Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/210

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


Selskabet for Udgivelse af Kilder tU dansk Historie

stiftedes i Januar 1877 med det Formaal at fremme Studiet af Fædrelandets Historie ved Offentliggørelsen af nogle af de mange Aktstykker, Breve, Krøniker og andre Kilder, som endnu hen- ligger utrykte eller er mindre tilfredsstillende udgivne. Planen for Selskabet er den at betro Udgivelsen af de enkelte Kilder til et eller flere Medlemmer af Selskabet eller til Udenforstaaende, saaledes at de almindelige Regler for Udgivelsesmaaden ved- tages af Selskabet, og saaledes at Udgivelsen kontrolleres gennem et af Selskabet nedsat Udvalg. Selskabet har hidtil udgivet:

Kong Frederik den Førstes danske Registranter, udgivne ved Kr. Erslev

og W. Mollerup. 1879. Pris 5 Kr. Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve, udgivne ved C. F. Bricka

og J. A. Fridericia. 1 — 7. Bind. 1878—91. Pris 57 Kr. 30 Øre. Codex Esromensis. Esrom Klosters Brevbog, udgivet ved O. Nielsen.

1880—81. Pris 4 Kr. Danske Kancelliregistranter 1535 — 1550, udgivne ved Kr. Erslev og

W. Mollerup. 1881-82. Pris 5 Kr. Libri memoriales capituli Lundensis, Lunde Domkapitels Gavebøger, ud- givne ved C. Weeke. 1884-89. Pris 4 Kr. Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie

3 Kristian IV.s lid, udgivne ved Kr. Erslev. 1-3. Bind. 1883-90.

Pris 17 Kr. Corpus constitutionum Daniæ. Forordninger, Recesser og andre kongelige

Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende, 1558 — 1660, udgivne ved

r. A. Secher. 1—6. Binds 1-2. Hæfte. 1887-1909. Pris 54 Kr. Aktstykker til Oplysning om Stavnsbaandets Historie, udgivne ved J. A.

Fridericia. 1888. Pris 2 Kr. 50 Øre. Forarbejderne til Kong Kristian V.s Danske Lov, udgivne ved V. A. Secher

og Chr. Stochel. 1 — 2. Bind. 1891 — 94. Pris 10 Kr. Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis. Fortegnelse over

Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte, ud- givet ved Kr. Erslev, William Christensen og Anna Hude. 1 — 4. Bind.

1894-1912. Pris 18 Kr. Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen, udgivne ved C. Nijrop.

1-2. Bind. 1895-1904. Pris 11 Kr. 50 Øre. Aktstykker vedrørende Erik af Pommerns Afsættelse som Konge af

Danmark, udgivne ved Anna Hude. 1897. Pris 50 Øre. Breve til og fra Kristoffer Gøje og Birgitte Bølle, udgivne ved Gustav

Bamj. 1898-99. Pris 4 Kr. Aktstykker og Oplysninger til Statskollegiets Historie, 1660—1676,

udgivne ved ,/. Lindbæk. 1—2. Bind. 1903—10. Pris 10 Kr. Vitae Sanctorum Danorum, udgivne ved M. Cl. Gert:. 1908—12. Pris 7 Kr. Missiver fra Kongerne Christiern I.s og Hans's Tid, udgivne ved William

Christensen. 1—2. Bind. 1912—14. Pris 10 Kr. Luxdorphs Dagbøger, udgivne ved Eiler Nystrøm. 1. Binds 1—2. Hæfte.

1915. Pris 3 Kr. Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævi, udgivne ved M. Cl. Gertz.

1. Bd. 1917- 18. Pris 5 Kr.

��r^orretningsudvalgets Medlemnier er for Tiden: Willmm Christensen. Kr. Erslev. Johs. Lind hæk.

�� �