Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/145

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


I. DE FVNDATIONE MONASTERII VITÆSCHOLÆ 135

sikkert kun een eneste Randnote, som findes paa fol. 2«^ (= S. R. D. IV, p. 558 not. (p))i).

Haandskriftets Indhold er, kort angivet, følgende:

1) Fol. 2—3: De Monasterio Sorensi {= S. R. D. IV, p. 558—59).

2) Fol. 4'" øverst og dernæst (efter en blank Side 4^) 5"" — 12'": Index Copiarum (== S. R. D. IV, p. 560 Lin. 16— p. 569). Paa den øverste Del af Fol. 4'" har Joh. Steph. i Randen tilføjet denne Note: »Brevem hunc Indicem confeci, Anno 1610« etc. (seS. R. D. p. 560, Anm. (t)); øverst paa Siden selv har han skrevet det, der er trykt ibd. p. 560, Lin. 1 — 5, og i en lang Anmærkning paa Sidens nederste Halvdel har han meddelt de Notitser om Originalhaandskriftets Historie, der er trykte (med nogle Smaafejl) ibd. p. 560, Lin. 6—15 2).

3) Fol. IS'-— 69^ Succincta Indicatio etc. (= S. R.D. IV, p. 465—531, Lin. 2. Paa Fol. 12^ staar skrevet disse Ord om Originalhaand- skriftet: »Quæ seqvuntur^), descripta sunt e vetusto quodam Libro, reperto in Sacristia Templi Sorensis, etc. (ibd. p. 464 s. f.). Hertil svarer den Slutningsbemærkning paa dette Afsnit, der efter dets sidste Ord findes paa Fol. 69^: »Atque hæ sunt hactenus Narrationes Variæ de Fundatione, Propagatione et acquisitione Possessionum Monasterij Sorensis, é vetusto illo Libro manuscripto, quem supra dictum est in Sacristia Templi Sorensis asservari, descriptæ.« Derefter findes paa den øvrige Del


�1) I Upsala Universitetsbibliothek findes i de la Gardies Samling N. 30 Fol. et Haandskrift, der kun indeholder en Del af den samme Text, som det Arnæmagnæanske har fuldstændig, nemlig det, der svarer til S. R. D. IV, p. 465—471, Lin. 25 (Mothorp et Toaker usque); det frembyder dog for- skellige Afvigelser. Men jeg skal for Resten ikke omtale det videre, da det bl. a. savner netop det Stykke, jeg her har Brug for. Ogsaa dette Haandskrift hidrører fi'a den ældre Stephanius; se Ellen Jørgensen i Nord. Tidskrift for Bok- och Bibllotheksvæsen, IV (1917) p. 26-

«) Deres Indhold er gengivet af S. Birket- Smith i Skriftet: Om Kjøben- havns Universitetsbibliothek før 1728, S. 67 f. Det maa være den til Index Copiarum svarende og til Grund for dette Stephanius's Excerpt liggende Del af Originalhaandskriftet, der endnu er bevaret som Codex Arnæmagnæanus 290 fol. (Kålunds Katalog Nr. 446), medens Resten (Succincta Indicatio etc.) er tabt.

8) Dette Udtryk synes bestemt at vise, at det første Stykke, De Monasterio Sorensi, ikke har staaet i Originalhaandskriftet; det er vistnok udarbejdet af Joh. Stephanius selv med Benyttelse af forskellige Kilder, af hvilke han selv nævner nogle i Skriftet og de dertil føjede Noter. (Ogsaa den yngre Stephanius's Note i S. R. D. IV, p. 558 (p) angiver en Kilde, hans Fader kan have brugt).