Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/155

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


SERIES ET GENEALOGIÆ REGVM DANORVM 149

de christne Konger angiver han Aaret for hans Regeringstiltrædelse; Angivelserne slemmer for Tiden fra Sven Estrithsøns Død (1074) med dem, der findes i Necrologium Lundense; med Hensyn lil de forudgaaende Konger er der visse Afvigelser.

Det middelalderlige Haandskrift {\\ Calalogus er tabt; vor eneste Texlkilde er nu en Afskrift af Arne Magnusson, som findes i den Arnæmagnæanske Samling paa Universitetsbibliotheket i København i det Haandskrift, der er signeret som Num. 1030, ¥° (se Kålunds Katalog II. Bd., S. 298, Num. 2162). 1 eet Bind er her samlet 4 fasciculi, som ikke har andet at gøre med hinanden, end at de hovedsagelig indeholder genealogiske Haandskrifter og Optegnelser. Fascicul. 1 og 4 vedkommer os aldeles ikke; om fascicul. 3 skal der tales nedenfor (ved VI); men fascicul. 2 maa omtales her. Dette Hæfte indeholder 5 particulæ; først Wilhelmi abbatis genealogia regum Danie (se nedenfor ved VI) paa Fol. 8—18; dernæst paa Fol. 19—20 Catalogiis, som her udgives (tidligere trykt i S. R. D. Tom. I, p. 13 sq.); derefter den Series regum Danie, som nedenfor udgives som Num. III, paa Fol. 23—31; alle disse 3 particulæ er skrevne med Arnes egen Haand, og paa Titelbladet foran dem, som vel gælder for dem alle, har Arne skrevet: »Genealogia Regum Danorum. Ex Membrana Bibliolhecæ Universitalis Hafnicnsis, in eodem Volumine cum Adami Hist. Archiepiscoporum Bremens., Solini Polyhistore, Imagine Mundi &ca. (Parlicula 4 indeholder paa Fol. 33-40 Annales Danici 1101-1313- paa Titelbladet har Arne selv skrevet: »Capsa Cypriani Ord. 3 in 4'°, in charla, vctusta tamen manu. Initium MSti. Dan & Angul. Nolalur Codex BP. E. 42«; selve Annalerne er derimod skrevne med en anden Haand, af en af hans Afskrivere; de er udgivne i S. R. D. IV. p. 22 — 26. Endelig indeholder parlic. 5 Annales Danici Bartholiniani 777—1200, skrevne af Arne selv paa Fol. 43—78; de er udgivne i S. R. D. I. p. 334-42).

III. Series ae breuior historia regum Danie. Dette lille Skrift begynder med en Fortegnelse over 50 (eller, hvis 34 ikke regnes med. 49) Konger fra Hedningelidcn; delvis synes den at være bygget paa Saxo. dog ikke helt igennem. Derefter følger et Afsnit (51—60), hvor Kongerne snart er hedenske, snart christne; til sidst kommer det Afsnit, hvis Konger alle er christne. For saa vidt der fortælles noget om Kongerne indlil Sven Eslriihsøns Død, har Forfatteren gennemgaaende haft Adam af Bremen lil Kilde; for den efterfølgende Tids Vedkommende spores Benyttelse

�� �