Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/389

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


gratia, dum diftiterit ab s figno, terrae proximo part. x l v» quod idcirco elegimus Ptolemaeum fecuti, ut appareat fi Ve* neri uel Mercurio afferat aliquid diuerfitatis in longitudine or bis inclinatio. Tales quippe differentias circa media loca inter d f b o terminos oporteret plurimum uideri,eo maxime, quod ftella in his quatuor terminis conftituta cafdem efficit longitu dines, quas faceret abfqj dedinationc,ut eft de fe manifeftum* Capiamus ergo b h circumferentiam, ut di&ueft.part xlv.& agantur perpendiculares ipfi b c quide h K,ad planu uero figni= feri fubieffum k HMjOJconneffanturHBjLMjAM.&AH.ha* bibimuslkhmquadrangulumparallelogrammum& rectan gulum , coquod h k ad planum fit figniferi,nam Slam, angu Ius longitudinis profthaphaerefi comprehendit ipfum latus, latitudinis autemtranfitum,quifubhamangulus,cumetiam h m in idem figniferi planu cadat pcrpendicularis.Quonia igi= tur angulus h e c datur part.x l v.crit h k femifsis fubtendentis dupluHEpart.^o^j.qualiueft bbjoooo . Similitertrianguli 3 k u,angulus k b l datus eft pare. 1 i.s. Si blk reffus, 61 fubtenfa b K)707;,qualiumetiamB Beft ;oooo. Erunt etiam reliqua la* tera earundem part. kl part, joS. Sia 1-7064. Sed quoniam a b ad b sex prius oftenfis, eft ut ; 0000 ad?) 9; proxime, erunt reliqua in eifdem partibus HK,f 086,h m aequalis ipfi k u,i if,8t Bv,foS). hinc reliqua la, <±9)9. Iam quocp trianguli alm datis lateribus al ,lm,aequali hk,8i alm rc<fto,habebimus fubtenfam AM,7<>7f. Si angulum m a l,partium XLV.fcrup» Lvm.quaecft profthaphaerefisjfiuecommuratiomagna Vene ris fecundum numerum.Similiter trianguli datis lateribus a m part.7075-, 6C m m aequali k l , conftabit angulus m a h , par* tis unius, fcrupul. xlvii. latitudinis declinationis. Quod fi trutinare no pigeat,quid adferathax Veneris inclinatio diuer litatis in logitudine,capiamus triangulu a l ii,cu intclligamus L h diamecru effe paralleli lkhm. Eft enim part. 5-09;, quaru a l,49J9:&a lhangulusre<ftus,cquibus colligetur fubtenla a h,7079,data igitur ratione Iatcru, erit angulus h a L.pt.xLv. ictu, l vin.Sed a l M.oftenfa eft part.XL v.fcru. l v i i.cxcrefcut ergo fcru.dutaxat n.qcrat demoftrada.Rurfum in Mercurio