Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/913

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


G L OS S J Denerata, p. Uo-col.2. deneratas de vinea indo- minicali. Idem ac dcnariata, qux est portio quædam vincxaur alterius rcrræ divistr in libramtsolidos>de « nari Os, &c. consule Cangiutn ad : Libra terra. Disturbium HJ. coi. i.zJWolefliis ac difibcrbiis qua, &c. Majores nostri vulgo dixerunt Deftourbier, quod nunc trcuble appellamus. Dominicaruix loi.col.t. i. Exceptis decimis & domini- caturis antiquis Hoc est, ut opinor » antiquis domini juribus. Dominicatura signihcac quoque prædiiun dominicum, dominium. Drictum, 49. coi. i. e. Cmm fevales meos > dr cum meum dr Sum adolode, in ta’i ratione qua dicitis. Droir > inde Dri&ura. Vide Cangiiun. E T ? Nprænementa, 99. coi. 1. c. Si juramenta velen- Jur proncmenta in civttose • • •.fierent.Hxc dictio nobis incognira^isi fic emprendimentum\quod tamen aliud si^nisicare vidcrur » icilicecufurpacionem A entreprise. Episcopicium 159. coi. x.b. pro episcopatu. Ipictatium 119. coi. 1 b. In etiHatium jusionis tua me- tuo ponere manum. Vox est forte cor rupu>& quidem instrumentum ex quo fuma est barbarisinis & solc- cifmis scatet. Exea, $j « coL 2. a. Cum curtet & hortos, cum esteis & iugr effis & ’gnffi*’LeurS iffucs & leurs entries. Exercitus p. n. coi. 1 b. Exercitum debere.• •.se redimere pro exercitu prasenti : ubi exercitus videtur significare militiam, quemadmodum in recensione monasteriorum facta siiD Ludovico Pio » an. 817. alia leguntur debere militiam alia nequaquam. Xxpl fera • col. 1. e. & paffimi item expletum, quod sumitur pro dominio, przdio vel reditu, qui provenit ex administratione, vel villicatione, vulgo ex- ploitation* Explccti > æ > *• Qainimmo privilegia, libertates dr immunitates ipfius ecclefia CT emeteris dsBis adificiis dunro taxos exceptit, una cum ufibus & expleSis eorum, integras remunero volumus dr jubemus. p. 51.col. 4. e. Forte expL&is, significarur idem : ita uc non solum rerum concedatur proprietas, fcd etiam usus & ex- plera, texploisotiem. FAcharia 117. col. I— e. FW od faSoriom feceritis, five defuchoria dabitis. De duabus his vocibus tacere cogimur, quippe omnino incognitis. Factaria, Ibidem. Faidiment ?. Incurrimentu horeseos & fiailimentonsm » p. 9. col. x. b. & feq. Faidimentum a faida dicitur ; Iuæ vox inimicitiam sonat. Forte etiam faidimentum icitur jus fiidimenra puniendi. Faidifus p. xo. col. r. d. a taida. Foditi 4 civitate. hostes & proditores. Faig. 176. col. ! • a. De : psa vinea xsque ad illum faig, qui eft in via. Et de ipso faig juxta filvam, forte fagus, aut faia > qux dux voces idem fignificanr. Fcudum frar.cum & gentile pag. 111. col. 1. b. Ficf noble. Fcvoalis p. 49. col. i. d. Decafttdo Cajsanias, & Guar- uerio scvoale ilorum. Fcroalis derivatur a feVO, ficfz Illum masum9 in q*a ecclefia eft, cum fevales meos 9 dr cum meum driSum adolode. Illas Fcos> p 4. col. 2 b. Excepto candelas de servitio9 & illas fios quifint vel &c. In iis explicandis excutimus. Fidantiæ & justitiæ. p. 4. col. 1. 2. Vt habeat & poffi- deat sub proprio domtnio, fine ullo contradiSore, d* fidant tat. juftitiat9 ver dentium ementium ^ed* ditas ; Cum hæc vox multos patiamr fenfus.hic vi* detur tributvm t & præstationem fignificnre. Financias. p. 51. col. 1. c. Financtt. finum.Ie4. col. a. e. Argentum finum9id est purum, Arstent fn. FirmanriA.85. col. i b. Aliquando funr mulctæpecunia- xiæ, & piæstariones <pas domini a vasTallis exeunt, uc loco indicato : quod nec ego •..velbajulus nojtcr… R I U M. 407 in pradiSa civitate • •. firmxnciat accipere, vel alr quat juftitiat Poffit vel debeat exigere, vel exercere. AC p. >8. col. 1. D. Cognitionem vero finnantia adpVestnt snnobis retinemus, cum autem con… miles ( lege comes * & miles) lc alio milite vel quol bet depopulo firmantium acce erit 9po /e & pro aliis consubbus accipiat : Hoc loco per firmanciam videtur iniclligcn- da fidejustio. Fortix. p. ji. col. i.c. Episcopus tunc comiti bona fide reddat frrtiasmilitum, tmrim rotundam…& alias turres. Forts, fbrtcrestes. Foura. 17$. col. 1. a. Et de illo loco venit in fisuram, qua eft subttfs vineax & de ipsa vinea usepue ad illum faig. Suspicamur legendum /we4, pro fbura, quxvoX omnino ignoratur » Frisca.95. col. 1. c. Per omnia de suprascripto caft-o9 de omwbus appendi’iis ejus 9 qua pertinent ad meamunn friscam. Terre en friche. Fusta. J©5— col. i.c. Quod fi nobis ftsftafiserit tsecejs da9 pro conftruendb ssvel adtficandi domibus ftigni j scu ingemisce. fustaye, unde vulgo9 bois de hauce fustayc. G GAdius. 107— col. 1 « e. Quantum de ipso teloneo vet fisco injufte abftultxm fuerat 9 ip>7….. pro eorum gadio….in omnibus suos gadios condonaverunt. Hic gadius pro pignore sumitur, & radio. Gannerii 113. col. z. e. Servientes, gannerii five apparitores. Gannerii nobis ignoti nisi sint gancrbii, quos idem fere cffe ac ncbiles lego in Cangiano dictioni- rio. GamisiO p. ti. col. 1. b. Ad opus gamifionum xoftrarunk garnilon. Garricæp. 55. col. 1. a. Cum pratis 9garricis, aquis 9 garricx, garriciæ, garrigæ terræ sunt incultx. Gausica 71. cd. 1. C. Debent tenere & pofiide^e tam ix temporalibus quam in spirituasibus omnes fruSuI, gau- fitas 9 redditus & obventione* diSo caftro. Desiderarut in Cangiano glostario, uti plurirræ aliæ voces a nobis nocatx i nec alicubi legi hanc vocem. Gentes, ii. col. 2. b. Gentes confilii domini noftri regie Parifius exi flentis ; Adhuc hic modus loquendi retinetur in litteris regiis : Les gens tenaxts nos Cours de Parlements* Geramenra. 16X col. 1. c. Fundamenta demum jaciens ecclefia conftruenda villa adifil.anda pergeramenta com* posui. Govarenuam 17^. col.x. c. Promittimus govarentiam fa^ cere de totis.. (leg. fine) snganno 9 glrantie. GraÆtrii, graphiarii. 124* col. i.a. Greffiers. GrangiariLp. 91. col. i.c. G angiahi fuerint (monachi) vei clauftValos. Gringiacii dicebanrur, qui extra clau- strum in villis, & ffwgH* degebant (jr operaIantnrn Guardela p. ^7. col. c. a. Cum uno prato de illa guar- delao Multum debebo ci qui me docebit quid Qtguarm dela. Guirpitio p. 3^. col. i.e. & supra, guerpivit, Aban- don 9 abandonncr. Idan fignificac werpitio. H HOmagium, habemus formam hofhagii. pag. ^7 » col. z. c. Ego Ildefbnfiss comes dr succeffores 9 debemus umcuique Arelatensi archiepiscopo homagium facere9 & jurare illam vstam9 dr membra, dr corpus fisum 9 & ecclefiam 9 dr clauftrum Arelatense9&caftel- lum de Salone 9 dr caft**m de S. Amantio 5 jm quod ego non auferam iffa 9 &c. Homagium ligium. 121. col.2. c « In mutatione domini, vel vafsalli teneantur facere homagium ligium flexis genibus, dr jurare fidelitatem, cum illis articulis…. videlicet diSns epsjcopus dr succeffores poffint suum vexillum seu banersam ponere tn fignum dominii dr reco^ gnitionis diSi caftri9seu in fortalitio. Homo. p. 41 col. i.c. Ipfum recepimus in hominem fsot ftrum j dr ipfi promi fimus quod eum, dr omnes homines suos, <$• terra*, drc. cMflodiemus. Inde hominium dc* rivatur. Itaque homo hic estquasi vaflallus. Honor pro fcudo. pag. 3. cqI. 1— L & c. p. j. col » x « Qm