Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/269

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

quae fit B.Parallaxis autem in circulo altitudinisBB, 8i agatur circumferentia e f circuli per polos iplius abc. Quonia igitur trianguli b e f,angulus quifub e b f datus eft.ut oltenfum ,

cftfuperius,8iqui ad Fredus, latus quocpB e datum.Per demon ftrata igitur trianguloru fphaericom dantur reli* qua latera b f,f B.hoc latitudinis,illud longitudinis, ipf?b t e congruetia.Sed quonia b e,ef,fb,in modico&in infeci fibili differunt a lineis redis ob eoru breuitatem,non erra bimus,(i ipfo triangulo redangulotanqua redilinco uta mur,het(^propterearatiofacilis.DifFiciliorin Luna lati tudinem habente.Repetatur enim abc fignifer, cui obii* £ quus incidat orbis p polos horizontis d B.fitcp b locus lon gitrdinis Lunae,latitudo fb Borea,fiue b e Auffrina. A ucrtice horizontis, qui fit D.defcendant fuperipfam Lunam circulial titudinis d e k,d f c,in qbus fint comutationes e k, f G.Erut cin loca Luntc ucra fecundu longu S£ latu in e f fignis,uifa Uero in k c,a qbus agatur circumfc rentia: ad angulos redos ipfi abc (jgnifero,q fint k * m,l g . Cuigitur coftiteritlogitudoSi latitudo Lu na? cu latitudine regiois.cognita eriit in triangulo d b b,duo latera DB.BE.Si angulus fediois a b d,S£cu redo totus d b e,idcirco Si reliquu latus d b,cu angit lo d e B.dabit.Similitcr in triangulo d b f, cu duo la tcra d b, b f data fuerint cu angulo d b f , q reliquus efl ipfius q fub a b,d a recfto,dabit etiit d f cu d f b an gulo. Vtriufcp igic circuferentie d e,d f,datur p Ca none parailaxis e k 8i f G,ac uera Luna? i uerticc diftatia d e uel df. Similiter Si uifa d e x.ue! d f g. Atq in triangulo ebn fada fedioe ipfius d ecu (ignifero in n figno,datus e(f angulus hid Si n b Er edus, cii ba fi b E,fciet Si reliquus q fub b n e angulus, cu reliquislateribus b n,n E.SimiliterSi in triangulo toto nkm ex datis m n angulis, ac toto latere k e N,con flabit k m bafis. Et ipfacfl latitudo Luna: uifa Auflrina, cuius exceffus fuper h b eft latitudinis parailaxis, ac reliquum latus nbm datur,3 quo dempto n b,remanet b m longitudinis comutatio.Sicutetia in triangulo Boreo b f c , cu datum fuerit latus b f cu angulo b f c,