Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/18

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


8 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

er en Del af Haandskriftet H, en Codex Holmiensis, som tilhører Antiquitets-Kollegiet i Stockholm, i hvis Katalog det er signeret som Antiq. Arch, Kat. II, sign. K: 3; i Molbechs Katalog har det No. 8. Det er et stort Foliohaandskrift fra det 17. Aarh., som paa Titelbladet bærer ganske den samme Inskription som Systema Stephanii (se Script. Minores Vol, I, p. 9); nederst i det ene Hjørne af Titelbladet staar der da ogsaa skrevet dette: »For Kgl. Antiquitets Archivo, uthur H® Excell. Gr. Magni de la Gardies Donations-Bocker til Upsala Bibi. No. 25. 26. 27. 28. 29 afcopierad af Lars PerB Edstrom.« Haandskriftet er altsaa i sin oprindelige Bestand intet andet end en (tilmed ikke særlig god) Afskrift af Systema Stephanii og har saaledes for den største Dels Vedkommende aldeles intet Værd. Men paa det Sted, hvor det skulde have det Parti af Sj^stema Stephanii, som findes i dette paa Fol. 11 — 36 inclusive, er Edstroms Kopi af dette Parti, som sikkert oprindelig har været til Stede, skaaret ud, saa at Haandskriftet nu inden for samme Indbinding indeholder to fra hinanden skilte Dele; og i Mellemrummet mellem disse findes der nu i Steden for det bort- skaarne Parti løst indlagt et andet Haandskrift, som indeholder en slet ikke til Systema hørende, fra det 16. Aarh. stammende Text af Chronica Sialandiæ og dens Continuatio. Paa Titel- bladet af dette indlagte Haandskrift, som i min Udgave her særlig betegnes med H, findes følgende Inskription: ANTIQVITATES RERVM DANICARVM A CANVTO III. AD MARGARETAM. Øverst i Hjørnet til venstre læses der: Collegio Antiqiiitatum hane codicem donat Samuel Pufendorf manu propria. Øverst i Hjørnet til højre har en meget yngre Haand skrevet denne Notits, som er taget fra Overskriften (paa nuværende Fol. 11) i Systema Stephanii: Incerti Autoris. Ex Codice MS. Regiæ Bibi. Hafniensis, signato A. 5; og neden under dette er af samme Haand tilføjet: Conf(ererad) m(ed) MS. Stephanii ex donatione comitis M. G. d. l. G. in Bibi. Ups. No. 25. S. (= Stephanii) p. 26^). Længere nede paa Siden af Titel- bladet i H staar der (foruden nogle nu næsten udslettede Skrifttræk, som jeg i alt Fald ikke kan tyde) med ret afbleget Blæk skrevet Ordene: Arnoldus Wittfeld possidet. Det er vel altsaa Huitfeldt, der har været dette Haandskrifts oprindelige Ejer og formodentlig ogsaa har ladet det afskrive til sit Brug efter det nu tabte Haand-


�') Ovenfor i Vol. I, p. 10 i Noten er det bemærket, at det Blad i Systema Stephanii, der nu bærer Tallet 11 og indeholder Begjmdelsen af Chron. Sial., oprindelig har baaret Tallet 26, som senere er udslettet og erstattet med 19, der atter er overstreget og erstattet med 11.