Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/914

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


2o8 G L O S S / Aliquando etiam quæ percipiuntur ratione fcudi, uc laudimia, lots & ventes, honoies yocancur. Horralitia. 14$. coi. 1. c. Hortis, loortalitiis ceterisque officinis. forte jardtnages. I IMpinctio, pag. 44. coi. 1. c. Pojbnodum suafionibut & impinsiionibus, ut ita loquamur, domni Hagonii.Est quibus eruimus inipinctionem cflc impulsionem cf- funceniquc luafioncm. Incastullarc. 164.col.ue. IncafteUavit ecclefiam invito ».. dom. archiepiscopo… & in cimeterio circa ecclefiam confiruxit cajlrum. Ubi inca stellare est vallo & aliis munitionibus circumdare. Incurrimenta five committi hominum, p. 8. col. i. c* p. 9. col. 2. c. p. 175. col. a. b. Cum commijfisseu in — curramer.t is, exercitibus. 175. col.t. c. Cumstio honore, commijfis, incurrementis & pertinendis. Juxta hxc testimonia incurrimencum accipitur pro mulcta qux propter aliquod delictum exigirunhzc autem mulcta ad dominum pertinebat. Vide p.9 COmpofitionem inter regem, & Albienscmcpisc. pro hac mulcta. ingannum. p 4. col. 1. b. Ipsum donum non debent mi- nuare ad damnum, vel ad ingannum. Aliter legitur engannum, significacque malum ingenium, dolum, fraudem. Hæc vox fzpius occurrit : Sine inganno. Ingenium, p. 105. col. i. c— Machina quam vulgo materiarii appellant engin : qjfod^ nobis fufia fuerit ne- cefsaria, pro confiruendis vel adificandis domibus, fi- gnis seu ingeniis. Innormare. p. 44. col. 1. d. Locum fecundum regulam S. henedisli innormandum susccpit. Innormare hic est ad normam reducere ; juxta regulam informare. Jurisdictio. Altam & barfam (jurisdictionem) Corporis, membrorum, sa*guinis. p. 41. col. 1. d. Hoc est summum jus » merum imperium, jus gladii. Inturrare. p. 164. col. 1. c. Pofimodum vero idem Ber- nardus in foliia malitia & pertinacia perfeverans, in nullo fafia Jietit compofit toni, cleri cum… domni ar- chicpiscopi cepit & inturravit : Emprisonner dans ane tour. L LAndz. pag. 181. col. x. c. In filvis, in pratis, in laudis. Landes. Planicies inculta & vepretum, ex Land voce Saxonica, seu Germanica quæ terram ligni fica 5 Cur autem hæc inculta terra commune ter- rx nomen Land tanquam proprium habeat, id forte in causa est quod alia quælibet tellus fit aut pratum, aur ager, aut filva, &c. qux vero Landa dicitur omnino inculte & inutilis, fit tantum terra & nihil prærerea. Lazarazina p.70. col. 2. d. Saga auri nominata Lana- razjna. Forte sic dictus hicannulus a lapide IazuriO, seu coloris cœrulci quem vocant lazurium : Lcsda, p 67. Col. 2. c. Libera fint ab omni usatico & lef- da. Significat tributum, maxime pro iis quæ venum- dantur3 Omnia qua emere vel vendere voluerint, libera fint &c. ut supra. Lex. Lex Romana ; & Gotha five Salica, p. 3. col. 1. a. & p. 4. col. 2. d. Idcirco tres illas leges commenw. rat Miro Albiensis ep. quod hxc urbs subjecta fuciic iisdem^diverfis temporibus. Lex tricenaria, pag. io£. col. 2. 6. Onod per annofita- tem, seu per legem tricenariam. Lex præscriptiunis quæ triginta annorum spatio acquirebatur, ut cx multis veteribus monumentis constat. Leuda, p. 33. col. i. c. Leuda, pedagii, telonei.quantum leuda teloneum, pedagium ad episcopum pertinent \ & p. 90. col. 1. e. Tam in lendis, quam in pedagio, & pascuis. Ibi leuda idem sonat ac lefda siipra. M M A cella pag. ja. col. x. d. Cum macella dextra exi* tus d£H portalis difie barbae ana. Videtur macella fignisicarc maceriam, murum. Nullam hujus vocis notionem iiiVenimus in Cangiano GlOlLrio, ncc alibi. L R I U M. Magnificentia titulus honoris episcoporum. Adierunt..^ ejus ( Almeradi episcopi Regenus) magnificentiam. p. 81. col. 1. e. Mallum, mallus, p. 171. col. 1. a In mallo eis habere advocatum fibi requirant. Id est in foro judiciario 9 in placito, in publico ubi causae majores agitabantur conventu. Mandamencum. Cum suo honore, dr cum fuo manda^ mento, p. 4. col. 1. e. Scs cicpendances. Mansum, manfus. Caput mansum p.j8. col 1. d. Dono caput mansum de Ccsairent. Manlum, mansus figni- ficant certum agri modum. Ar caput mansum erat locus præcipuus mansi, ubi colonus habitabat, & quædam quoque jura exercebat. Mappula vini, p. 82 col. 1 a. Libras 4. denariorum, novemtjue modios frumenti ac vini mappulam valde bonam. Per mappulam hoc loco non postumus aliud intcllige.e quam aliquod vas ad concinendum vinum, une bo.ne ptece ae vin. Marmor a p. 16$ COl. 1. c. Concejft caldariam judic : a- riam cum marmore. Per marmor intclligendum vaS ex mafmorc in quo fiebant judicia per aquam frigidam 9 sicur in caldaria, judicia per aquam fervidam. Mafus, p. 49. col. i. c. idem ac mansus. Hinc manfus vulgo dicitur mas. De manfo Garnerio, du mas Gar- nier. Consule Glostariuni V.C. DOm. du Cangc. Mcchita, p. 54. col. 2. b. Unam wchitam meliorem scilicet, epua effa in Barbajlro. Ec infra d. Cum balneis & furno epua fuerant de ipsa mechita. Hanc vocem explicandam proponimus viris eruditis, fic an- tiquiratis studiosis. -MedollaliusjIi.col.i. e. Septemsolidos & duos medolla- Hos de melle.Scnsum horum Verborum non astequor, nisi significenc dari septem solidos & duos medol.a- lios, ( deux medaillons) c* m&is emolumento. Me- dallia est quidam antiquus nummus qui pro moneta habebatur.Adedollalius diniinutivum medalhæ idem fere signisicar proportione servata. Mclgorienses solidi pastim his in instrumenris ita dicti a loco ubi cudcbanruf. Me datari, p. ji. col. 1. d. Confimi, & crinellari, five met lar ari. Originem vimque hujus verbi prorsiis ignoramus ; nin forte deriyccur a matella, seu crate » ita uc metlatare muros estet eos cratibus tegere. MisculariO, p. 10$. col. 1. e. Quomodo pir ipsas rixas… ficut arias res…Antener adhaberet per ipsano misculationem. MisculatiO dicitur a misculare, quod cst miscere, potestque reddi Gallice per mefite, con- fufion. Mixtum & merum imperium, p. 1x1. col. 1. b Tenere tn feudnm francum & gentile… mixto dr mero imperio, & m senoria. Merum imperium est jus summum. Mixtum imperium fignificarc Videtur ius inferius. Montatio, p. 97. col. r. c. Isuartam partem de pascuis dr lesdis & montationibus. Droit de montage eo loci siimus interpretati. Morabccinus, vel MaurabOtinus, p. 46. col. 1. e. Mo- netæ apud HH panos praesertim genus. Morabevnum quinque solidos bene valentem. Sic dictus videtur a Mauris Hispaniæ perlongum tempus dOminis. Mortalagium, p. 99— col. t. a. Cum cimiteriis dr mor- talagiu & cum omt.tbus ad ipsas ecdefias pertinentibus. Et infra : Dimidiam partem mortalagii, om- nii m obventionum mortuorum. Itaque mortalagium est emolumentum quod ex mortuorum sepulturis, exsequiis, legatis, obvenic ecclefiis. Jus mortalagii idem est ac mOrtalagium. Mortalitas pro mortalagio quandoque sumitur. O. OBedientia, p. 85. col. 1. b. Dedimus Domino…. & moraficrlo S. Tldoris Maffil. obedlentlam quandam, qaa in honore S Cajfiani adificata efi. Ubi obedi entia cella est siyc prioratus abbacix alicujus membrum. Offerentia