Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/222

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


204 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

Slutningen af det 14. Aarh., muligvis en lille Smule senere. Haand- skriftet omfatter nu 74 Blade, men er desværre defekt; mellem de to sammenhængende Blade Fol. 71 og 72 er der udfaldet 2 Blade, som har omfattet Historien fra Erik Emunes Oprør mod Kong Niels (Slagene ved Sejerø og ved Rønbjærg) til Begyndelsen af Borgerkrigen mellem Kongerne Sven og Knud; og efter Fol. 74^, som ender med Fortællingen om Udbrudet af Kirkeschlsmaet under Valdemar, mangler der en hel Quaternio af 8 Blade, forudsat, at Haandskriftet oprindelig har omfattet ogsaa Continuatio Com- pendii, hvad der vist er sandsynligt. Haandskriftet er, paa nogle faa, lidt udviskede Steder nær, i det hele skrevet ret tydeligt, men med en Vrimmel af Forkortelser; dette samme gælder i øvrigt ogsaa om de tre andre Haandskrifter, hvis Forkortelser i det hele har en ganske lignende Charakter; og disse Forkortelser er meget ofte saa stærke og dristige, at det vilde være noget vanskeligt at læse dem, hvis man ikke herved havde en Støtte fra det ene Haandskrift til det andet, idet de ikke allesammen har Forkortelser paa de samme Steder. Skriveren har i Begyndelsen af Haandskriftet skrevet omtrent 30 Linier paa hver Side; senere har han forøget Antallet noget, og i den sidste Del af Haandskriftet har han, da han mærkede, at det kneb med Pergamentet, der stod til hans Raadighed, trængt Skriften endnu tættere sammen, saa at der kan findes over 40 Linier paa Siden. Den samme Haand, der har skrevet hele Haandskriftet, manus prima (D^), har selv gjort Rettelser i det skrevne hist og her, navnlig overstreget eller underlinieret forkert skrevne Bogstaver eller Ord (sligt har jeg i Reglen undladt at omtale i den kritiske Kommentar); det er efter alt at dømme ogsaa den samme Haand, der har udført en miniators eller rubricators Rolle, idet den med rød Farve har undermalet Kapiteloverskrifterne (som alle sammen er meddelte i Kommen- taren) og ligeledes med rødt malet Initialbogstavet i hvert enkelt Kapitel; ogsaa inden for de enkelte Kapitler er der tit, men ikke konsekvent, anbragt en lille Plet rød Farve under de store Begyndelsesbogstaver af de forskellige Perioder. Af og til findes der ogsaa foran Kapitlernes Begyndelsesord et malet eller umalet Kapitel- eller Paragraftegn, der noget ligner et gothisk C ((S). Jeg har for Resten ikke brudt mig videre om den Kapitelinddeling af Texten, der findes i D eller de andre Haandskrifter; der er hverken noget ordentligt eller konsekvent gennemført System deri, ikke heller giver den den Vejledning til en forstaaende Læsning af Texten, som en fornuftig, under omhyggeligt Hensyn til Ind-

�� �