Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/928

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


m ROMANI P( P 0 NTJ F I C t S QjU I APVD Avemonem jederunt. CXCI.CL Em £NS V. eligitur dic 5. Junii, præestque ann. 8. mens. 10. dies 16. fnterpontifioium ann. 2. menj 3. & dierum 17. CXCII. JOHANNES XXII. creatur papa ineunte mense Septembri. Vixit post electionem suam annos 18. menses 5.dies 18. CXCIII. BENEDICTUS XII. acclamatur papa die 20. Decembris ; rexit ann. 7. mens. 4. dies 6 CXCIV.CLEMENs VI.die Maii7.digi- gitur ; egit in pontificatu ann. 10. menseS 6. dieS 20. CXCV. INNOCENTIUS VI. inchoat pontificatum die 18. Decembris ; absolvit post annos 9. mcnse$ 8. dies 20 » CXCVI. URBANUS V. papa renuntiatur die 28. OctobriS ; rexit ann. 8. mensem 1. dies » 3- CXCVII. GREgoRIUsXI. electus 29. Decembris, sedit ann. 7. menses 2. dies 24. Avenione relicta, Romam sedem transtulit. PONTIFICES TEMPORE SCHISMATIS, ed erunt Roma. CXCVIII. URBANUs VI. electus est Ro- mæ die 7. Aprilis. Sedit annos 11. menses 6. dies 6. CXCIX.BoNIFACIUsIX.die 2. Novembris electus Romæ sedit ann. 14. & menses 11. CC. INNOCENTIUS VII. creatur die 17. Octobris, præestque per duos annos & dies 22. CCI. GkEGORIus XII. eligitur die 23. Novembris. Egit in pontisicatu ann. 2. menseS 6. dieS 14. CCII. ALEXANDER V. siimtum die 26. Junii pontificatum claudit post menses 10. & dies 8. CCIII. JoHANNEs XXIII. renuntiatus 17. Maii sedit ann. 5. dies 5. Depositus est ad procurandam pacem in ecclefia, & schisma exstinguendum. His pontificibus Roma sedentibus, Avenioni se- aem habuerunt qui sequuntur, pro legitimis habiti a Gallis > Germanis, Hispanis plerisu que, &e. Electo Romæ Urbano VI. a cardinalibus Italis, qui Gallis erant infensi, cardinales Galli eorumque fautores elegerunt post men- ses 5. & aliquot dies, nimirum die 21. Septembris ejusdem anni Robertum Genevensem, qui appellatuS est Clemens VII. Ieditque usque ad an. 1394. quo mortuus est. Petrus ; de Luna hoc anno in ejus locum subrogatus est sub nomine Benedicti XIII. qui receptus est ut verus papa tum a Gallis, tum a Ceteris gentibus, quæ obedientiam Ro- berto exhibuerant. Sed cum ad exstinctionem schisinatis noluisset abdicare, tum cœpit reji- ci tanquam antipapa pene ab omnibus ; exceptis duntaxat nonnullis in Hispania unde erat oriundus. Ibidem obiit anno 1424. Æopdius Munionis dictus Clemens VIII. ibidem aliquandiu schisma continuavit. l N T I F I C E S. Exstinctio sehismatjt. Ad exstinctionem scbifmatis coactum est concilium ConstantieIsse, depositisque iis qui pontisicatum gerebant Johanne XXIII. & Benedicto XIII. post ioterpontisicium duorum annorum, mensium 5. dierum aliquot. CCIV.MARTINUS V.diem Novembris electus est a concilii patriboS, seditque anctos 13. menIes 3. dies 10. CCV. EUGENIUS IV. electuS est die 3. Martii, seditque ann. 15. menses n.die$ 10. Anno 1439. in toncilio Bastleensi electus est Amedeus V111. quondam dux Sabaudia qui dictus est Felix V. sed fronte festea abdicavit. CCVI. NICOLAUS V. electus die 6. Martii, sedit ann. 8. dies 19. CCVII. CALIXTUS III. electus 8. Aprilis, præfuit ann. 3. mens. 5. dies 29. CC VIII. PIUs II. eligitur die 19. Augusti, rexitquc ann. 5. mens. 11. dies 27. CCIX. PAULUs 11. electuS 29. Augusti sedit ann. 6. mens. Io. dies 26. CCX. StxTUSIV. electuS 9. Aug. sedit annos 13. dies 5. CCXI.INNOCENTIUS VIII. creatur » 9. Augusti ; seditque ann. 7. menses lo. dies 17. CCXII. AlexaNDE R VI.electus die n. Augusti, præfuit ann. n. &dies 8. CCXIII. PIUSIII. assumttiS die 12. Septembris moritur post dieS 26. CCXIV. JULIUS II. renuntiatur papa die 30. OctobriS ; rexit ann. 9. mens. 3. dieS 21. CCXV. LEO X. eligitur die 11. Martii ; obiit transiictis in pontihcatu ann. 8. mensibus totidem, diebus 20. CCXVI. AD RI ANUS VI. creatus papa die 9. Januarii præest Iolum an. 1. menI. 8. dies 6. CCX VII, CLEMENS VII. eligitur 19. Novembris ; vixit in pontificatu ann. 10. menses 10. dies 7. CCXVI II. PaU LUS III. electus 13. Octob. rexit ecclesiam ann. 15. dies 28. CCXIX. JULIUs IIf. creatus papa 8. Februarii, sedit ann. 5. mense r. dieb. 16. CCXX.MARceLLUs II.sitpapa 9.Apri- lis ; moritur exactis diebus 21. CCXXI. PaULUs IV. assumuiS 25. Maii, sedit ann. 4. mens. 2. dies 24. CCXXII.PIUs IV. electus 26. Decembris, præfuit ann. 5. mens. 11. dieS 15. CCXXI II. PtUs V. eligitur 7. Januarii, sedit ann. 6. mens. 5. dies 24. CCXXI V. GREGORIUS XIII. creatur papa 13. Maii, Iedit ann. 12. mens. 10. dies 29. CCXXV. SIxTUs V. assumtus 24. Aprilis, præest ann. 5. mens. 4. dies 5. CCXXVI. U R b ANUs VII. electus 15. Septembris, vixit tantum dies 13. in pontisicatu. CCXXVII. GREgo RIUs XIV. renuntiatur papa 5. Decembris egit in pontisicatu decem menses & totidem dies. CCXXVIII. InnocenTIUsIX.electus 25. Octobris, sisdit menses duos. CCXX1X. CLEMENS VIII. electus 30. Januarii sedit ann. 13. mens. 1. dies 3.