Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/20

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


10 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

været skrevne til i Randen, nogle enkelte af de mindre maaske ogsaa mellem Linierne, maa have været af en saa ejendommelig Art, at det vist er umuligt at tænke sig, at der har existeret noget andet Haandskrift, der fuldstændig lignede det med Hensyn til Indholdets Anordning; det maa have været ganske enestaaende i sin Slags. Tillige maa det have været gammelt, skrevet for største Delen før 1307 og intet af det senere undtagen maaske enkelte af de Additamenta, der af Arne Magnusson betegnes som recentiora. Naar vi altsaa tinder et andet Haandskrift, hvori disse Additamenta (alle eller dog største Delen af dem) ikke længere staar som Additamenta, men er optagne og indarbejdede i selve Texten, saa synes dette mig at være et aldeles afgørende Bevis for, at dette andet Haandskrift maa have haft selve C til Kilde og Original. Og saaledes er netop Forholdet med H ; det har netop C's Addi- tamenta optagne og indarbejdede i sin Text. Men dermed er det dog ikke sagt, at H er afskrevet umiddelbart efter C; snarere tror jeg, at der imellem C og H i det mindste ligger eet Haandskrift, hvori denne Indarbejdelse af x\dditamenta i Texten først er fore- taget; jeg vil betegne dette (eller disse) Mellemhaandskrift(er) som X, og jeg formoder, at det er et saadant X, der fandtes i sin Tid i Universitetsbibliotheket og i dets Katalog var betegnet med Signa- turen A. 9. Om dette finder vi for Resten et Par Oplysninger i S. Birket Smiths Skrift: »Om Kjøbenhavns Universitetsbibliothek før 1728« (Kbhvn. 1882). I den »Fortegnelse over Haandskrifter i Universitetsbibliotheket 1662«, som meddeles dér S. 136 ff., finder man S. 140 nævnt som No. 21 i Capsa Tertulliani, Ordo II Haand- skriftet: »Antiqvitates rerum Danicarum a Canuto 3. ad Margaretam A. 9. (altsaa med ganske samme Titel som H); og , sammesteds S. 166 i Stephanii Registrant angives det, at dette Haandskrift A. 9 med Titlen Antiqvitates osv. paa Pag. 1 — 98 har indeholdt Chronica Danorum et præcipue Sialandiæ ab 1-0 2 8. ad 1363 (ganske svarende til H) som første Stykke i den hele store Samling, det omfattede. Haandskriftet er utvivlsomt brændt 1728 ligesom C; Arne Magnusson har aabenbart ikke kendt det, da han mener, at C er det eneste existerende Haand- skrift til den af ham udgivne Chronica Sialandiæ ^).


�*) Det af Ttiomas Bartliolin omtalte Haandskrift af Chron. Sialandiæ i Capsa Cypriani, Ordo 3. in Quarto, som kan have været C, nævnes ikke i Fortegnelsen fra 1662 hos Birket Smith S. 148— 151; hvad Grunden kan være dertil, véd jeg ikke; maaske har det været udlaant fra Bibliotheket, dengang Fortegnelsen affattedes. (Dr. phil. Ellen Jørgensen har dog meddelt mig, at efter hendes Mening har Bartholins Haandskrift