Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/144

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


134 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES


�I. DE FVNDATIONE MONASTERII VITÆSCHOLÆ.


�FORORD.


�1 den Arnæmagnæanske Samling paa Universitetsbibliotheket findes der et Haandskrift, codex Arnæmagn. 291 fol. (Kålunds Katalog Nr. 447), som paa Titelbladet bærer følgende Paategning: »SORENSIS MONASTERII (Ubi nunc est Schola regia) ANTIQVI- TATES. Collectæ Anno Christi 1608 et nonnullis sequentibus a S. J. S « Det skulde efter Angivelsen i de sidste Bogstaver være skrevet af den yngre Stephanius; men han var paa det angivne Tidspunkt endnu kun en Dreng paa 8 — 9 Aar ( — han er født 23. Juli 1599 — ), saa at det er ganske urimeligt at tænke sig ham som Ophavsmand dertil, skønt H. Rørdam, der selv (efter Langebek) har gjort opmærksom paa dette Forhold (i Hist. Saml. I, 8), ikke rent ud tør afvise Muligheden deraf. Allerede Langebek (i S. R. D. IV, p. 464 Anm.) havde dog dømt rigtigere om Sagen. Det viser sig da ogsaa tydeligt nok, at det første S er føjet senere til med sortere Blæk; Ophavsmanden til Haandskriftet er altsaa J. S., d. V. s. Johannes Stephanius (Hans Stephensen), som styrede Sorø Skole i Tiden 1588—97 og derefter blev Professor ved Universitetet. Hans Søn, Stephen Hansen Stephanius, har arvet Haandskriftet efter ham; men for Resten skal jeg lade det staa uafgjort hen, om det er ham eller (vel snarere) en anden, der har sat det første (falske) S til. Der kan heller ikke være nogen Tvivl om, at det er den ældre Stephanius's Skrift, man har for sig i Haandskriftet, baade i Texten og i de mange Randnoter, som findes paa de første 14 Blade, medens de derefter bliver sjældnere; fra den yngre Stephanius, hvis Haand er let at kende, hidrører