Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/488

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


470 SCRIPTORES RISTORIÆ DANtCÆ MINORÉS

{, in Castro, 409,7; 440,4; 442,21; 449,8; 450,9; 451,5; 454,18); ad propria redire, reuerti, remeare (358, 17; 381, 15; 404, 11; 413,19; 448,15; 455,13); ty rannidem exercere {221,6-^ 451,20); per latentes [occultas) vias (366,8; 443,9); de vindicta cogitare (358,4; 443,1). Særlig henledes Opmærksomheden paa følgende ensartede Udtryk: fecit altissime suspendi (273,28; 446,17); iurare, vt nunquam iniuriam vindicaret (358,27; 442,26); 'nullum ex suts amisit preter vnum (420,11; 455,11; smig. ogsaa 447,19); de hac promissione parum tenuit (255,17; 397,7; 458,15). Af de natur- ligvis overalt ret ensartede Udtryk, der anvendes om Slag, Krig, Krigstog o. 1. nævner jeg først de idelig genkommende Vendinger med bellare, infestare, intrare {Sweciam etc), transire in {Norive- giam etc), magna strages facta est osv., som det er unødigt at anføre Exempler paa; men særligt kan maaske nævnes følgende Vendinger: amittere [perdere) victoriam (407,22; 453,4.26; 454,17); non andens resistere, occurrere etc. (288, 12; 390, 12; 410, 4; 441, 25); deuastare {destruere) cedibus, incendiis, spoliis, rapinis (284,24; 308,7; 395,9; 406,11; 421,19; 438,15; 442,4; 448,26); diuidere exercitum (317,26, hvor Rettelsen disiecit er unødvendig; 344, 8, og (lidt anderledes) 449, 23); edificare [facere constnii) castrum, turrim o. 1. (411,19; 442,5; 446,25; 448,28; 455,18); habens secum (exercitum etc. 302,9; 343,6; 441,24; 448,3; 454,20; 455,1); occurrentes {funditus) trucidabani [370,10; 450,17); intrare {occurrere) ad pug nandum [434,27 -^ 435,1; 441,15; 445,10; 450,17); subito supenienire [265,10-, 299,20; 401,2; 450,12).- I grammatisk Henseende er det særligt værd at lægge Mærke til Anvendelsen af debere til Futurumsbetegnelse (245, 21; 248, 2; 292,17; 293,12.24; 300,9; 315,18; 355,29; 362,17; 368,24; 371,13; 381,29; 389,27; 397,7; 428,4; 432,25; 444,7; 444,25); endvidere den hyppige Brug af in tantum, vt (ell. quod) og ita qaod\ fremdeles quasi med Futur. Partcp. om den virkelige eller foregivne Hensigt (238, 19; (361,11); 366,4; 414,9; 440,3); endelig Gerundiven (for Fut. Inf. i Passiv) i Udtrykket sperauit sibi terram subiugandam (256,16; 448,14; smlgn. 233,4; 235,14; 239,20; 437, 20). Lidt paafaldende er det, at man i Chron. Jut. ikke finder noget Exempel paa det i Comp. hyppige probus, probilas (= fortis, fortitudo) ; heller ikke paa pro med (ierundivkonstruktion, undtagen paa et enkelt, tvivlsomt Sted (445, 6). — Der kunde maaske anføres endnu mere, men dette maa være tilstrækkeligt.

�� �