Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/28

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


18 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

paa Latin, men undertiden med indblandet Dansk) af flere af vore middelalderlige Kildeskrifter, men uden nogen som helst ordentlig Meddelelse om de Haandskrifter, han har benyttet ved Excerperingen. For det meste er det ikke saa vanskeligt at udfinde, hvad det er for Værker, han har excerperet, men her er det ikke Stedet til at tale nærmere om dette; kun skal det bemærkes, at paa S. 37 43 findes der Notitser, som er hentede fra et Haandskrift af den gamle Chronica Sialandiæ, og paa S. 43 — 78 Notitser, som ved- rører dens Continuatio. De sidstnævnte er, trods den vilkaarlige Fremgangsraaade, som Svaning har fulgt ved Excerperingen, dog af stor Vigtighed og indeholder meget godt; derimod er Excerpterne af Chron. Sial. saa godt som værdiløse. Man kan se af dem, at Svaning maa have benyttet et Haandskrift som A. 9 (vistnok selve dette), men der findes intet særlig mærkeligt i de ganske kort- fattede Notitser, han har hentet derfra; kun i Epitaphium Willelmi abbatis (under Aar 1202) har han skrevet dels Parisiis ligesom H, dels iacet hic Vilhelm tumulatus, men begge disse Varianter maa forkastes ^).


�Til min Udgave af Chronica Sialandiæ har jeg som enAppen- dicula knyttet det lille Skrift, som Langebek, der har udgivet det


�^) Siden jeg er kommen ind paa at tale om R, maa det maaske være mig tilladt her at tilføje nogle faa, ved min Læsning af det foranledigede Bemærkninger, der kan tjene som Tillæg og Rettelser til Vol. I af Scriptores Minores. R har paa S. 18 — 28 nogle Notitser, der stammer fra et Haandskrift med Chronicon Roskildense, som har været beslægtet med O; i disse findes følgende Læsemaader af Navne, som fortjener at nævnes: p. 16,2: Lodparchi (som hos Adam. Brem.); p. 17,2: Rabodus; p. 29,12: Thurirus, og navnlig p. 29,14: AdaL bero, som sikkert er den rette Form, og som jeg vilde have optaget i min Text, hvis jeg dengang havde kendt R. — S. 5—7 har R nogle Op- tegnelser om Dronning Thyra og om Sven Tjuvskeg, der er hentede fra et Haandskrift med Sven Aggesøns Historia Regum Dacie; og at dette Haandskrift har været af samme Art, ja rimeligvis det selvsamme som det, hvorefter Lyskander har afskrevet sin Text (X), fremgaar deraf, at i den Notits, der handler om Palno Tocki, tilføjes der efter hans Navn i Parenthes Ordene qui binomius fuit (= p. 118,20, blot med en lille, vistnok vilkaarlig Ændring), hvilke Ord alene findes i Texten X, ikke hos Stephanius. Paa Foden af S. 5 findes da ogsaa angaaende Notitsernes Herkomst disse Ord: »Membr. Haandskrift fra Helvadr<i, hvilket sidste Navn sikkert maa være en Forvanskning af Hervad = Herrisvad.