Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/255

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


primorum xxxi. cum triente,qualem etiam Solis per dioptra Hipparchicam fe comperqlfc fatetur, umbrae uero partis uni* us,fcrup. primorum xxxr.ac trientis,exiftimauit^h^c effead inuicem,utxin«ad v. quod eft, ut duplum fuperparties tres quintas. Quomodo Solis & Lunxa terra diftantia,eorumcjs diame tri, ac umbra: in loco tranfitus Luna:, fli axis um* bra: fimul demonftrentur. Cap. xix. VoniamueroSol parallaxim facit aliquam,qua: j! cum modica fit, non adeo facile percipitur, nifi cp hxefibi inuicem cohaircnt, diftantia uidelicet So* lis & Luna; a terra ,iplorumq$ & umbra: tranfitus Lunae diametri &axis umbrae,qua: propterea inuicem fe pro* duntin demonftrationibusrefolutorrjs.Primuquidem recen febimus de his Ptolemtei placita,& quomodo illa demoftraue rit,e quibus,quod uerifsimu uifum fuerit,elidemus. Affiimit i! lediametru Solis apparente fcrup.primoruxxxi. & tertia:, q finediferimineutitur. Ipfi uero parem Luna:d/anietru plena; nouxq$,duapoga:a fuerit, qd ait elfein partibus lxi iii.feru* x.diftantia:,quibusdimidiadiametriterra:eftuna.Exhis reli quademonftrauithocmodo.Efto Solaris globi circulus abc, per centrum eius D,tcrreftris autem in maxima eius a Sole di* ftantia b f o,pet* centrumquoqj fuumquod fit k,linea: refla: u* trumqj contingentes a g,c e,qua: extenla: concurrat in umbra: mucronem,ut in s figno,& per centra Solis & terra: dks, agan tur etiam a k,k c,Si conneflantur a c,g e,quas minime oportet a diametris differre,propter ingentem earum diftantiam. Capi antur autem in d k s a:qualesi. k,k M,iuxta diftantias quas Lu na facit in apoga:o plena nouacg fecundu illius fententiam part. LXim.fcrup.x.quarum eft e k pars una, q_m r dimetiens um* bra:fubeodem Luna:tranfitu,atcpnolLuna:dimetiens ad angulos reflos ipfi d k,5£ extendatur l o P.Propofitum eft pri* muminuenircquacfueritratioDKadKe.Cum igiturangulus n k o fuerit fcrup.xxxi.5i trientis3quorum i m.refligtcs funt