Pagina:Recueil des Historiens des Gaules et de la France, tome1.djvu/886

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


702 EX POLYÆNO conabantur. Intérim occulti è silvis ad- A scendentes colle potiti sunt. 1b. Sect. il. Cæsar Alesiam urbem Galliæ oppu- Eod. anno. gna],at . a(]Versùs eum congregantur Gallorum ducenta quinquaginta millia. Ille per noctem armatos ter mille om- nesque equites separans , ab obliqua parte utrimque jussit revertentes poste¬ ro die circiter horam secundam à ter¬ go hostium se ostendere, et fortunam tentare. Ipse sub primam lucem exer¬ citum ad pugnam eduxit : quos barbari p multitudine freti cum risu excipiebant. Verùm cæteris à tergo apparentibus, et clamorem tollentibus , et ambienti¬ bus , desperata fuga, in maximum ter¬ rorem ac perturbationem inciderunt : et eo tempore maxima strages Gallorum edita esse dicitur. lb Sect. 23. Cæsar cùm audisset in Gallia aliquot militum agmina concisa esse, juravit senonantè capillos rasurum, quàm de interfectoribus poenas repetivisset. Quod magnam ei benevolentiam omnium conciliavit. Cap. 25. Celtæ Urbem ceperant : Romani ΑΠ363 C foedus cum e’s fecerunt his conditio¬ nibus , ut tributa eis penderent, por¬ tamque apertam omni tempore præ- berent, et terram exercendam conce¬ derent. His factis, Celtæ castrameta¬ bantur : Romani tamquam amicis multa hospitalia munera miserunt , vinique magnam copiam. Barbari ( natura au¬ tem Celtica gens ad vinum proclivis est) hausto vino ebrii jacebant : Ro¬ mani impetu facto eos omnes occide- runt. Ut autem ex foederum conditio¬ nibus omnia viderentur agere, in saxo inaccesso portam apertam ædifica- runt. Cap. 39. Sinorix et Sinatus tetrarchias in Galatia obtinebant. Sinati uxor Camina corporis puchritudine et animi virtute nobilis habebatur : erat enim sacerdos Dianæ, quam Galatæ summa religione colunt : et in pompis ac sacrificiis sem- per magnificentissimum ornatum ges¬ tabat. Hanc cùm amaret Sinorix , nec ' eam vivo marito persuasionibus aut vi sibi conciliari posse speraret, Sinatum dolo occidit. Non longo post tempore Cammam ambiebat : illa frequenter re¬ nuebat : familiaribus autem et amicis instantibus, seduloque obsequium præs- tantibus , assentiri se iis simulavit : et quidem inter eos convenit. Veniat , 9 οί δέ άφανώς έκ τής ύλης άνφπύσαντες έηώ- τησαν τού λόφου. Καΐσαο Άλαισίαν πόλιν τής Γαλατίας έπο- λιόρκει* Γαλατών επ’ αύτόν αθροίζονται μά¬ χιμοι μυριάδες κέ. Ό δέ νύκτωρ όπλίτας ψΰ- χιλίους και τούς ιππέας πάντας διελών} έχ πλαγίου μέρους εκατέρωθεν έκέλευσεν άναχω- ρήσαντας τής υστεραίας άμφί δευτέραν ώραν κα¬ τόπιν τών πολεμίων έπιφανέντας έργου εχε- σδαι. Αύτός δέ άρχομένης ημέρας έξήγε τήν 1 στρατιάν ές μάχην , ώστε οί βάρβαροι τώ πλή- ύει ύαρρούντες γελώντες έδέχωντο. Τών δέ κατά νώ¬ του φανέντων, και άλαλαξάντων , καί χυκλουμέ- νων , φυγειν άπογνόντες έξεπλάγησαν καί έτα- ράχδησαν, καί τότε πλείστος φόνος Γαλατών όμολογείται γεγενησΘαι. Καΐσαρ πυδόμενος έν Γαλατία κατακοπή- ναι φάλαγγας στρατιωτών , ώμοσε μή πρότερον άποκείρασύαι , πριν έπεξελύών τιμωρήσαι τοί; άνηρημένοις. Τούτο πλείστην εύνοιαν αύτώ παρά λ πάντων έπεσπάσατο. Ρωμαίοι , Κελτών (a) τήν πόλιν λαβόν- των , συνύήκας πρός αύτούς έγράψαντο* φό¬ ρους τελείν , πύλην ήνεωγμένην παρέχειν διά παντός , καί γήν εργάσιμον. Κελτοί μέν έπι τούτοις έστρατοπέδευον Ρωμαίοι δέ ώς φίλοι? ξένια πολλά έπεμψαν , καί οίνον πάμπο- λυν. Οί βάρβαροι ( φύσει δέ τό Κελτικόν ύπέροινον) πολύυ άφυσαμενοι του owov, ύπό μέύης εκειυτο- Ρωμαίοι δέ έπελδοπε? άπαντα: κατέκοψαυ. Τυα δέ κατά τάς γλ* Θήκας άπαντα ποιήσαι δοκοϊευ , ίπι πάραζ άποοσβάτου πύληυ ήυεωγμευηυ natuMh ασαν. Τώυ έυ Γαλατία τετραρχών ήσαυ (b) 2ι- νόριξ καί Σίυατος. Τού Σιυάτου γυνή σώματος καί αρετή ψυχής εΰκλεεστάτη Κψ" μα· καί γάρ ήν ’Αρτέμιδος ιέρεια , ήν ,αάλΐΛ® Γαλάται σέβουσι- καί ήν έν τε πόμπαις Mi θυ- Ε σίαις άε'ι μεγαλόπρεπός και σεμυώς κεκοσμωμ^· Ταύτης έρά Ίινόριξ , καί ζώυτος τού άυδρος ουκ πείσειυ έλπίζωυ, ούτε βιάσασθαι, τόν "Σίνα^ έδολοφόυησευ- Ούκ εις μακράν δέ Καμίαν το· ή δέ έπί πλεΐστου μέν άυτέλεγευ· οικείων οί*®1 φίλων έγκειμένων, καί λιπαρός θεραπενονιαν, ύπεκρίνατο συγκατατίθεσΘαι· καί δή συνέθεΜ (a) MS. tu Ρω/ΛΜν. (b) MS. Σινιίρξ et sic Codd. Casauboni. Plutar- cho dicitur Σννόρξ. Vide suprà, pag. 416.