Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/910

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


zo4 ADDENDA I N S cvnd.um præcepta canonum, farctae sedi Arelatensis cc— / clesiæ, rcctOribus ejus in præsentiadomniaichicpiscopi Raimbaldi exhibiturum promitto & super sanctum altare manu propria firmo. Ego frater Rostagnus sonctx sedis ecclefiæ ordinatus episcopus debitam subjectionem & Tcverentiam, & obedientiam, &c. utsupra in priori. Ego Stephanus Vcndacensis ecclesiæ vocatus episcopus >promitro coram DeO & sanctis ejus omnem subjectionem & obedientiam canonicam & fidelitatem ec- clcfia : soncti Scephani sedis Arelatensis, ubi corpus beati TrOphimi conscflbris quiescit, & Annoni præsenti ar- chicpiGcopO & succcfloribus ejus, sieum supervixero. Ego Arnulphus Vinciensis ecclesiæ Vocatus epiCcopus promitto coram Deo & simctis ejus, &c. ut immediate Ego Bertrandus fanctz sedis ecclesiæ Forojuliensis nunc ordinandus episcopus debitam subjectionem, &c. ut fupri ln primo in prarsentia D. Raimbaldi, Scc. Ego Bernardus Rcgiensis ecclesiæ episcopus vocatus prOsitcor me deinceps sub dicione Arelatensis mc- tropolicæ COnfistcrc&s ejus juflionibus obtemperare. Ego Bernardus ecclesiæ Antipolitanz voCarusepiscopus profiteor me deinceps sub ditione Arelatensis mc- tropolitæ consistere Sc ejus juflionibusobtemperare. Ego Algcricus sanctxRegiensis ecclesiæ sedis nunc ordinandus episcopus debitaa) subjectioneni, &c.Hr Jupra, in praesentia domni Raimbaldi Scc. ut sup-a i » primo. Ego Aldiricus Aurasicensis ecclesiæ voCatus episiopus promitto coramDeo Sc sanctis ejus omnem subjectionem Scc— Sc Annoni præsenti archiep. Scc. ut ftlpra in tertio. EgO Aldiricus Aurasicensis Sc Tricastrinensis vocatus episcopus promitto coram Deo & sanctis ejus omnem i subiectiOnem & obedientiam canonicam Sc fidelitatem ecclesiæ sancti Stephani sedis Arelatensis, ubi corpus B. TrOphimi confelioris quiescit Sc Raitnbaldo archiepi- scopo Sc succestoribus ejus, si eum supervixero* Ego Petrus ecclesiæ Avinione vocatus episcopus pro- fireOF me deinceps sub ditione Arelatensis metropolitx consistere Sc ejus juflionibus obtemperare. EgO Benedictus Ayinionensis ecclesiæ vocatus episcopus juro coram Deo Sc sanctis ejus omnem subjectionem & obedientiam, Sc fidelitatem ecclesiæ sancti Stephani sedis Arelatensis, ubi corpus almi Trophimi apostoli qui efcit, Sc Raimbaldo præscnti archiepiscopo & fuc- cestbribus ejus, si eum supervixero. Intet tnftrumenta ecclefia A elut en fis dedimus chartam Rajnmbaldb archiepiscopi^qua efl oflava, sed contraflctm. Eandem chartam poftea ampUorem & ut putamus integram recuperavimus ex magno chartulario Arelatensis ecclefia (librum aureum appellant) quam idcirco hic exhibendam putamus. Littera Rajambaldi Arelatensis archiepiscopi pro sanflo Viliore Mafliliensi. OMnipotentis quippe Dei incomprehensibili dif- pOsicionej non rostri ullius, ur reor, meriti, vel cujufpiam digni effectus exsecutione adeptus hujus sanctæ sedis Arelatensis pontificali culmine, mu Ira. subindc mecum de eodem regimine cœpi in animo evolvere > quOd id absque ingenti meæ valerem animæ nullatenus exsequi discrimine, eo quOd ejusdem urbis publica Sc priVata hostilis estent cuncta insoctationis mucrone turbata, & priscæ animus thronum fuæ deliberationis nequiret caprare. Tandem clementistima divinitatis propitiatione adepta, diu desideratx tran- quilliffimæ pacis Obventione, quod diuturna CYolVerat animus deliberatione, opitulante divinar miserationis fubVenrione id exsequi cœpic absque ulla dilatione : videlicet de sanctorum venerabilium locorum restitu- tione. Unde quadam dic de qucdam religioso loco in honore sancti Genesii vel sancti Honorati constructo foras muros nostræ civitatis posico, multa volrens mccum in animo quomodo de tam spiritali prisci TRUMENTIS. temporis monachorum officio vcrsus in postcstionis cssec fcculari ferVitiO, & dixi in corde meo si per meum forrastis initium in Dei postct reVerti servitium, non exinde grave sustinerem judicium, Sc de peccatis meis Deum haberem propitium. Et ita Deo favente qui magna solus facit mirabilia, mecum tractavi talia consilia uc illum locum darem monasterio sancti Victoris de Maffilia, in quo constitueret Hamus abbas ejusdem monasterii, monachos in Dci seryitio. Igitur ego Rahimbaldus gratia Dei præsulatus honore Æbli- matus superiorum c.\usa dictorum ipCim ecclesiam sancti Gcnesii cum omnibus sibi subjectis ecclesiis, & cctcra omnia quæ in præsenti videtur tenere, Sc quidquid in fututo potuerit adquirerc de ipsis rebus, quas jam tcnuic vel undecumque aliunde adauisierit, cxce- pcis illis laIcalibus fcudisJ& : quidquid illi laici ex ipsis J luis feudis abbati Sc congregationi ccsterint cum mco consilio vel exterorum episcOporum succcstbrum meorum torum per harum auctOritatis nostræ paginam litterarum in manus lsarni supradicti abbatis monasterii sancti Victoris Mastilienns Sc suorum monachorum tam præsentlum quam futurorum, tradimus, donamus, Cedimus jure perpetuo S0I… tiantibus * nobis 1 in hoc ipso vel consentientibus totius provinciæ prin 1 cipibus sou cornicibus Josfredo scilicet atque Bcr- tranno Sc nostræ sedis canonicis \ laudantibus etiam Sc firmantibus domno PonciO episcopo Mafliliensi cum fratribus siiis, qui ipsum ecclesiam Vel ipsum sanctum locum cum omnibus ad k peitinenribus tenere Videntur. Tali vero ratione uc ab ipsis monachis vel ab ipso abbate CC11S11S per singulos reddatur annos altario sancti Sccphani vel sstncti Trophimi, id est libra una * incensi in fcsto sancti TrOphimi ; idipsum enim quod nos inspirante DeO agimus & sacrorum statuta canonum & legalis jubec auctoritas, videlicet ut de rebus episcopii construatur focus monasterii. Nos vero hoc non agimus, sed id quod a nOstris antiquitus dcceflb- ribus constitutum est, Sc modo desticutum reformari cupimus in priorem statum •, ita ut si quis aliquando, quod abfic, nostrorum Visus fuerit suCcefldruni quic- piam contra sacrorum agere canonum tinctionem, Sc quod a nobis sancte Sc laudabiliter videtur institucrc ille c contra visus fuerit destituere, eterna se noverit ultione cum Anania Sc Saphira mulctandum qui ali— 3uid de apostolica communia putaVerunc este fraudan- um. Auctor Sc tcstis hujus donationis Rctiambaldus qui illum fecit Sc sua manu Hrmavic. Gaufredus comes firnuVit. Bertramnus ejus frater firmavit. Pondus episcopus Maffiliæ firmavit > Sc omnes fratres D ejus vidcllcec Willelmus, Aycardus, GCstredus, Ste- phanus, Bertramnus, Petrus. Willelmus vicecomes Mafliliæ & frater ejus firmaverunt. Poncius senescal- lu » firmavit. Canonici smcti Srephani firmaverunt » Anfcbcrtus, Durandus, Atelas, Engoaldus, Pado, Rostagnus, Odita, Bernardus, RQstagnus>Damianus, Pelicus, Martinu • EX COLLECTIONE RIMERII D £ QJJ A SUPRA. De Guillelmo Carpentoratensi episcopo. SUper treugis inter reges Angliæ & Franciæ nuntiorum Papæ memoriale : Philippes p*r la gracede Dieu Arcevesque de Ravennes & Guilles Eveque dc Carpentras Mejsages ordonnez. par noflre tres-saint £ pere lc Pape pour traiter de paix. 17. Juin 1375. T-7’ P-7J- Dc 40000. Francis pro castro soncti Salyatoris, sok Vendis acquictantia : Le Roy de France & d’Angleterre, &c. selon la forme & effet des trieves prises dr saites en- tre nous & nofiredit adversaire, a la medialion des RR. piers en Dieu P. Arcevesque de Ravennes, & G. adonques Eveque de Carpentras, &c..Ercevcjquc de Rouen. 2. Juin 137^. T.7. p. 108.