Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/45

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


CHHONICON LKTHMKNSK 'M)

cioneni Hiarwart Siulan-\\ (her i Udgaven p. 52,9); nederst paa Foden af Bagsiden af Blad 7 staar saa de fire manglende Bog- staver af det sidste Ord, -diam; med dem skulde det nye (andet) Læg have begyndt. Men dette sker ikke; det andel Læg har nemlig af de 8 Blade, det skulde have omfattet, mistet det første og det sidste, som hang sammen, og nu har det kun 6, mærkede (efter Blad 7) med Numrene 8—13. Paa disse 6 Blade findes, skrevet fremdeles med samme Haand som forud i), det Stykke af Annales Lundenses, som gaar fra Aar 799 (Hoc anno Romani linguam Leonis pape amputauerunt) til omtrent Midten af Aar 985 (S. R. D. I p. 234, 24: noctu euaderel, pirate in furorem conuersi); det mellem de nuværende Blade 7 og 8 tabte Blad har nøjagtigt paa Forsiden kunnet indeholde den manglende Slutning af Chron. Lethr. og paa Bagsiden Begyndelsesstykket af Annales Lundenses fra Ordene: Hic transit imperium Romanornm ad reges Franciæ og saa de annalistiske Bemærkninger til Aarene 768—96. — En anden Redaktion af Ann. Lundenses har forud for Aar 768 sat en verdenshistorisk Oversigt, som begynder med Verdens Skabelse og føres ned til Aar 762 f. Chr. Ved en Sammensmeltning af denne Redaktion med den forud nævnte er da den Redaktion frem- kommen, som foreligger i de to andre Haandskrifter, hvori Chron. Lethr. er overleveret og stillet ind mellem den ovenomtalte verdens- historiske Oversigt og Ordene Hic transit etc. Disse Haand- skrifter er:

E = Codex Er for densis num. 2 3. Medens jeg selv om- hyggelig har konfereret A (og ligeledes den nedenfor nævnte Codex M), har det paa Grund af Krigsforholdene nu i 1916 ikke været mig muligt at faa E sendt til København eller selv at rejse til Erfurt for at undersøge det, og jeg maa da holde mig til de Meddelelser om det, der er givne af G. W^aitz, som først har fremdraget det (1841) og gjort det til Grundlag for Udgaver af Annales Lundenses. Det gjorde han først i 'Nordalbingische Studien',

��*) Bladene 1-7 i A er s>anske vist lidt anderledes indrettede end 8—13. idet Skriftkolumnerne paa hine er indrammede af dobbelte Streger paa Siderne ud imod Bladranden og Enkeltstreger paa Siderne ind imod Midten, og der ei- (dog ikke paa fol. 7^) slaaet Tværstreger over Siderne til at bære Skriften: Blækket er ogsaa morkere paa Blad 1—4 end senere; men Illuminationen med rode og grønne Initialer er ens overalt, og Bogstavernes Form synes mig ogsaa overalt at være den samme, saa at jeg ikke tror, at det er rigtigt, naar det siges, at A er skrevet af to forskellige Hænder.

�� �