Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/331

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


locUm part. cccxLmi.fcru#xxr.Simih'teriuxtainteruaffatem porum aliorum motus concernendo,habebimus annorum Ale xandri locum part. cxx.fcrupul. xxxix. Caefaris part.cxi fcrup.xxv.

Quantus fit orbis Martis in partibus,quarum orbis terra: annuus fuerit una. Cap. xix.

D haecetif obferuauimus coniunclione Martis cu ftella fulgente prima Chelaru, Auftrina uocata Che le,fa<fiaannoChrifti M.D.xn.in ipfisCalend.Ianu arq. Vidimus enim mane horis fex ante meridie il» lius diei ajqnoclialibus,Marte a ftella fixa diftante quarta par te unius gradus:Sed in ortu folftirialem deflexu,quo fignifica batur,q> Mars iam feparatus eflet a ftella fecundu longitudine in confequeria per oftaua parte unius gradus,fed latitudine Bo reamquinta^Conftat aut locus ftella:;! prima Arietis in part. cxci.fcrup.xx.cum latitudine Borea fcrup.xt,. Patuitetiam Martis locus in part.cxci.fcrup.xx vni. habentis latitudine Boream ferup. u. Huic aut tempori fecundu numeratione ano malia comutattoiseftgt.xcvm.fcrup.xxvrn.Solis locus me dius in gt.cci.xii. ac medius Marcis part.CLxni.fcru.xxxii. anomalia: eccetri pt.XLin.fcru.Lii.Quibusfic^ppofitis deferi batur eccetrus a b c.centrucius d , dimetiens a d c, apogamm a, periga:umc, eccetrotetesd B,part,;<j.6o.quarumeftAD,70000. Datur autem a b circumferentia parttXLin.fcrup.Lii. facio in b centro. Diftaciauero b f part.f00.quarum eft etia ad, joooo. epicyclium defcribatur,ut angulus d b F,fit squalis ipfi a d b, coniungantur u d,b b,f n,In b quocp centro explicetur orbis ma gnus terra:,qui fit r s t , cum dimetiente fuo r e t , ad b d , in quo fit r apoga:umcommutatiois pIaneta:,T perigamm atqua litatis eius. Sit autem in s terra,SC fecundum r s circumferentia anomalia commutatiois arqualis,qua: numeratur part.xcvi ii. fcru.xx vm.extendatur etia f b in reclam lineam f b 'v,qua: fc* cet b d in x figno^atep in v circumferentiam conuexam orbis ter KC,in q apogacu cornutatiois ueru.Quonia igit trianguli b d e,