Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/332

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

duo latera data funt d b part.jqrfo.quarum eft b d 70000.cont£= nentia anguluma d b datum in part.cxxx vi.fcrup. vi 11.interi orem iplius a d b dati part. xliii. fcrup4Ln. Demonftrabitur ex eis tertium b e latus illarum partium 77 097. & angulus d b b, partium v.fcrupuI.xm.Sed angulus qui Tubobf aequalis eft ei, qui fub a b d per hypothefim, erit totus efb partium x l i x. ferup. v. contentus datis bb.bf lateribus. Habebimus pr opte xea angulum bef duarum partium , & reliquum latus f e pars tium jo776. quarum d b eft7 0000. Igitur qui fub d x b partiu eft vii. fcrupul.xn i.ipfum enim colligunt x b e , S£ x eb inte* rioresSJoppofiti. Hseceft profthaphxrefisabiatiua,quaan« gulusADB maioreratipfixED locus Martis mediusuero, Mediusautem numeratus eft partium clxiii. fcrup.xxxn. praxefsit ergo uerus in parr. cl vi. fcrupul. xix. Sedappa* ruit in part, cxci.fcrupul. xx vn 1. circa s afpicientibus ipfum.

Facla eft ergo eius parallaxis, fiue.co mutatio partiu xxxv. fcrupul, ix* in confequentia. Patet ergo e f s angulus partium xxxv. fcrup.ix. Pa-rallelo autem exiftente r t fpfl b D,es ratDx e angulusipliR sva:qualis,S<: r e v circumferentia fimiiiter parti» urn vii.fci up. xi n.Sic tota v r s, par tium eft c v. fcrupul. xli, anomalia: commutationis coaequata:. Quibus con ft3t angulus ve s , exterior trian guli f e b. Exinde etiam datur angueus interior ex oppolito r s E.partium Lxx.fcrup.xxxn. ac omnes in ijfde partibus,quibus CLXxx.funtduore fti.Sed trianguli datoru angulorum daturratio Iaceru,ergo longitudine r e part.9q.2S. b s,j>^,quaru dime tiens circuli circumfcribentis triangu lum fuerit 70000. Quarum igitur e f fuerit joeritBS,<5;So.fere,qua'