Pagina:Recueil des Historiens des Gaules et de la France, tome1.djvu/708

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


524 EX DIONIS CASSII LIBRO LX. etc. pletissimis necari, ad collusores rever- Δ sus, Vos, inquit, ob paucas luditis drachmas , at ego jam nunc ad quin¬ decim millia myriadum coegi. Atque hi quidem nulla de causa necati sunt ; unusque eorum Julius Sacerdos , satis alioqui pecuniae possidens , non tamen immensis divitiis mortem meritus, ob cognomentum trucidatus est. Pag. 660. Forte quadam accidit , ut Gallus An. Chr. 40. Caligulam pro excelso tribu¬ nali sub specie Jovis oracula dantem 1 videret, ac viso rideret : eum Caius vocatum percontatus est, quidnam ipsi esse videretur , Magnum, respondit ille , ( verba enim ejus referam ) deliramen¬ tum. Idque impune tulit, quod esset sutor : nam hujusmodi homines faci¬ lius vulgarium , quàm aliqua dignitate præstantium libertatem tolerant. L σιωτάτους δανατωδήναι κελευσας , επανήλθε τε πρός τούς συγκυβευτάς , καί εφη ότι, Ιμεις πφί ολίγων δραχμών άγωνίζεσδε , εγώ δε εις μυρίας καί πεντακισχιλίας μυριάδας ήδροισα. Καί ούτοι μέν οϋδεν’ι λόγω άπώλοντο· άμέλει εις τις αύτών ’ΐούλιος Σακέρδως, άλλως μέν ευ χρημάτων ήχων, ού μέντοι καί ύπερπλουτών, ώστε καί έπιβουλευδήναι δι’ αυτά, όμως έξ επωνυμίας άπεσφάγη. Και ποτέ τις άνήρ Γαλάτης ιδών αύτόν έπί βήματος υψηλού έν Διός εϊδει χρηματίζοντα, έγέλασεν· ό δέ Γάιος έκάλεσέ τε αύτόν καί άνήρετο , τί σοί δοκώ είναι ; καί ος άπεκρίνατο ( έρώ γάρ αυτό τό λεχδέν ) οτι μέγα παραλή¬ ρημα. Καί ούδέν μέντοι δεινόν έπαδε· σκυτοτό¬ μος γάρ ήν. Ούτω που ράον τάς τών τυχόντων ή'άς τών έν αξιώσει τινί οντων παρρησίας οι τοιούτοι φέρουσι. EX LIBRO LX. Pag. 679. Claudius Ostiam devectus na- ( An. i.hr. 43. vjgjo Massiliam venit : reliquo¬ que itinere partim terra, partim mari facto , ad Oceanum venit , transmisit- que in Britanniam , et ad copias ad Tamesin se exspectantes perrexit

Senatus , rebus gestis cognitis , Britan¬ nici cognomentum ei , triumphum , ludos annuos, arcum trophaea feren¬ tem , in Urbe , aliumque in Gallia , unde in Britanniam trajecerat, de-1 crevit. Pag. 680. Claudius Laconem, qui priùs vigi- An. Chr. 44. |j|)us præfuerat? tum Galliam procura¬ bat, his iisdem, et Consularibus prætereà honoribus ornavit. u Καταπλεύσας ές τά 'Ωστία, έκείδεν ές Μασ¬ σαλίαν παρεκομίσδη· κάντώδεν τά μέν τά δέ καί διά τών ποταμών πορευόμενος, τε τον ωκεανόν άφίκετο , καί περαιωδείς έ; Βρεττανίαν, συνεμιξε τοίς στρατοπέδοις Ταμέσα άναμενουσιν αύτόν Μαδούσα δ’η γε¬ ρουσία τά κατειργασμενα , Βρεττανικόν τε έπεκάλεσε , καί τά επινίκια αύτώ πέμψαι πανήγυρίν τε έτησίαν , καί αψίδα τρόπαιό?®^ έν τή πόλει , καί έτέοαν έν τή Γαλατία, Ί τήν Βρεττανίαν έξαναχδείς έπεραιώδιο , γΓλ:σ5αι έψηφίσαντο. Τόν τε Λάκωνα, τόν πρότερον μέν τών νυχτο?>· λόχων άρξαντα, τότε δέ τών Γαλατών έπιτροτ^' τα, τώ τε αύτώ τούτω καί προσέτι ταίς τών^* τευκότων τιμαις έσέμνυνε. EX LIBRO LXI1I. In Excerptis per Xiphilinum. Pag. 724. Caius Julius Vindex, natione An. Chr. 68. Gallus , propter majores è stirpe re¬ gia, propter patrem ordinis apud Ro¬ manos erat Senatorii , homo magnis viribus corporis, et multa præditus pru¬ dentia , peritusque rei militaris, et ad omne praeclarum facinus audax. Hic igitur congregata Gallorum multitudi¬ ne, qui crebris pecuniarum exactioni¬ bus gravissima quæque à Nerone per¬ tulerant , et adhuc perferebant , in

  • Hv τις Γαλάτης άνήρ Γάιος Ιούλιος h

’ δέ διξ, έκ μέν προγόνων τού βασιλικού γένους, κ«:5ί τόν πατέρα βουλευτής τών Ρωμαίων· τό τε ισχυρός, καί τήν ψυχήν συνετός , τών τε πολέμιέ-**’'* έμπειρος , και πρός πάν έογον μέγα εντολή Ούτος ό Βίνδιξ συναδροίσας τούς Γαλάτας πεπονδότας τε έν ταίς συχναις εϊσπράξισι'ών Ζί”! μάτων, καί έτι πάσχοντας ύπό Νέρωνος, z®1 aVt