Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/158

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Qua: fit maxima differentia inter ecqualem apparen- tcmq$ praxefsionem «cquinodhoru, Cap. vir. ■ iEdijsmotibus ficexpolitis,inquirendum iam eft, ! quanta fit inter ecqualem a:quino<fiiorum apparen jtemc£ motum maxima differentia, fiue dimetiens 1 parui circuli per que Circuit anomalia: motus. Hoc enim cognito facile erit quafcuncjj alias ipforu motuu differen tias difcernere.Quoniam igitur,ut fuperiusrecitatum eft,inter primam Timocharis&Ptolemarifub fecundo Antonini anno fuerunt ccccxxxn.annitin quo tempore medius motus eft partium vi.apparcsautemeratpart.im.lcrup.xx.horumdif* ferentia pars una,fcrup.xL. Anomalia: quoq? duplicis motus part.xc.fcrup.xxxv.Vifumeftetiaminmedio huius tempo ris uel circiter apparentem motum fcopum maxima: tarditatis attigilTe,inquoneccffeeftipfumcum medio congruere motu, atqj in eadem circulorum fetflionc fuiffe uerum ac medium aeq pcrpolosipliusDBE,defcendat B F . Affumantur autem in ABC circumferentia: utrobiq? aequales BI,BK per dextantes graduu, ut Iit tota i B K unius partis 5C fcrup.xL.Inducantur etiam duas circumferentia: circulorum arquinocftialium apparentium i G, Si H K ad angulos rccios ipfi F B. Dico aut ad angulos re<ftos,cu

E bus fic conftitutis,efto zodiaci circumferentia AB c,a:quinocfti alis mediusDBE,&B fccftio fit , media aequinodioru apparen* tium,fiue Arietis,fiue Libra:, Si nociium.Quapropter faefia mo tus & temporis bifariam diftri butione,erunt utrobiq; diuerfi Si ecqualis motus differetia:,dc xtantes unius gradus,qdhinc inde anomalaris circuli circum feretig fub partibus xLv.fcrup; xvn.s,compra:hendunt.Qui=» tamen