Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/94

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


IIO ECCLESIA CADURCENSIS. 12.0 tempora finivit apud Cadurcos, ubi sedem fixe— I. rat. III. FLORENTIUS. Is anno 370. scdisse dicitur i ad quem Pau- linum Nolanum episcopum scripsisse epistolam * refert Rosveidus. Quamquam non ita certum ibi agi de Florendo Cadurcorum episcopo. IV. A LIT H 1 u s. Alithius celcbranir a Paulino presoytcroanud Gregorium Turon. lib. 2.cap. 13. tanquamdig- nislimus fidei rcligionisque custos, cum Exupe- rio Tolosano, &c. cui & scripsisse sanctum Pau— 1 linum Nolanum epist. 31. conjicit Cruccus a. Idem scriptor & JonannesVidal inter Alithium & Boetium ponunt Capuanum episcopum, a quo S. Sacerdotem Lemovicum episcopum institutum esse docent breviaria Petragoricense & Le- movicense. Eum ponimus post S.Desiderium. V. B o E T IU s. Boetius subscripsit synodo Agathensi anno , 506. & Aurelianensi 1.511. episcopus ecclefia Ca- , durcina dictus in hac subscnptione, & episcopus de Cadurcis in priori. VI. SUSTRATIUS. Sustratius suo chirographo firmat canones concilii Aurelianensis II.an.533.ac per Vincentium prelbyterum tertio subscripsit an. 538. nec- non quarto per Minutulum presoy terum anno 541. VII. MAXIMUS. Hic episcopus simul dictus Leucadius inter- • fuit Aurelianensi concilio quinto an. 549. VIII. MAURILIO. De hujus præsulis patientia, morbis, volun— ] tariisque cruciatibus ita loquitur Gregorius Turon. fib. 5. hist. Maurilio Cadurcensis urbis episc copus graviter agrotabat ab humore podagrico, sed supernos dolores quos ipfie humor commovit, magnos fibi cruciatus addebat i nam fiape candens ferrum tibiis acpedtbus defigebat, quo facilius cruciatum fibi amplius adderet. Ante mortem sibi successorem in Cadurcina sede designavit Ursicinum eximiæ pietatis virum, ne in manus ambitiosorum veniret. IX. S. URSICINUS. De hoc episcopo audiendus est Gregorius Turon. loco sopra laudato : Cum episcopatum ejus (Maurilionis) multi expeterent, ipfe^rficinum qui quondam referendarius ’Vltrogotha regina fuerat, elegit, fluem dum adhuc viveret, benedici deprecaris, migravit a seculo. Fuit autem valde fleemosunarius, infcripturis ecclesiasticis valde in- 4 Utrum Paulinus presbyter idem sit ac Nolanus episcopus, dis- putatur. Eundem cssc verisimillimum est. Alithium presbyterum ob fcriprurarum fandarum scicntiam laudat Hieronymus initio epistolae ad Algafiam ; fed minime dicit cum duxifle Rufinam filiam fanctje Paulae, ut quidam volunt. Idem Hieronymus in epitaphio fandæ Paulæ, quod mifit ad Eustocliium, rccensot 01nr.es Paulæ liberos, in his Rufinam, quam dicit immatura morte raptam, nulla fa&a mentione nuptiarum. Scius facit dc

? a loqucns que Pammaclno collocata fuerat. structus, ita utseriem diversurum generationum » yfcit in libris veteris Testamenti describitut, quod a multis difficile retinetur, hic plerumque memoria recenseret. Fuit etiam & in judiciis justus, ac defendens pauperes ecclefia sua de manu malorum judicum, juxta illud fob •• Conservavi egenum dc manu potentis : & inopi, cui non erat adjutor, auxiliatossum : Os viduæ benedixit me, cum essem oculus cæcorum, pes claudorum & invalidorum pater. Controversiam illi movit Innocentius Ru- thcnensis Præsul, repetendo aliquot parochias^ suæ diœcesis ; placito autem metropolitani, epil- coporumque provinciæ diremta legitur apud Gregorium lib. 6. Innocentius Gabalitorum comes, , inquit, eligitur ad epis copatum, opitulante Bruni- childe regina. Sed afsumto episcopatu, consestim ’Ursicinum Cadurcina urbis episcopum lacessere coepit, dicens quia dioeceses Ruthena ecclefia debitas retineret.’Unde factum est, ut diuturna intentione gliscente, post aliquot annos conjunctus metropolis* cumsuis provincialibus apud urbem Arvernamre—’ fidens c judicium emanaret, scilicet ut parochias quas nunquam Ruthena ecclefia tenuisse recolebatur, reciperet, quod it a factum est. Sanctus præsol in iram Guntramni regis in* currit, qui coacto concilio Matisconensi II. egit ut abepiscopis damnaretur & excommunicaretur, uti narrat Gregorius Turon. lib. 8. histor. Pro eo quod Gur.dobaldum excepisse publice est confessus. Accepto hujufmodi placito, ut poenitentiam tribus annis agens, neque capillum neque barbam tonderet, vino & carnibus abstineret » missas celebrare, clericos ordinare, ecclefiafque & chrifma benedicere, eulogiafque dare penitus non auderet : utilitas tamen ecclefia, ficut solita erat, omnino exerceretur. Hanc sententiam tantum comminatoriam fuisse contendit Cruceus, quod huic synodo, a qua condemnatus dicitur, Ur- sicinus sobseripserit. Sed Faustianus durius habitus in hoc cœtu, nihilominus eidem nomen in signum consensus apposuit inter episcopos qui sedem non habebant. In actis episcoporum Autisiiodorensiqm c. 20. Desiderius Autiffiodorensis post Aunarium episcopus, commutationem fecisse dicitur cum viro apostolica Mammone ecclefia Cadurcina episcopo. Eum Ursicino coadjutorem datum fuisse con- t’icimus, ad episcopalia munia obeunda tempore mjus interdicti. X. E u s 1 j 1 u s. Eusebium sancto Ursicino datum fuisse suc- cessorem probant acta sancti Desiderii cap. IV. mox referenda. XI. RusTIcus. Ante episcopatum Rusticus frater S. Desiderii, de quo brevi agendum, archidiaeonatus officium in urbe Ruthena, & abbatiasub Chlotario* rege administraverat, ut legitur capite 1. vitæ S. Desiderii. Abbatis Palatini munus quod gesa sit Rusticus, erat pr.tesse clericis aut monachis, b Suspicatur noster Theodoricus Ruinart in suis notis ad hun< Gredoni locum, has Kiifle parochias qux Arificenfi cpiscopatui Qttnbutx erant, de quibus idem Gregorius 1. V. c. Hanccon-* jccturam haqfit ab Valefio ut ipso ukro profitetur. r In synodo m. Arvcns anao circiter $84..