Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/490

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


472 SCRtPTORÉS HISTORIÆ DANICÆ MINORES

��FORORD.

��D.

��'er er fra det Tidsrum, der omhandles i Chronica Jutensis, overleveret os to mærkelige historiske Digte paa Latin, som derfor passende kan indskydes paa dette Sted.

I. Planctus de captiuitate regum Danorum. Natten mellem den 5. 6. Maj 1223 tog, som det berettes ovenfor S. 442,15 ff., Grev Henrik af Schwerin ved List Kong Valdemar II. til Fange paa Øen Lyø tillige med hans ældste Søn, der var kronet som Kong Valdemar III. i Slesvig 1218, og bortførte dem til Fangenskab i Tyskland. Det vakte stor Bestyrtelse i Riget, navnlig i den første Tid; og under denne Stemning har da en eller anden gejstlig Mand forfattet denne Klagesang over Grevens Forræderi og de Ul3fkker for Riget, som man ventede vilde blive Følgen deraf, samt med Opfordring til Danmarks Adel og Ridderskab om hurtigt at skride til Handling for, om muligt, at raade Bod paa Ulykken.

Digtet er ikke overleveret til os i noget Haandskrift; vor Text- kilde er den trykte Text, som foreligger i Kvarludgaven (Kbhvn. 1595 fl.) af Arrild Huitfeldts »Danmarckis Rigis Krønicke«, Tom. II. Part. I. S. 116 — 18. Dér er Versene skrevne saaledes, at de to og to, der rimer sammen, er forbundne i een Linie:

Flange primatus Daciæ, quondam clarus in acie,

osv. Den middelalderlige Orthografi er normaliseret efter Skrive- brugen paa Huitfeldts Tid; Texten har mange Fejl, og navnlig er den i Slutningen helt forstyrret ved en meningsløs Ordning af Versene. I Folioudgaven (Kbhvn. 1652) af Huitfeldts Værk er Texten paa adskillige Steder bleven noget bedre, hvad enten dette nu skyldes, at Udgiveren dér har benyttet Haandskriftet nøjagtigere, eller at han har tilladt sig selv at gøre Konjekturer eller optage saadanne efter Pontanus; men til Gengæld er der indbragt en Del nye Fejl. I begge Udgaver indledes Digtet, efter at Beretningen

�� �