regulari.Promi* ferunt insuper dicti abbas, & conventus læoedicti mo- nastcrii Siivæ-latx, quod dicti ordinis Ciltcrciciisis sibi & dicto monasterio Silvæ-latx recipient abbatem, & patrem, & caput & monasterium scu abbatiam matrem & caput j ad recipiendam confirmationem abbatis, & ad. instituendum & destituendum eundem, &c ad vititandum de corrigendum dictum monasterium Siivæ- latx, & ejusdem monachos seu fratres tam in capite quam in membris, de ad informandum in obfervantia regulari, &ad faciendum omnia alia de singuliqux pater aboas Cisterciensis ordinis poccst SCU debet agere secundum regularem traditionem & : statu ta Cisterciensis ordinis, in monachos seu fratres, seu abbates lcu abbatias, filias & subjectas, ad arbitrium de voluntatem reverendi patris in ChristoAmaneviDei gratia archicpiscopi Au- xirani.Item dicti abbas & conventus praefati monasterii Silvx-latæ dictæ diocesisLascurrensis pro se & omnibus succe(foribus suis tam prælentibus quam futuris, pro se quilihcc de omnes inhmul nomine totius convencus promiserunt fi : perpetuo inviolabiliter servaturos auid- 3uid prædictus domnus archiepiscopus, &dictus abbas ilvæ-latæ, de dicti frater NaVarrus prior, & frater R. subprior > de frater Augerius de Meritheng infirmarius dixerint super statu monachorum & fratrum, qui nunc sunt & super statu dicti monasterii cum omnibus suis pertinentiis secundum regularem observantiam Ordinandum, de hxc omnia de singula fupradicta dicti ab— < bas & conventus nominati supcrius promiserunt pro si : dc succestoribus omnibus generaliter se servaturos perpetuo inviohbiliter>tactis facrO-fanctis evangeli is, praestito corporaliter juramento, renuntiantes exprcflc omni actioni lcu exceptioni juris seu interdicti quod vi mccus* ve causa, de etiam coactionis seu COactæ Voluntatis, dc cuilibet cxceptiOni fraudis scu doli de omni juri majoris & cuilibet juris beneficio canonici seu civilis de beneficio juris restitutionis in integrum ; & omni constitu- tioni factae seu faciendæ, de omni COnsucnidini præs- cripræ seu non præscriptæ, & omni profcstioni scu voto, cujuscumqu e alterius ordinis seu observantis regularis, per quæ seu per quas ipsi seu eorum aliquis possenr seu possc viderentur siipradicta in toto vel in parte aliquatenus impugnare seu etiam irritare^ volentes quod hxcomnia de ungula fupradicta, si non valent, uc dicuntur seu aguntur, vel promittuntur, valeant uc valere poterunt quoquo modo. Testes omnium præmistoriina vocati ad næc specialiter Sc rogati siint dominus N.i- varrus capellanusdcJaces de domnus Bernardus præben- dirius in ecclesia de Ja es prelbyccri dioceiisOlcrensis » dc Raimundus Guillclmus de Haurga burgcnlis Orthc- sii, & ego supradictus Pernis de Bcicrenx publicus notarius in Ripperia dictæ diocesis Olor en fis, qui ad preces de instantiam dictorum abbatis, de conVcntus præ- dicti monasterii Silvæ lsttæ omnibus prædictis interfui > dc cartam hanc fcripsi de redegi in formam publicam, dc signum meum consuetum suppOsui in eadcin. Datum dc actum in capitulo Grpcdicti monasterii Silvx-latæ, m. nonas Januarii Gastone.Bearn vicecomitCjAr. epis- COpo Lascux. anno Domini, mcclxxxvi. VI. Consensus abbatis Cifterciensis Pro aggregatione Silva-lar a ordmi Cijtercienji. VEnerabili de in Christo chariffimo coabbati siio dc Gimundo, frater Th. dictus abbas Cistcrcii, salutem & sinceram in DOmino charitarem. Super au- gmentationc boni gregis gratulances super tranflationc. abbatiæ Sylvæ-laræ, per reVerendum patrem dominum episcopum Auxicanum facta, prout ex inspectione litterarum, quas nobis latores præfcntium detulerunt, didicimus, maxime congctudemus>& quantum in nobis est, commodum de augmentum rotius ordinis nostri benigno favore prosequi cupientes, consentimus, vobis benigne annuentes, quatinus ad dictum locum quatuor auc quinque monachos discretos de honestos, aut quantum expedire videritis, transmittatis, qui dictum lo~ cum manu teneant, de ad nos conVcrfos noviter in con- suetudinibus nostri ordinis instruant de informent. NoS vero tempore generalis capituli, vita comite, procurabimus quod dicta abbatia incorporetur ordini ; hne enim confenlu generalis capituli non potest istud negotium effectui debito mancipari. Dacum reria quarta ante Pas- cha, annoDomini mccLxxxvii.


INSTRUMENTA AD ECCLESIAM BAIONENSEM SPECTANTIA. I. latonundus episcopus Vasatensis ad ecclesiam L4- burdensem asummo pontifice defignatus obtinet a Sancio vicecomite rejlitutionem omnium bonorum hujus ecclefia. IN nomine sstnctæ &indiViduæ Trinitatis, egORai-] mundus indignus & peccator, tamen episcopus fan- ctx Basatenfls ecclesiæ vocatus, necnon de Laburden- fis, recordans quia pulvis homo, & caro hominis fenum, fciensque mc denudaris offibus Christo rationem redditurum, cupiens consedere cum his a dextris Dei, qui audituri sunt illud lætabundum, Kenite bene ditt i patris mei, percipite regnum quod vobis paratum eft ab origine mundi : statui apud me cum Consilio abbatum, qui in nostra diœcesi lub norma sanctæ religionis vivunt, dc clericorum in Laburdensi claustro canonice ViVentium, dc optimatum qui fideles simctæ ecclesiæ videntur este, ut ea quæ corrigenda sunt nostris in locis corrigantur, dc correcta in melius provehantur. Deo igitur auxilian- te mulca nostris in temporibus vitia sunt sepukuræ tradi », quæ a modernis DOnarum Virtutum videntur este Vexilla. Denique illud propheticum & tremendum ex- bectans : de mane usque ad vejperam finies me, si quid bonæ acquisitionis est acquihtum > dignum est magnu cum studio memorix tradendum de scribendum^nepoC- tcris sic oblivione mittendum j multa denique siint exc- niaa sanctaDei ecclesia abstracta, necnon de vota fidelium auæ pro redemptione animarum erane oblata, injuste hibstracta, quæ fi in armariis fuistenr condita, uf- que manerent intacta, viventibus Deo servientibus qx ipfis fructuariis usibus. Sed nunc de Laburdensi episcopatu notum fieri volumus omnibus siinctæ Dci eccle/ue fidelibus, qualiter rogatu domni Austendi archiepisco- pi Auxiensis civitatem supradictam adii qux ab antiquis dcstructa cum ecclesia, quæ in honore simctæ Dei genitricis, semperque virginis Maris videtur else con- lccrata, de ea quæ in jus ipsius CCclesiæ olim a fenibus & veteranis dicebintur este acquifita, inveni in dOtninio vicecomkis este postesta. Ego denique cum confiliO sii- Eradicti strchiepiscopi accepra donatione a domno Nico- lo pontifice ROmano in Lateranensi synodo, de susixp- to ab ipsi) pontificatus officio, pro restauratione sanctæ ccdesiæ in supradicta civitate, quæ pOtui ad poste siir- ta tecta rcstitui, de in meliOri gradu Opifica virtute con- summayi. Sciscitans ergo Vicecomitem ipsius civitatis Fortunum Sancium nomine, fratremque ejus Lupum Saucium