Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/309

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

De motus Saturni examinatione. Cap, vir.

Stenfum eft autem,qudd Saturnus tempore ultimae trium confiderationum Ptolemaei, fecundu cornuta tiois fua: motu fuerit in part.CLXxnn.fcru.XLinu Locus aute fummac abfidis eccetri in part. ccxx vi. Icru.xxm.a capite Arietis ftellati.Patet igitur quod in medio temporeutriufq* obferuationis Saturnus comutationu fuarum jcqualiucompleuitreuolutiocs M.CCC.XLiin,minus quadrate uniusgradus.Suntaut^ xx.annoAdriani,^xxnii.diemen fis Mefury i£gyptioru,una hora ance meridie, ufcjj ad annum Chrifti M.D.xxvn.fextum Idus Otflobris,fex horas,huius co fideratfois,anni iEgyptq M.cccxcn.dies LXXv.fcru.XLVin. Quibus etia fi cx canone colligere uoluerimus motu ipfum,in* ucniemusfimiiitcrgraduufexagenas quinqj,gradus nx.icru. x l vi i i.quae fuperfiuut a reuolutionibus comutationu, w« ccc xxi 1 i.Ev.ecflc fe igitur habet,qug expofita funt de medtis Sarur ni motibus. In quo etia tempore qa motus Solis fimplex eft par tium LXXxiufcru.xxx.^quibusdemptisgrad.cccLix.icru. xl v.remanentpartes txxxii.fcrup.xtv.motus Saturni me drj,qux iamexcrefcuntin XLvn.eiusreuolutioncm fupputati oni congruentia Interim quocg8i{ummx abfidis locus eccens tri promotus eft: xm. grad.8CLvm.fcrup.fub non errantium fteliarufphxra,quem credebat Prolemzeuseodemodo fixum, at nunc apparetipfum moueriin centum annis per gradum u= tium fere.

De Saturni locis conftituendfs, Cap, vnr,

Vnt autem 3 principio annorum Chriftiadannum xx.Adriani,xxiiii.diem,menfisMeiury,unaho* ra ante meridie obferuationis Pto!emxi,anni JEgy prij cxxxv.dicsccxxn.Icrup. xxvn.in quibus motus Saturni comutationiseft part.cccxxvni.fcru.Lv.qre« ieclaexpart.CLXXiin.fcru.XLitii.relinquuntpart.ccv.fcrup.