Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/215

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


FORTALE.

��O,

��'m Danernes Bedrifter har en udmærket Skriftkyndig, af Herkomst Sjællænder, ved Navn Saxo, efter Tilskyndelse af Her Absolon, Ærkebiskop i Lund, skrevet et Værk, i hvilket han fører Historien ned fra Danernes første Konge Dan til Valdemar den Første og hans Søn Knud, paa hvis Tider den nævnte Saxo, som det godtgøres af hans egne Ord, har levet og skrevet, i Aarene omkring 1190; og han har fuldendt hele sit Arbejde i 16 Bøger, der behandler hver sin Del i sammen- hængende Rækkefølge. Men eftersom hans Værk er bredt udspundet paa flere Steder, og mange Ting siges mere for Udsmyknings Skyld end for at fremstille Historiens Sandhed, hvortil ydermere kommer, at ogsaa hans Stil er saare dunkel paa Grund af særdeles mange Ord og forskellige Digte, som den nuværende Tid ikke er fortrolig med, derfor fremstiller dette lille Arbejde, som er uddraget af hint, i jævne Ord de mere bemærkelsesværdige Bedrifter, der er skildrede hos ham, med Tilføjelse af adskillige Ting, som har tildraget sig efter Udgivelsen af det nævnte Værk.« 

Med disse Ord har den ukendte Ophavsmand til dette »Udtog af Saxo« med samt dets Fortsættelse, som man nu (efter Erslev) plejer at kalde »den Jydske Krønike«, simpelt og klart angivet, hvilke Grunde der har drevet ham til at skrive sit Værk. Det er klart, ogsaa af den Maade, hvorpaa han har udført sit Arbejde, at han selv har været en Beundrer og en forstaaende Læser af Saxos store Værk; det har været ham en Sorg, at det ikke er blevet læst af saa mange og blevet kendt i saa vide Kredse, som det efter hans Mening fortjente. Men han har ogsaa klart set, hvad det var for Egenskaber ved det, der var Aarsagen hertil; og med en i sindige

Script, hist. Dan. minores. »■*

�� �