Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/319

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

quoniam duo latera bd.db data funt, Si angulus bob partium Lxint.fcrup.xmi.erit «tiam hic tertium latus b b notu,part. 972$-.quibus eft 3 o,;oooo.Et angulus bdb part. 111. ferup, x l. Proinde Si in triangulo b e L.duoqcj} latera BE,SiB e data funt, cum toto angulo b r L,partiu ex vm.ferup.lviii.fiet etia b e e datus partis unius ferup.x.atcp ex his q fubo b L.part. ex. feru. X x v 111. Sed iam patuit etiam aed part. xli. ferup. xx vi.To* tus ergo k b l colligit partes cl uferup. luii.exinde qua: refta t a quatuor reStis part.cccEX.funt partes ccvni.fcrup.xi.appa rentiae inter primam fecundamqj fulfionem congruentes obfe r uatis.Tertio deniqjloco dantur eode modo dc,d e latera trian guli c d E.angulus quocp cdb part. cxxx.fcrup. ei i. propter r cd datumttertium latus d e prodibitpartiu J0463, quaru etia eft c d,jooco.&: angulus d c e part. 11. ferup. li . Totus ergo e c m part,li,ferup. nx.Proinde etiam trianguli bcm duo latera c m,8* c e data funt,Si angulus m c Bimanifeftabitur 8i m b c,qui cftgtis unius,8iip(i cuDCE,priusinuetoa:quaIesfunt differen tia: inter FDCjSio e m .angulos aiqualitatisSi apparentia:, ac g* indeipfeD em partiuerit xLv.fcru.xvii.in acronychio tertio,-Sed iam dcmouftrarueftD b Ejfuiflepart.cx.fcrup.xxvin.E* ritigitur qui mcdiatL e M,part.LX v.ferup.x.i fecundaad terti p.mobfcruatam fulfionem,coueniens etiam obfer* uationibus.Quoniauero tertius ipfe Iouis locus uifus eft in part.cxi 11. ferup. xli ii i.non erran tiu fpha:rar,ofi:enditfummxabfidis louiana: Iocu in part.CLix.fere. Quod fi iam circa e defcripferi* mus orbem terra: r s t,cuius dimetiens r e s fit ad d c,tunc manifeftum eft,qudd in acronychio Iouis tertio angulus f d x fuerit part. xli x.fcru. vi n. cui eft a:quahs d e s , qdq? in r fit apogxuarqualitatis ad commutationem. At nuncperaclo terra femicir culo cum s t circumferentia coniunxit fe Ioui aero nychio.qua:quidc stcircumfereciapartiu cft nr, fcrup.Li. prout s et angulus ad eum numeru eft demonftratus.Itacpperfpicuum eft ex his, quddanno Chrifti /4, d.xxix,Februari) Calend. i media node, horis xix. ano*