Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/911

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


GLOSSARIUM. aoy GLOSSARIUM VOCUM CORRUPTIORIS L A T IN I T A T I S, A L I A RUMQU E peregrinarum his in Instrumentis occurrentium, de quarum sensu nostras damus conjecturas ; cum plurimæ in Cangiano desiderentur glossario. A ABon arb 181. col.2. a. rtcognosctndo & abo- nando di&o domino abbati, nomine quo supra, ca- ftrum, &c. forte abonner. Infra b. Ex causa recognitionis & abonationis pradi&a quinque solidos Tolosa- nos, pro j.solidis Morlanis : & unum aureum….. pro recognitione & abonatione pradilla. Abstukum 107. col. 1. e. pro ablatum. A capi ra, acapitum, pag. 35. col. r. a. Census insuper* redditus, & proventus, acapita aliaque jura. Pag. 136. col. a. c. Et terras ditia ecclesia…ad acapitum & inemphitheofim perpetuam, variæ siint hujus vocis interpretationes. Acapitum in priori loco citato signisicat jus debitum domino fundi. In altero loco, emphyceusin, empbyteose. Accaptarc, p. 23. CO1.1. a. idem ac emere, acheter. Ad- huC in multis Aquitaniae locis rustici hanc vocem in sua Vulgari lingua retinent. Aliquando etiam accap- tare est capere ad accapicum. AdVohationes, p. 51. col. 1. e. desaveus, ut sequentia probant : Advnhationes rfr recognitiones nova, qua ab ecclesiarumsub ditis fiunt. Afri, p. 89. COl. 2. c. Asu-os paffim ad ecclesiaflicos ordines oraren dentes, nulla ratione suscip’at. ObservaVi- mus hæc desumta elso ex quadam sancti GregOiii epistola. Conjicimus tempore Wandalicæ periecu- tionis clericos cx Africa fugientes in Iraliam sese recepiste, ubi ad cx filii solarium ficillinie admisti sunrad sacros ordines, quemadmodum yidcmus factum nostra ætare in gratiam Hybeinorum. Hac vero facilitate factum est, ut plurimi ne delectu fuerint ad ecclesiastica Officia promoti. Unde S.Grcgo- rius decernendum putavit, ut in posterum Afri minime paflim admitterentur ad ecclesiasticos ordines ; sed id fieret præmiflo fusticienti examine. Affare, p. io2. col. 1. a. Pro affari TrencataiHarum, & deCamargis, decem paria cuniculorum cum peUlbus, nomine census. Prædium rusticum signisicat > vel quzlibet alia bona. Cang. Aice in ablativo casii^p.jg. col.x. b. Donamssfimiliter in ipso Aice, vel in tpso miniflerio a ios mansos no- flros. Reperitur frequenter in charta hac, in ipso Aice. De hac voce nihil in Cangiano gloflario repe* rimus : nec ejus significationem divinare poruimus. Airale, p 51. col. 2. d. Airale quod infra civitaem an- teceffbres comitis habuerunt, habeant comites nunc & in avum\ ubi airale forte signisicat plateam, aream, Aire. Alberga, p. 39. col. 1. c. Auberge, & jus hospitii in aliquo foco. Zlmunia, p. 54. col. 2. c. Et Almunia qua fuit dei Benxipiello. Est przdii rustici spccies apud Hispanos. Aprisia, p. 41. col. 1. b. AEiltm reformationis per modum Aprisia agitatum coram honorabili… viro. Voxforensis inquisitionem significans. Arcetum, p 184. col. 1. c. Nec de filv is, pratis, landis, piscationibus, p’netis vel vineis censum quatere vel arcetum. Idem ac arceuram quod apud Beneharnenfes signisicat jus procurationis, seu hospitii. Argenfata, p. 54. COl. 1. c. Addens etiam viginti argen- fatas de vineis. Vox huc usque nobis incOgnita. Arnesium, p. 118. col. 1. d. Sub poena je. librarum, pro quolibet contra fac ente 9 QT perditioni ; arnefioram, vulgo hamois, eqwpages. Pag. 15 j. col. x. e. Cuilibet pro suis arnefiis 50. florenos auri. & paulo post>^w Osmesium armorum minutum. Arrandamentum paflim legitur, pro certo locationi* genere, arrentement. Arriga, p. 37. col l— a. Ex altera parte de illaartiga de orbo, usque in illa gutta de vu pe. Vox ! æc nondum nobis cognita, cujus tamen sensus utcunque deprehendi potcst ex artigalia de qua infra > nam ab arriga deriVari videtur artigalia. Artigalia, p. 179. col. 1 c. Qui infra hos eosdens terminos poffeffiunculas, atque artigalia poffidebaut. Infra c. Filii ejus & fratres corrigiam unam pojsidebat. Murtinus de Mezons duo artigalia, WiUrimus quoque de Mezons unum artigale. Forte est quaedam pos- seffiunculæ species. .Aflisiæ, p. 34. coi. 1. a. Vox forensis > quæ signisicat comitia publica, affises. Aucirent, aucire, p. 49. col 2. d. Forte pro auEl onari, KENDRE a 1’encan, ab auctio ncan… NEC in marcado homines nec fem : nas non aucirent. A Vere, avcria grofla, p. iiS col. 1. d. Q*od nuUa persona… audeat vel prasumat immittere seu immitti facere avere, seu averia grojsa vel minutayausd depascendi in terrisono prasentis civitatis. Authorgo, p. 171. col. 1. a. Donum 4 » conceffionem laudavit & aathorgauit’Willelmns, pro auflorisavit. B. BAjulus centies 9 idem ac balliyus, p. 9. col.i. c. Barbacana, p. J : • col. 1 • c. Quæ vox infra siepius repetitur, aliquod est munitionis genus, ut ex iis liquet : licentiam conftruendi J ! rfb tificandi… dislam macellam, cum pariete, & eccl fiam dr ba^ acanam pradi&as. Cangio est propugnaculum exterius, quo oppidum, castrum præsertimquc portx muniuntur. Barca > p. 38. col. 1. d. Dedit infra hos terminos de ipsa barta. Et p. 171. col. 1. a. Terrxs cultas & incultas, boscos & bartas, nemora, lapides, &c. Barta est silvx fpecies. Bastida, p. iStf. col. 2. d. Vol*mus quod nova baftida seu populationes fiant in terra ecclesia, extra muros civitatis….in quibusba/lidis & populationibus habeamus medietatem. Bastida signisicat munitiones, & alia quandoque sedificia ad nabitandum. Bastimentum, p. 57. col. 1. c. Medietatem caflelH…. de ipso baflimento quod ibi eft, & in antea saslum erit, bastiment. Baritoria, p. 14$. col. i. b. Si aliqua molendina sa&ura sunt vel batitoria, vel piscatorias. Forte idem quod baptitoria, seu moletrinæ ad tundendos pannos. Vide Cangi i dictionarium. Botaticus 3 p. 39. col.i. C. Omnes malas consuetudines, botaticos, albergas atque traginas. Botaticus est jus exigendi bottas seu pecuniam pro bottis, droii de bottage. Boveria, p. 193. col. 2. d. Boveriam de Puisseda cum pertinentiis suis, boveriam de Soys… boveriat de Thiezjim. Bouverif, a bobus qui ibidem nutriuntur > unde etiam deriVatur bouvier. Significat autem omne prædium rusticum. Breve congregationis, p. 13. col. 2. a. breve congregationis citjusl bet in capitulo alterius fuerit recitatum, fratribus defiinElis, fecundum usu< & confue- tudines suas, 7. diebus divinum officium persolvant. Hic maniscstum est agi de schedula qua una congregatio signisicat alteri morrem alicujus ex suis. Burdi^uli Vel Burdegula, p.96. col.i— d. Omnem de- cimam in pscatoriis de ponte… videlicet in BuVdi- gulis 9 & in cannatit t ! r in omni jlagno. Burdiguli videntur cfle quoddam stagni genus. C c ii j