Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/223

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


COMPENDIVM SAXONIS 205

holdet foretagen Kapitelinddeling kan og bør give; jeg har derfor foretrukket her at gaa mine egne Veje. — Foruden D^ findes der dernæst i Haandskriftet ogsaa en manus secnnda (D^), som næppe kan være meget yngre; den skriver med noget blegere Blæk og med ret klodsede Bogstaver. Foruden nogle Textretlelser, hvis Værd er forskelligt, hidrører, tror jeg, fra den største Delen af de mange Randbemærkninger, som trods de deri anvendte, meget stærke Forkortelser dog i de fleste Tilfælde nogenlunde let lader sig tyde; men i Reglen indeholder de intet andet end ganske korte Indholdsangivelser til de Afsnit af Texten, ved Siden af hvilke de staar; de er altsaa ganske betydningsløse, og kun i sjældne Tilfælde har jeg fundet Anledning til at bemærke noget om dem. Endvidere lindes der en fra en noget senere Tid stammende manus terlia (D^), som med sortere Blæk har gjort nogle Rettelser, dels i selve Texten, dels i Randen; og der findes ogsaa Spor af andre, endnu yngre Hænder, men det har været mig umuligt at sondre mellem disse, og det synes heller ikke at have nogen Betydning.

Haandskriftet D er efter min Mening det bedste af de fire Haandskrifter; det har nok en stor Mængde lettere eller sværere Skrivfejl, men i Reglen koster det ikke meget Besvær at rette dem; det har ogsaa paa adskillige Steder Interpolationer, ret ond- artede Forvanskninger af Originaltexten, der skyldes Afskriverens (eller maaske en ældre Afskrivers) vilkaarlige Lune; men sligt forekommer dog forholdsvis sjældent. Haandskriftets Orthografi er i alt væsentligt den, jeg har anvendt i min Udgave her; store Bogstaver bruger dog Skriveren ikke undtagen regelmæssigt ved Begyndelsen af et nyt Kapitel og mindre regelmæssigt, hvor nye Perioder begynder.

2) V — Codex Bibliothecæ Univcrsitatis Upsalensis, Ex Collectione de la Gardie, Num. 44, 4*"*), chart aceus; efter min Mening stammer Haandskriftet omtrent fra samme Tid som D, maaske er det dog lidt yngre. Det er udførligt beskrevet og dets meget forskelligartede Indhold angivet af Schlyter i hans Udgave af Skånelagen (Lund 1859), i Fortalen p. XLI ff.; jeg behøver da ikke at gentage dette her, men kan nojes med at tale om den Del af Haandskriftet, hvorom det i denne Sammenhæng gælder. Dette er det første Afsnit af Haandskriftet, omfattende

��') Paa Indersiden af Bindet staar der No. 45. Haandskriftet har et meget mølædt Forsatsblad, paa hvis Bagside der læses Ordene Liber Jacobi Lagonis; om denne Ejermand kan jeg ikke give nogen Oplysning,

�� �