Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/926

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


IZO R O M A N I P ( XCII I.PAU LUSI, electus tg.Maii sedit an- [ nos 10. & totidem menses. Schifma ob Theophilactumpresbyterum. XCIV. STEPHANUS III. eligitur 3. Augusti, scditque ann.3. mens. 3. dies 27. Constantinus antipapa frater Totonis. XCV. AD RIANUs 1. electus 9. Februarii præfuit ann. 23. mens 10. dies 17. XCVI.LEO IlI.dic26. Deccmb. creatur pontifex, quod munus geffit ann. 20. mens. 5. dies 17. XCVII.STEPHANUS IV.ecclesiæpræsici- tur die 22. Junii, eamque gubernavit an.I.mens. 7. dieb. 3. XC VIII.PASCHALIS I. electus 27.Januarii Pedet ann. 7. mens 3. dies 16. XCIX.’EUGENIUS II. electus die 19. Maii siidem tenuit tribus ann. mensibus 2. diebus 23. Zinzdmus schismati occastonem dedit. C.VALENTINUS mense Augusto electiiS sedet tantum diebus 10. CI. GREgoRIUs IV. asiumtus 24. Septembris præelt ann. 16. mens. 4. CII.SERGIUS II. præficitur die 10. Februarii ; regit ann. 3. menfe 1. diebus 2. Johannes diaconus turbas excitavit. CIII. Leo IV. die 12. Aprilis factus papa, vixit in pontificatu ann.8. menses 3.dies 5. Hoc loco insulte ponitur a nonnullis ecclesta Romana hosttbus Johanna Papijsas quam fabulam exsufflant etiam ex hetcrodoxis cordati viri. ClV. BEN EDICTUS III. electus die 21. Julii, vixit in pontificatu an. 2. menses 6. dies 20. CV. S. NICOLAUS I. dictus Magnus conscendit cathedram 24. Aprilis, quam tenuit ann. 9. menses 6. dies 20. CVI. ADRIaNUS II. electus 14. Decembris, sedit ann. 4. menses 10. dies 17. CVII. JoHANNEs VIII. siimsit pontificatum die 14. Decembris ; geffitquc ann. 10. diem 1. CVIII. MaRINUS, velMaRTINUS II. die 28. Decembris electus, annos 2. & dies 20. Iedit. CIX. ADRIANUS III. assumtus die 20. Januirii, sedit an. 1. mens 3. dies 19. CX. STEphanus V. mense Maiocathe- dræ S. Petri impositus in ea vixit ann » sex. CXI.FoRMOsUsex episcopo Portuensi 31. Maii electus sedet ann. 6. & menses si.’x. Occastone ejus tranjlationis a fede Portuensi ad Romanam cathedram multa in ecclesta turba excitata, prasertim a Sergio & Bonifacioqui pro papa fuit agnitus sub titulo Bonifacii VI. CXI1. STEphanus VI. eligitur 8. Januarii, sedetque annis tribus. Romanus Galltstnus per vim intruditur. CXIII. Theodorus II. sedit tantum dies 20. CXIV. JOHA N N Es IX. siedit ann. 3. dies J5- CXV. BENEDICTUs IV. per aliquot menses. CXVI. LEo Veperdicsxp. > N T I F I C E S. CXVII. CHRISTOPHORUS mensibus 7. CXVIII. SERGIUs III. ann.3. mens.4. CXIX. AnAsTAsIUsann. 2.dieb.20. CXX. LAUDO mens.2. dies 20. CXXI. JohanNes X. ex archiepiscopo Ravennæ eligitur 24. Januarii, & sedit an-’ nos 15. CXXII. LEQ VI.sedit tantum mensibuS 6. dieb. 15. CXXI II.STEPHANUs VII. ann. 2. mens. I. dies 15. CXXIV— JOHANNES XI. sedit ann.4. mens 10. al. mens. 1. CXXV. LEO VII.sedit ann. 3. mens. 6. CXXVI. STEPHANUs VIII.sedit, ann. 3. mens. 4. dies 5. CXXVI I.MaR iNUs autMxRTiNUs III. ann. 3. mensib. 4. dieb. 13. CXXVIII. AgAPETUS II. ann.9. mens. 7. dieb. 10. CXXIX. JoHANNEs XII. anni$ 9. Leo dictus VIII. menfe Novembri intrufus ab Othone imperatore, occupat fedem tribus annis. CXXX. Bb N E DI CTUs V. uno circiter an. sedit. CXXXI. JoHANNESXIII. ann.6.men£ n. dies 5. CXXXII. Domnus vel DomNIo II. electus 20. Septembris sedit tantum tres menses. CXXXIII. BENEDICTUS VI. electus die 20. Decembris*sedit an. 1. & menses aliquot juxta nonnullos. BonifaciUs dictus VII. fedem occupavit an. 1. menj. 1. CXXXIV— BENEDICTUs VII. sedit 9. annis. CXXXV. JoHANNEs XIV. seditan. 1. CXXXVI. JOHANNES XV. annos 10. menses 4. dies 12. Johannes dictus XVI. habitus pro antipapa post dies 20. mortuus est. Johannes XVII. etiam inter antipapas amandandus fedtt annos circiter duos. CXXXVII. GricoRIUsV. djctusBru- no, electus die 11. Junii, sedit ann. 2. mens. 8. dies 6. CXXXVIII. SILvesTER II. dictusGer- bertus ex archiepiscopo Ravennæ RomamiS sit pontifex s quod munus geffit ann.4. &stuoS circiter menses. CXXXIX.J0 H ANN Es XVIII.sedit menses 5. CXL. JohaNNes XI5s. electus 20. No— : vembris, præfuit annos 5. menses 7. dies 28. CXLI.S E RGIUs IV. electus mense Augusto 1 sedit ann.2. mens.8. dies 13. CXLII. BENEDICTUs VII. electus die 1 7. Junii, rexit ann. 12. Gregorius amulus Benedicti papa VIII. ab im.. 1 peralorc ejicitur. CXLIII. JoHANNEs XX. sedit ann.’ menses 8. CXLIV BENEDICTUs IX. sedit ann. 10. 1 Silvester dictus III. & Johannes dictus XX. ar— 1 chiprcsbytcrecclesta Romana antipapa.