Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/951

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


I N 1 DcPort (Rost agnus) Instr. 97. D. Du Port ( Æ fidius ) prcsoyrer doctor in utro¬ que jure, Arclatenus ecclefix scnbit histo¬ riam, 519. D. Ponalcnastus (Bmfo/flmjnJCarmdita cpisc. Trojanus, 370. D. Des Pones (Bona) uxor Scbastiani de Lionnc, 470. C. Ponucnsts cpisc. ( Conradus ) & cardinalis, 761. C. Dc Postheras (Bermundus) Instr. 149.A. Potestas, Podefiat, 568 A. De Pochauo (Amblardus) 14.B. De Pradinas, Instr.50. D. Pragmatica Sanctio abolita a rege Ludovico XI.33.B. DuPrat (roAntouius) Francia? cancellarius, los. C. De Pratis dominus (Raimttndus) 310.C. Rai- munda de Pratis monialis S. Augustini To- tos.6o.C. Antonius des Prez de Montpezar irancix marefcallus, 194. E. Raimundus Amaldus des Prez de Montpezar, 311. A. Bertrandus des Prez de Mompctac, ibid. DePrestignaco (Petrus) prior Alti, 17$. D. prcvost (Ludovieus) historiae Araustcanx ec- clciiz scnptor, 765.B. DePrcxaco ( GuiUolmus Lupi) Instr. 194. D. Principibus etiam haereticis obediendum do¬ cet S. Cxsarius Arelatcnfis, 53$. C. DcS. Privato (Pontius) 17.E. 46.A. 5, Privati monasterium in urbe Gabalorum» olim abbatia nunc destructa, m. A. S.Lu- penrius abbas S. Privati occisos ab Inno- centio comite Gabalorum projicitur in A- xonam, 100. B. 3. Procube virginis & martyris Ruthen. por¬ tio mfignis reliquiarum transfertur in cc- clefiam S. Amantii, iji.D. Prosocr Aquitanus non fuit episcopus Re* genus, 388. D. pxovinciz comes ( Joffredus ) Instr. 140. D. 95.D. Ildefbndus dux de Provence, rex Ar- ragunum, 311. D. Bcnrannus Gausredi de Provence, 4<o. B. Viilclmus III. comes Provinciz, Instr. 140 D. pro Caro.o dc Provence prindpe Salernitano capro indi¬ cantur preces a concilio Regenti, 403. C. Beatrix de Prorencc uxor Caroli Franci® » 570. C. Jotfrcdus comes du Provence, 605* C. 915.A. 916. C.D. 606. B. Raimundus comes de Provence & Barcinon. 448. D. Ildefonsus marchio de Provence, 401. B. Raimundus Bcrengarius comes de Provcn- ce frater Ildcfonst regis, $63. B. Raimun¬ dus marchio de Provence » comes Barci¬ non. Arragonum princeps, 561.C. Benran- dus comes de Provence, 306. C. 553. E. 459.D. 481. D. 486. A. 605. C. Inst. 9f. D. 96. C. Carolus de Provence princeps Salernitanus >465. C. Robertus comes de Provence, rex Siciliae & Jerufalcm, 612.. D. Raimundus Bcrengarii marchio de Pro¬ vence & comes Forcalqueni, 401. A. $69. A. Ludovieus II. comes de Provence, rex Sicilis 9 314. E* lluCsonfus comes de Pio- ▼en ce, 34I.D. rex Arragon.614.B- Instr. 10$. A. Robertus comes de Provence rex Siciliae» 574« L>. 381.C. 348.B. Ludovi- cus III. comes de Provence, rex Siciliae, 447. A. Raimundus marchio Pro Vine ix & comes ToloGe, 810. B.C. Adelais comitis- sa de Provence, Instr. 109.D. no.A. 30$. B. Bcacrix comiusta de Provence, 488. C. 490. & seq. Sancta de Provence fiha Rai- jnundi Berengani comitis dcfponfatur Rai- mundo comiti Tolofano, 315.A. 569. B. 904. B. Bofo comes de Provence procla¬ matur rex, 396.D. Carolus comes de Pro¬ vence, 403.B. rcxSiciliæ 403. D. 493. B. Johanna regina, comitifla Provincia:, 713. B. Raimundus comes de ProVcnce, 605.D. Willelmus comes Provincix, Instr. 81. D. E. 3$$. A. RaimundusBcrengarius comes ProVinci» & Forcalq. Instr. 87. D. 79.E. 340. E. 348. B. Bofo Provinciae co¬ mes, 7»i. A. Alfbnfus Provinciae comes & Toloste, 9iS.D. Gilbenus coincs Provinciz» 916.C.D. Gausrcdus comes inferioris Pro¬ vincix, 808. C. Bertrandus comes inferio¬ ris Provinciz, 808. C.D. Johanna rcgiua Tomus /« ) E X GENERA Neapolitana & comitifla Pibyincix, 8ii.C. Bertrandus marchio Provincix, 901. B. 915.A. Dynamius patricius reftor Provin¬ cix, 637. B. Alsonsus Provincix marchio, Pictavi* comes & Tolofir, Si8kc.D. Caro, lus II. comes Provincix» 616. D. Beatrix regina Sicilix & comitifla Provindae > 316. A. 405. B. 819. A. B. Carolus I. comes dc Vrovcncc, rex Siciliae, 46$. C. Bofo rex Burgundiz & Provincix, 9x4, C. Ildcfon- fus dux de Provence, rex Jenisalcm, 5S1. St scq. Bertrandus comes & marchio Provin. cix, 3H«E* Garfendis cpminffa de Provctk» cc, 487. fc. Bertrandus comes Provincix, Instr. 64. A. Carolus Andcgaveniis comes Provincix, instr. 101.D. Robertus comes de Provence, rex Siciliae, 404.4^ Sancius co¬ mes de Provence, 3x1. D. Benrandus mar¬ chio Provincix, 711 .D. Renatus coincs de Provence, rex Sicilix, $83. A. 406. B. Er Jcrusalem, 368. B. D. Ludovieus comes de Provence, rex Sicilix, 496.B. Guillclmus II. comes de Provence, 5$i.B. 610.B. Inst.63. D. 74«E« Carolus II. comes de Provence, rex Sicilix, 374-0. 491.B. 401.A. Raimun¬ dus Bcrengarius marchio de Provence, co¬ mes de Forcalquier, 5 68. A.Ludovicus Boso- nis de Provence, regium nomen fumit ia concilio Valentincnu, $47. E. Boso comet ProVincis, Instr.63.D. 64.C. 41$.E. Instr. 131.D. 103.C.E. Jotfrcdus marchio Provin¬ ciae, 915.A. Rotbaidus Guillclmus comi¬ tes de Provence, 30$. C. Carolus II. Pro- vincir comes, 6x6. D. 703.D. Rex Jerufa- lcm & Sicilix, instr. 85. B. Rocbaldus co¬ mes Provincia, Instr. 109.D. Adalax comi- tiflaProvincix, Instr.63. & 66. D. lldc- fonsus comes de Provence > princeps Arra¬ gonum, 560.E. Carolus francix, comes de Provence & Andegav. sio. Aro Ludovieus 11. comes de Provence, rex Sicilix, 316. A. 497» A. Ildcfbnsos marchio de Provence, rex Arragonum, 346. C. lldcsonsos comet de ProVcnce, 44f*b. Raimundus Bcrenga- rii comes Provincix frater Ildcsonfi regis Arragonum, Instr. 67. A.C. Carolus comes Andegav. Prov. & Forcalq. Instr. 144. A. Guillclmus Bcnrannus comes de Provence, 4S1. B. Kaimunduj Bcrengarius V. comes Provincix, instr. 68. A. Bertrandus comes dc Provence, 481. E. A da laxis comitifla Provincix, 308. E. Carolus Francinr Ande¬ gav. & Provinciae comes, lnstr.68. D. 69. A. lldcsonfus comes de Provence rex Ar¬ ragonum, 341 B. 431.C. 449*C. Instr.8$. A. D. Alsonfus comes Bictav. Tolos. Ac Prov. instr. 144. A. Conradusrex Provio- cir, Instr. 13I.D. Boso comes de Provence regium diadema astumic in concilio Maa- talancnli, 3O3.C. S47.E. Rocbaldus Guillel* mi comes de Provence 9 305. C. Johanna comitista de Provebcc regina Neapolitana, 364.D. Ludo vicus III. comes de Provcn- cc rexSicilix & Jcrusalem, 368.A. 438. E. Carolus comes de Provence, rex Sicilix & Jcrusalem, 611. E. 1 labella comiusta de Provence regina Sicilix, 438.D. Bcrenga- rius comes de Provence, 609.C. Stephania uxor Gausredi comius de Provence>46o.B. Instr.pss.D. illelmus comes de Provence, 305.B.Conradusrex Alamannorum & Pro. vincix, Jnstr. 7$. & 7sro E. Renatus comes de Provence, rex Neapolitanus, 32.7. & 318. Instr. 70. E. Carolus coincs de Provence, 433.D. Bcrta comitista de ProVencc»603. D. Gaufudus comes de Provence, 35^- C. 4^o. A. 481. E. 553. E. Carolus Andegav. rex Sicilis 9 comes Provinciae »Inft. 71. D. Raimundus Beicngarius comes PrOV. pater lldcfonfi regis Arragonum 9 Instr. s/. E. idem comes Barcinon. Sc Tolos. 4x8. £. Raimundus Berengarius junior comes de Provence, 449.D. Maria comitista dcPro- vcncc, regina Sicilix, 496.D. Robertus co¬ mes de Provence, rex Sicilix, 361. £. 361. A. 466. & seq.Raimundus Berengarius co¬ mes de Provence, 341. D. 4(0. E. 488. A. 494.C. Instr. 101.E. 101. B. Carolus rex ProviQcix & Burgundiz, instr.I47.D.M1- thildis comitifla Provincix 9 Instr. 96. D. Iolanda comiusta de Provence, duciisa AE ; L I S. degav. regiba Jcrusalem 8tSieili«, 367. E. AJtonfus comes de Provence, rex Arragon. 610. E. Ludovieus II. comes de Provence, rex Ncapol. 366.0* Berengarius comes de Provence > 359. B. Bertrandus II. comes Provincix, Instr. 64.D. Carolus comes dc ProVcncc, 380. E. Raimundus Bcrengarius comes de Provence, 44$.E. 446. A. fii.B- sisroC. 904. D. Renatus comes de Provcn- cc, rex Jerufalem 9 341. C. Sicilix > 6if.D. Raimundus Berengani marcbio& comes Prov. 311. B. 313. A. 31$. A. 431.A. 44f. D G- comitifla Prov. de Forcalq. mo- niSlis fit apud Artam-ccllam, 348. A. Boso comes de Prorence rex Arelatcnfis procla¬ matur, 353. A. Ludovieus III. comes de Provence rex Neapolitanus, 317. A. Vilkl- mus I. princeps de Provence, 610. B. Ada- lais uxor Guilldmi I. comitisProv.610. B. Richiidis de Provence imperatrix, 35$. A. Carolus comes deProv.& deForcalq.433.A. Renatus comes de ProV.dux Andeg. rex Si— cilix, 43p. C. Cardus de Provence»pxinccpf Salernitanus, $14. A. Robertus-Caroli co¬ mes de Provence, 493. B. Carolus comes Andegav. & ProV. Instr. 81. B. Beatrix co- xnitista de Prov. & de Forcalq 435. B.V il¬ lelmus II. comes de Provence.606. A. ^il¬ lelmus comes de Provence, 415. D. 604. D. Adalais comitifsa Prov. Instr. 81. D. E. Adelais de Provence mater Guilldmi II. conrtis, f u. B. Willelmus comes & mar- chioProvincix, f$i. D. 551. C. Provin¬ cix comites omnes a Lothario dcfic.unt t sod rebelles compelluntur obcdirc, 54^» B. Provincix senatus Aquis-soxtiis a Ludovico XII. rege instituitur, 197. De Prugo ( Amaldus) Instr. 16$. E. Dc Puncto ( Guillelmus) Instr. 70. D. Du Puis, 380. B. Vitala du Puys, 1104. B. PUe de Podio. Du Puy du-Pin dominus ( Ifisardus Juftacius) 491. B. f^ide Podipini. Du Puy-Kichard ( Falco ) 489. D. Puldmcomes ( Georgius) Instr. 70« A. Pttlvcrellus ( Pontius) 356. C. De Punctis ( Ademarius) miles, ui6. B. Q. Uezac, ecclefia collegiata in Gabalis ao VZ Vrbano V. fundata, 99« B. S.Quintini ( Ernaldus) cabiscolaris Albicnfi^ Initr. 5. E. S. Quittcris oppidum, 1147. D. R Dc p Abastcns ( Petrus) isro B.E- S7.B.D. ±XPhilippus yicecomrs de Rabastens, baro de S. Paulino, 19V A. Flora de Raba- stcnsuxor Pcen Carbonei, 56. t. Bertrandui dc Rabastens, i9f. A. Helena de Rabastens» ibid. Guillelmus de Rabastens miles 9115x. B. Dc Rac (Imbertus ) canonicus, 7^* C. Radelii de Rueil, ecclesta > prioratus ord. Clu¬ niae. 817. A. Raimbaldi ( Bertrandus) 34$. A. Raimundi ( Johannes ) con<ul Castrensts, Inst. 11. D. Alfantus Raimundi, 434* D Raisti ( Amaldus) auctor originum Canufia- narum Belgii, 337 F Dc Rama ( Stephanus) 1^7 D. De Ramondou ( Petrus) eques» dominus de Folmon, scncscallus Catureorum 9186. C. Dc Rancune ( Gausuidus) 1314. B. De Randon ( Marquepa ) vicccomitifla do Polignac, domina du Luc, 113. E. Guillel¬ mus dejRandon dominus Luci, 113. C. D. 114. A. Ejusticm filius dominus de Castro- novo, 113. C. Rafa (Guido) Instr. 13. A. Dc Rast? ( Garfias-Fortonis) Instr. 194. D. N. de Rastclis, uxor Petri de S. Sixtc, 4i 1. B. De Real (Philiepa) 891. A. Rccdllecti Minores Aquis-soiciis recipiuntur, 336. E.In castro Bonili dicecef. Apt. 37*-B« Ædes habent in diœccfi AufciensoFlararii, S. Roik sccys Jcgunum, & Gondrini, 971 ; E- L1