Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/176

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


170 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

subdiderunt aut destruxerunt, et ecclesias cum clericis incen- derunt, omnemque populum sibi resistentem cum mulieribus et paruulis in ore gladij trucidauerunt. Dum hec agerentur^ Ericus, rex Dacie, obijt, relinquens filium paruulum, nomine 5 Løtæknut. — Olaus autem, rex Suetie, audita morte Erici, regis Dacie, cum valida manu Daciam intrauit et optinuit, et regnauit in ea quinque annis, regum lii. — Post illum Geræt, nepos eius, liii. regnauit annis decem. — Quo occiso successit Lotknut, filius Erici, liiii.; regnauit annis nouem. — Cui

10 successit Suen Longfot, filius eius, lv.; qui regnauit ix annis. — Post hunc Frothi, victorAnglie; qui primus Arus ecclesiam construxit in honore sancte Trinitatis, Hic lvi. regnauit super Danos et Anglos xx annis. — Post hunc Gorm Ænskæ, filius eius, lvii. regnauit annis iv. — Post illum

15 frater Haraldus lviii. regnauit breui tempore. — Cui successit

Orm, qui et Gorm dictus est, lix.; cuius vxor fuit Tyræ

Danmarckbot; eius temporibus deleta est fere tota Christianitas.

Huic successit Harald Blatan, filius eius, lx. ; qui viuente

patre regnauit annis xv, post mortern patris l annis. Hic

20 bonus christianus fuit. — Post hunc SuenTywgskæg, filius eius, Lxi.; qui patrem vulnerauit et a regno expulit. Quod audiens Olaff Cracklæg, rex Noruegie, Daciam adijt et predictum tyrannum Suen expulit, et regnum Danorum tenuit Lxii. Swen exulans regem Sweorum Olaff supplex adijt; nec

��1. eclesias VG. 1—2. incenderunt V; destruxerunt G. 5. Lete- knut G. Olauus G; hnnc regem aiictor fort. ab Adamo (lib. I, cap. 60) sumpsit; item Geræt, quem Adamiis G(i)urd vocat. 6. cum V^ corr. ex tum. 7. illum V; eum G. 10. sucessit hic et sæpiiis G. 11. ffroti G. 12. honore G; honoré V aut V^. Ceferiim hoc de Erico Piiero Chron. Rosk. narrat cap. IV; at ciim aiictore nostro consentit aiictor historiæ Olaui Tryggvi fdii (Fornmanna Sogiir vol. I p. 109); conferatur etiam Saxo p. 467 ed. Ml. 13 — 14. Gorm Ænske G; i*rom anska . ., iit vid., V, sed in gorm ænskæ corr. V'^ in textu et in marg. 15. post Haraldus in V deletiim est blatan filius eius. Cui G; Cum V. 16. grom V, corr. V^. tliyræ V.

17. danniarchot G. eius .. Christianitas, cfr. Adam. Brem. I, 57. dele {pro deleta) G. 18—171,9. In his aiictor pleriimqiie Chron. liosk. secutiis est (cap. IV, vid. supra p. 17, 18 sqq.; cap. VI).

18. hlolån G. 20. Tyugskæk V. 21. wluerauit V. 22. Craklæk V. 23. lirannum V. 24. Suen V, ut solet. exulans scripsi] exulensV; exiliens G. Sueorum {item 171,1) V.

�� �