Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/112

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


102 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

med denne vidtløftige Inskription paa Forsatsbladet: »Breve Chronicon Archiepiscoporum Lundensium. Ante cclxxxi annos conscriptum å Reverendo Patre Dno Nicolao Johannis Filio, Archiepiscopo Lundensi, ordine xvii. post Ascerum, ae deinceps continuå serie, ab incerto Autore, ad tempora Birgeri Arciiiepiscopi perductum. Cui nunc accessit Episcoporum, Arcliiepiscoporum Antistitumque Evangelicorum, quos Superintendentes vocant, Ecclesiæ Lundensis Series, Vna cum Temporum et Rerum maximé memora- bilium succinctå Notatione, Collectore M. Magno Matthiæ SS. Vigilantissimo, Stephanus Johannis Stephanius ex duobus optimæ notæ M. S. Codicibus primus in lucem edidit Anno Messiæ m.dc.xlii.«  Man ser, at han har præpareret Haandskriftet til en Udgave, som dog aldrig kom ud; af de to Haandskrifter, han omtaler, har det ene vel været X med Ærkebispekrøniken, det andet et Haandskrift med Magnus Matthiæs Værk Episcoporum Ecclesiæ Lundensis Series. I S^ findes for Resten ikke dette sidste Afsnit af den paatænkte Udgave; men alligevel staar det efter forskellige ydre Indicier og navnlig efter Textens Beskaffenhed i det hele som sikkert for mig, at S^ er ældre end og har dannet Grundlaget for S^ — codex Calmariensis, chart. XVII, som efter Afslutningen af Ærkebispe- krøniken (med Ordene : Hactenus Cronicon compendiosiim archiepi- scoporum Lundensium) har en med fornyet Overskrift forsynet Text af Magnus Matthiæs ovennævnte Arbejde. Texten i S^ er paa ikke faa Punkter noget ringere end den i S^ idet der ved den gentagne Afskrift har indsneget sig adskillige Fejl; kun eet Sted (i Beg. af Kapitlet om Tuve) har S^ den forbedrede Læsemaade conferendo istdf. offerendo. Paa Forsatsbladet har S^ ganske den samme vidtløftige Inskription som S^, kun at der staar productum istdf. perductum. En Ejendommelighed ved begge S er det, at der indenfor hvert enkelt Kapitel er søgt gennemført en Paragraf- inddeling, idet der, for at markere de forskellige notabilia tydeligt, er anbragt et P, II", III" osv. foran hvert Item eller lignende .Paragrafbegyndelse; dette skyldes sikkert Stephanius selv. For Resten er der ogsaa i R^ gjort et Tilløb til det samme, idet der ved hvert Item begyndes paa en ny Linie; dog er dette ikke gennemført overalt.

Fra X stammer endelig Excerpthaandskriftet É. Originalen til dette har efter Stephanius været et Membranhaandskrift, som har tilhørt Arild Huitfeldt; en Afskrift af dette tog Stephanius og ind- føjede den som Stykke xiv i sin store Samling Chronologice Danicæ Systema (se ovfr. Vol. I, S. 9 f.), hvor Stykket findes paa fol. 109^—